Schermerhorn in oude ansichten

Schermerhorn in oude ansichten

Auteur
:   P. Kluft
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4026-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schermerhorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Om het beeld vanaf de toren compleet te maken geven we op deze ansicht het rechthuisje met daarvoor spelende kinderen. De toen nog geheel van hout gemaakte brug is de Zwettebrug, die de verbinding vormde tussen de Mijzen en het dorp Schermerhorn. Na de restauratie is dit historische gebouw weer het aankijken waard en we lezen op de aangebrachte gevelsteen:

Anno 1766 op 16 Juni

Hier gelegd door Wouter Koppen oud 15 jaar Den eersten steen

Aan 't Huis van Recht

Om Vreed en Vrijheijt te bewaren

Boven het raam, in k1eur, het bekende beeld van koning Salomons oordeel.

6. Het verenigingsleven was in Schermerhorn groot en in 1858 werd een reciteervereniging opgericht waar aileen heren lid van mochten zijn. Dit heeft maar kort geduurd en toen werd het de rederijkerskamer met medewerking van dames. Er werden toen ook toneelstukken opgevoerd. Op deze foto zijn bij het vijfenzestigjarig bestaan aanwezig, van links naar reehts: F. Moerbeek, D. Kan, C. Klerk, B. Akkerman, A. Kluft, M. de Jong, P. de Boorder, G. Ooms, B. Wonder en W. de Boorder. Zittend: L. Kan, lb. Sehreuder, J. Schreuder-de Boorder, C. Visser en L. Slot. Het was toen kerstmis 1924 en opgevoerd werd: "Het was maar een Loods",

7. Ook een muziekvereniging was aanwezig, namelijk de "Symphonie Vereeniging Polyhonia". De op deze oude foto aanwezige personen zijn, van links naar rechts, staand: N. Helder, P. Heertjes, K. Timmerman, A. Benjamin, D. Doets, J. Langereis, C. Akkerman, W. Langendijk, P. Klomp, C. Groenewoud Kramer, A. Plevier en H. Burger. De man met het stokje in de hand is dirigent Ackman. Zittend, van links naar rechts: G. Plevier, P. Alblas, D. de Boer, Joh. Krul en W. Wester. Opvallend is dat geen enkele dame meespeelde!

8. Opnieuw "Polyhonia", nu in 1922, toen het vijfentwintigjarig bestaan werd gevierd. Ook "de mol", uit het wapen van Schermerhorn is op een schildje te zien. In tegenstelling met de vorige foto zijn thans wel dames aanwezig. De personen zijn, van links naar rechts: Joh. Krul, G. van Tiel, C. Jonker, G. Plevier, J. Los, J. van Tiel, G. de Groot, R. Krul, P. Alblas, P. Evers, R. Offringa, K. Anderson, C. van Tiel en C. Groenewoud-Kramer. Zittend de dames A. Groenewoud-Kramer, C. Timmerman, An Groenewoud-Kramer, J. Boekestein, dan de heer G. Anderson (directeur), M.G. Los, D. Kan, N. Groenewoud-Kramer en ten slotte de cellist K. Timmerman.

9. Ook het commerciele verenigingsleven is, gesteund door enkele vooraanstaande burgers, tot ontwikkeling gekomen. Een tuinbouwvereniging werd in 1898 opgericht met de doelstelling de belangen van haar leden te bevorderen. De afzet van de toen geteelde produkten was zeer moeilijk, temeer daar men volledig was ingesteld op de verzarnelende handel of markten via makelaars in Amsterdam. Ook de afzet via een markt ter plaatse of een begin van het veilingwezen was geen succes, door onderlinge afspraken van de handel. Deze ansicht geeft van het voornoemde afzetprobleem een goed beeld. Het is mij niet bekend of het beeld van deze aanvoer bij de doorrijstal van ,,'s Lands Welvaren" of op de Dorpsstraat het begin is geweest. Zoals we kunnen zien bestond de bestrating nog volledig uit keien, ook weI kinderhoofdjes genoemd. Toen de tramlijn in 1895 tot stand kwam, heeft men ook nog een jaar geprobeerd de markt daar te houden. Ook daar was het echter geen succes en toen men in Purmerend op 4 april 1896 de afslagvereniging "B.P. en Omstreken" oprichtte, werd dit de goede afzetmogelijkheid voor de agrarische produkten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek