Schermerhorn in oude ansichten

Schermerhorn in oude ansichten

Auteur
:   P. Kluft
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4026-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schermerhorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Boven: als de fotograaf een foto wilde nemen, dan was men altijd bereid te poseren. Zo zien we hier op het Westeinde van links naar rechts: A. Kluft sr., P. Heertjes, A. Kluft jr., en G. Kluft-Heertjes. De achter haar staande kinderen zijn niet herkenbaar. Midden op de straat staat P. Kluft en rechts van hem zien we G. de Vries, J. Los en J. Beets. Deze foto werd gemaakt kort na de komst van de elektriciteit, vermoedelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Onder: op deze ansicht zien we het interieur van de eerste rooms-katholieke kerk in Schermerhorn. Oorspronkelijk is dit cafe "De Vergulde Valk" geweest met toneel en kolfbaan. Vele verenigingen gaven hier hun uitvoeringen en op zondagmiddag was men aan het kolven, een sport die in Noord-Holland nu nog wordt beoefend. Vermoedelijk om comrnerciele redenen is deze zaak verkocht aan de initiatiefnemers met als doel in Schermerhorn een rooms-katholieke kerk te stichten. Dit was noodzakelijk omdat het katholieke deel van de bevolking van Schermerhorn groeide en men zodoende niet meer naar de kerk in Ursem of de kerk aan de Jisperweg in de Beemster behoefde te gaan.

31. Links: dit is het exterieur van de eerste rooms-katholieke kerk.

Reehts: het reeds meerdere malen afgebeelde Zuidje, thans in de zomer. Om ons te kunnen realiseren hoe smal het toen was, moeten we kijken naar de thans nog aanwezige huisjes links. Van de rechterzijde staat nu niets meer. Mede door de bebouwing aan weerszijden van de straat werd het zo smal. Maar wat is het allemaal oud en bekrompen, als we nagaan dat in het huis reehts twee gezinnen woonden!

32. Elke stad en elk dorp heeft bepaalde gebruiken of kent de viering van bijzondere historische gebeurtenissen. De vrijstermarkt in Schermerhorn was alom bekend en zo ook de vie ring van de gekozen pinksterblom. Van de afbeelding hierboven staat met vast dat ze in Schermerhorn is gemaakt. Als bijzonderheid zouden we nog kunnen vermelden dat tijdens de herdenkingsfeesten in 1913 in kostuum is opgevoerd "Eene Noord-Hollandsche Vrijstermarkt in 1696 of Tetjeroen in Schermerhorn". Een oorspronkelijk geschiedkundig blijspel met zang door C. Allex van Raij.

33. Een van de oudste foto's van de zangvereniging "Vooruit". Deze foto is genomen achter cafe "De Vergulde Valk". Voor velen zal deze cafenaam echter onbekend zijn. Oorspronkelijk is dit cafe omgebouwd tot de eerste rooms-katholieke kerk in Schermerhorn en het pand is na de bouw van de nieuwe kerk verbouwd tot snackbar. De operette "Marijke van Scheveningen" werd in dit cafe opgevoerd met medewerking van de navolgende leden. Van links naar rechts, op de achterste rij: A. Rus, A. Pauw, T. Jongens, B. Wonder, M. Moerbeek, B. Akkerman, G. Hartog, G. Pauw, A. Moerbeek, A. Rodenburg, A. Visser, T. Hos, T. Rus, M. Goed en D. Groenewoud. Op de tweede rij, van links naar rechts: R. Muntjewerff, C. van de Cappelle, lb. van Twuiver, D. Polman, C. Wonder, C. van Petten, A. van de Cappelle, onderwijzer Sietstra, D. Doets en lb. Klerk. Zittend van links naar rechts: M. Bas, K. Muntjewerff (met scheepje), N. Groenewoud-Kramer, A. Muntjewerff en A. van Dord,

34. Om het comrnerciele verenigingsleven aan te vullen, was het voor de agraners en ook voor de middenstanders van veel belang dat een Cooperatieve Boerenleenbank werd opgericht. Wederom waren het de vooraanstaande burgers die hun medewerking verleenden. En zo werd in 1902 de voornoemde organisatie opgericht door een kleermaker, een timmerman en een ambtenaar, namelijk de heren Westerhoff, Weeshof en De Leeuw. Het eerste kantoortje stond op de plaats waar thans de heer Klaver zijn transportbedrijf heeft en in 1933 is een aanbouw gemaakt aan de woning van de toenmalige kassier, de heer Jh. Kru!. Het bestuur en de raad van toezicht bestond in de jaren twintig uit heren: Jh. Krul, Jb, Los, In. Broersen, Jb. Govers, W. de Boorder, A. de Lange, H. Zeeman, A. de Vries en Jb. de Boer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek