Schellinkhout in oude ansichten

Schellinkhout in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Venhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4024-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schellinkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Schellinkhout is een merkwaardig Zuiderzeedorp. Voorheen was het dan ook geheel gericht op de scheepvaart. In de achttiende eeuw bijvoorbeeld, kon de dominee 's zomers geen avondmaal houden, omdat aile mannen op zee waren. Het dorp was toentertijd ook groter; langs de gehele dijk stonden woonhuizen van de zeevaarders.

Van die zeevaart is weinig meer over, maar wel is er nog wat binnenvisserij. Scheilinkhout is een tamelijk stil boerendorp, met in onze eeuw geleidelijk meer tuinbouw, fruitteelt en ook enige groenteteelt. Voorheen was het er zo stil, dat nog in de achttiende eeuw een predikant wegens "melancholie" naar elders vertrok, omdat hij niet tegen de stilheid der plaats bestand was. Te begrijpen is het, dat de bekende schrijver en tekenaar Jan Luiken tijdelijk in het stille dorp Schellinkhout zijn woonplaats had.

De zee was de opkomst van het dorp, maar tegelijk het grote gevaar. Bij de beruchte Noordwesters was er steeds gevaar voor dijkdoorbraken en nog in 1825 lie ten de waardmannen, dit waren toen officiele vertegenwoordigers van het polderbestuur, 's morgens om acht uur de torenklok luiden om de weerbare burgers op te roepen voor dijkbewaking en -verbetering.

Schellinkhout is al een oud dorp. In de kerk liggen nog de restanten van het altaar, dat er in de veer-

tiende eeuw (in 1365 wordt de kerk al genoemd) reeds in stond. De nu hervormde kerk is enkele jaren geleden prachtig gerestaureerd. Ze draagt nog vele sporen van hoge ouderdom, of schoon het niet de eerste kerk is, die op deze plaats werd gebouwd.

Zeer fraai is het raadhuisje. Het dateert van 1765 en de raadzaal is geheel betegeld en draagt voorstellingen van gerechtigheid naast allerlei wereldse afbeeldingen. Overigens is het dorp enkele jaren geleden, samen met Wijdenes en Hem, opgenomen in de gemeente Venhuizen. Over de zogenaamde "Steenen Kamer" bestaan allerlei verhalen. Waarschijnlijk is het de woonplaats van de schout geweest, de hoogste gerechtsdienaar.

Een zeer fraaie gevelsteen komt in een later gebouwde boerderij voor. De bekende en voorheen veel gebruikte woorden "geloof, hoop en liefde" zijn in deze prachtig gebeeldhouwde steen verenigd. Verder is er weinig van het oude dorp over of het moet de bekende sterk slingerende dorpsweg zijn, Het dorp is nog steeds een boerendomein met uitstekend weiland, fraaie boerenhuizen en daartussen de klein ere woningen van de arbeiders en de vaklieden.

Een woord van dank gaat uit naar allen, die bereid zijn geweest gegevens te verstrekken en fotomateriaal beschikbaar te steilen. Door hun medewerking is het mogelijk geworden dit boekje te doen verschijnen.

1. We staan hier aan het begin van de dorpsweg en zien hoe de viersprong er omstreeks 1900 uitziet. Linksaf is de weg naar Hoorn, rechtsaf naar Enkhuizen en rechtdoor kan men naar Blokker via de Zuiderdracht. In verband met wegverbreding werden later de boerderij en het woonhuis gesloopt, die door Thijmen de Vries en Naatje ter Hofstede, respectievelijk Meindert Ruiter werden bewoond.

2. Kijkend in noordelijke richting zien we reehts de van 1880 daterende boerderij van J. Nierop Pzn., thans bewoond door P. Nierop, Voor de deur van de boerderij staat Ma Nierop, vervolgens J. Nierop Pzn, en diens zoon J. Nierop. De voorzijde van de boerderij is later gewijzigd, er werd een erker aangebouwd en de mooie voordeur moest plaats maken voor een modern exemplaar. Midden op de weg staat, bij de [jets, Renske Kroeze. Zij woonde in het kleine huisje dat tussen de bomen zichtbaar is, doeh inmiddels is gesloopt. Links zien we nog de boerderij van P. Hoogland, die thans wordt bewoond door K. Renooy.

3. Tussen de woonhuizen van de families Roodhuyzen en Timmermans ligt een stukje grond zonder bebouwing. Eens heeft daar dit woonhuis gestaan, dat in de vorige eeuwen door een kleine groep rooms-katholieken ook werd gebruikt voor het houden van diensten zodat de naam "roomse kerkje" ontstond. Ret huisje werd in 1917 gesloopt. Deze afbeelding is naar een tekening van kunstschilder Koster.

4. Wat meer naar het zuiden gaande, hebben we reeds ontdekt dat hier in het verleden veel bomen zijn geplant. Voor de fotograaf was dit weI eens een probleem. De boerderijen en huizen werden daardoor gedeeltelijk aan het oog onttrokken, zodat een optirnale opname niet altijd mogelijk was. Maar geheel links ontdekken we hier toch het perceel van P. Roele, met aan de kant van de weg Cor Roele en zijn zuster Nelly. Aan de overkant, slechts gedeeitelijk zichtbaar, het witte huis van P. Langedijk. Op deze plaats staat nu de bungalow van P. Jansen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek