Scheemda in oude ansichten

Scheemda in oude ansichten

Auteur
:   D. Glazenborg
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4023-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheemda in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Wat een tijd: dorsen met stoom. Een unieke machine, die u hier nog eens in volle glorie kunt aanschouwen. Voorzover bekend wil ik de personen voor u gaan opnoemen. U ziet van links naar rechts: N.N., Geert Antema en vader Antema, Meindert Steenhuis, Tjaak Grozema, H. Steenhuis, Loer, Roelf Boog; zittend:

Harm Loer, achter en naast Boog onbekenden, H. Telkamp, machinist, H. Steenhuis, Edzo Broesder, Jan Grozema, W illem Hodde, Harm A ntema, N. N. Het jongetje voor de groep is, hoe kan het anders, de "wa terdrager". Personeel dorsrnachine "Scheemda" ten voeten uit, Vermoedelijke dorsplaats boerderij Diddens in Eexta. De schuur is in 1947 afgebrand. Het woonhuis wordt thans bewoond door de families Toren en Robertus(hoek Langeweg-Stationsstraat). Foto 1913.

31. De Poststraat, gezien vanaf de kant van de Stationsstraat. Verder hebt u een prachtig gezicht op het Winschoterdiep, gedempt in 1954. Rechts op devoorgrond het hotel Oldambt, eigenaarCrol. Dit hotel werd omstreeks 1904 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe postkantoor. In het huis staande achter dit hotel woonde toen H. Breurken (eigenaar was Cro1). Thans woont hier mevrouw Wol. Het derde huis was dat van schoenmaker Beijering. Thans woont hier de familie Baas. Het hoge huis was de groentezaak van Roemeling. Geheel op de achtergrond ziet u het zogenaamde "Lutje Borgje". In de bocht van het diep verdwijnt juist een schip, Fotocirca 1890-1900.

32. Bouw van de bijzondere lagere school met hoofdenwoning. Het was een drieklassige school. De eerste hoofdmeester was de heer Wiebenga, gepensioneerd rand 1928. Daarna kwam meester Gremmer. De school werd later enigszins verbouwd en de hoofdenwoning werd afgebroken in 1952. In de plaats kwam de tegenwoordige hoofdenwoning, bewoond door hoofdmeester W onnink. In 1965 werd de school verbouwd tot (gemeentelijk) instructiebad. Personen, voor zover bekend, vierde van links zittend Hindrik Prins en derde van rechts staande Kornelis Prins aannemer-vader en zoon. Foto van omstreeks 1900.

33. Herinnert u zich deze woning? De bewoner was destijds (1896) Kornelis Prins, aannemer te Eexta. De heer Prins verkocht de woning aan de heer A. Boer, die er een schoenenzaak vestigde. Op de foto het echtpaar Prins (rechts) staande voor hun woning. Tot 1970 oefende de heer H. van der Laan er een rijwielzaak annex reparatie-inrichting in uit, De woning werd vorigjaar afgebroken. U weet het nu, ja? Hoek Dwarsstraat -S ta tionsstraa t.

34. Scheemders, uw aller aandacht voor deze plaat. Een unieke foto, genomen in 1900. U wei bekend is de Stationsstraat gezien van de kant van de Eexterbrug. In het witte perceellinks woonde to en de familie S. Siepkes, daarna de familie Hovinga. Personen van rechts naar links: Altepost, mevrouw Hoffenkamp, met zoontje (thans meester) Stel, de stelmaker met Tietje zijn dochter, mevrouw Van der Veen (bijgenaamd "Poedeltje"), Christientje Altepost, Chris en Keetje Ammersken met hun vader, Tonka Kloosterboer, 10han Bodde (driewieler) (bode), Albert Reininga met knecht, Moses Schriever met op zijn hoofd het bakje met vlees, vleesbezorger, verder enkele onbekenden, uiterst links vooraan Arend Klaassens, slager.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek