Schermerhorn in oude ansichten

Schermerhorn in oude ansichten

Auteur
:   P. Kluft
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4026-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schermerhorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Op verzoek van de uitgever wil schrijver dezes trachten u mee te nemen op een trip door ons kleine, maar welbekende dorp Schermerhorn.

De noordzijde van het dorp is "gelegen aan 't Zwet", oorspronkelijk het verbindingswater tussen de drooggemalen meren Schermer en Beemster. Door deze droogmakerijen is ook de Eilandspolder ten zuiden van het dorp door de noodzakelijk geworden Schermer- en Beemsterringvaart bedijkt. De twee molens, "De Havik" en "De Knevelaar", hebben ook toen dit oude land tegen overtollig water beschermd. Dit alles had tot gevolg dat de op de binnenvisserij aangewezen bevolking zich agrarisch ging instellen. Ook was belangrijk voor het dorp, dat de droog-

makerijen door de verbinding met Alkmaar en Purmerend via straat- en grindwegen voor ontsluiting zorgden.

Door het besluit van de Noord-Zuid Hollandsche Tramweg Maatschappij om de tramlijn AmsterdamPurmerend door te trekken naar Alkmaar, is deze ontsluiting volmaakt geworden.

Na deze sumrniere historische gegevens hebben we de periode van omstreeks 1895 tot de jaren dertig bereikt, wat de opzet van dit boekje is.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen en bij het bekijken van de oude ansichten en hop en dat u veel plezier zult hebben aan deze herinneringen.

1. De hervormde kerk is gebouwd in 1634, na de drooglegging van de Beemster. Aan het begin van onze trip treden wij dit historisehe gebouw binnen en zien het interieur van de oostzijde, dat op deze ansieht is vastgelegd. De praehtige gebrandsehilderde ramen zijn indertijd geschonken door de steden Medernblik, Edam, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen en Monnikendam. Aan de noordzijde zien we vijf gebrandsehilderde ramen, van links naar reehts voorstellend: Medaillons van 1653, het Salomonsoordeel, Schermers beschermer, uitwaterende sluizen West-Friesland, het eerste eoneilie en Beemster Landswapen. Het is jammer dat de kleuren hier niet uitkomen, want ook de plafondschildering, de preekstoel, het orgel en de beide scheepjes zijn mooi. Degene die belangstelling he eft voor oude grafstenen kan deze in de leistenen vloer met namen, jaartallen, ambaeht of gildetekens vinden ...

2. Rechts in de Noordwesthoek zien we de oude gevangenis waaraan deze kerk haar naam te danken heeft, namelijk Gevangh/Kerck. Vervolgens gaan we naar boven om langs de oude gevangenis, het oude uurwerk en de grote en kleine bronzen klokken de om loop te bereiken. Vanaf hier hebben we een goede positie om de volgende ansichten te bekijken. We zien op bovenstaande foto de westzijde van Schermerhorn met de smalle, maar rechte straat, aan beide kanten met huizen bebouwd. Rechts zien we het reeds in onze inleiding genoemde water 't Zwet, begrensd door het West Mijzerdijkje met in de bocht het lage land. Dit lage land was in de herfst meestal ondergelopen en leverde als het begon te vriezen de eerste ijsbaan met veel schaatsenrijders, Links zien we de Eilandspolder met zijn akkers en sloten. Geheel op de achtergrond zien we de Schermer met toen nog vier molens.

3. Op deze ansicht zien we het Zuideinde: een beeld van ornstreeks 1910. De reehts op de voorgrond opgetaste stenen zijn zeker voor de pastorij van de Nederlands Hervormde Kerk, waarvan de eerstesteenlegging op 13 oktober 1911 door burgemeester P. Alblas werd verrieht. Links op de voorgrond zien we de nog jonge aanplant van de fruitbomen op de toenmalige proeftuin ter bevordering van de ontwikkeling in de fruitteelt. Ook in de Eilandspolder, vaag ziehtbaar aan de aangeplante haag op de noordzijde, was een proeftuin maar dan voor de groenteteelt. Het met witte stenen gebouwde en met geglazuurde pannen gedekte huis was het woonhuis en kantoor van de rijksontvanger. Als we het straatje volgen komen we na voomoemd huis over de trambaan op de Oosterweide. Als we het brede en smalle waterlint volgen, zal deze weg waarsehijnlijk de kleiweg naar De Rijp zijn geweest.

4. Het Oosteinde is, evenals het Westeinde, een rechte dorpsstraat, maar weI breder, vooral bij het Kerkplein. We kunnen ook hier wederom 't Zwet zien met daarnaast het Oost Mijzerdijkje met zijn bebouwing. Rechts van de oostelijke dorpsstraat kunnen we duidelijk zien hoe het was voor de nieuwbouw tot stand kwam. Op de achtergrond zien we de Beemster met boombeplanting langs dijk en wegen. Ook de rieteilandjes zijn duidelijk te zien. Zij zijn vermoedelijk nog eigendorn, sinds de droogmaking, van de Beemster,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek