Schermerhorn in oude ansichten

Schermerhorn in oude ansichten

Auteur
:   P. Kluft
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4026-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schermerhorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Opnieuw een schoolfoto. Hoofd van de school was toen de heer M. Slabbekoorn. De leerlingen waren, van links naar rechts op de achterste rij: N. Slabbekoorn, D. Moerbeek, T. Benjamin, G. Voerman, N. Waterdrinker, G. Kluft Adr., de onderwijzeres mejuffrouw S. van Setten van der Meer met naast haar J. Kluft, Op de tweede rij, van links naar rechts: C. Kossen, J. Roos, W. Moerbeek, T. Smit, G. van Petten, J. Schotsman, M. van Leijen, A. Vlug, S. Plevier, P. Dijkshoorn, J. Oostwouder en L. Belde. Op de derde rij van links naar rechts: B. Miechielsen, H. Oostwouder, P. Kessen, H. Ruygh, K. Akkerman, D. Vlug, A. Imming met achter haar een broer van L. Belde, dan K. Krul, H. Moerbeek, A. Oostwouder, T. Voerman, E. Postma, J. Kluft Adr. en Jb. Los. Op de voorste rij van rechts naar links: J. van Leijen, A. Breg Pdr., F. Roselaar, G. Papa, G. de Jong en L. Miechielsen.

36. De kermis in Schermerhorn was een drukke kermis; dat is duidelijk te zien aan deze medewerkers, gefotografeerd voor de zweefmolen van A. Lemort (1937). Hijzelf staat op de achtergrond met zijn zoon. De drie muzikanten op de voorgrond waren Cees, Aard en Loe. Het gehele gezelschap was in dienst van de man op de voorgrond met de korte mouwen: Jb. Schreuder, kasteJein van "De Rode Leeuw". Van links naar rechts zien we: S. Kan, D. Kan, G. Schreuder, H. Schreuder, L. Schreuder, Jh. Schreuder, Kl. Schreuder, de kasteJeines J. Schreuder-de Boarder, het kJeine meisje is N. Akkerman, vervolgens A. Schreuder-Borsjes, K. Akkerman, D. de Jong, J. Deckwitz, G. Kan-de Boorder, H. Schreuder, G. de Vries en P. Kluft. Na sluitingstijd van het cafe kregen deze werkers koffie en brood met paling.

37. Deze foto dateert van 1917 en toont ons de gereformeerde kerk aan het Westeinde in Schermerhorn. Deze kerk is gebouwd in 1892 en is in 1923 afgebrand. Het voor de kerk poserende kerkbestuur bestond uit, van links naar rechts: W. Leegwater Wzn., R. Jonker, H. Jonker, G. Borsjes en J. Leegwater Wzn. Als we de jaartallen in ogenschouw nemen, was dan de aanleiding tot deze foto misschien de vijfentwintigste verjaardag van het kerkgebouw?

38. De "School met den Bijbel" van de Gereformeerde Gemeente in Schermerhorn. Hoofd van deze school was Jb. Kieviet. Deze school is gebouwd in 1921 en alhoewel het moeilijk was ze te achterhalen, zijn de namen van de meeste leerlingen gevonden. Van links naar rechts, op de achterste rij: Jb, Tensen, K. Piet, J. Speets, Jb. van Leeuwen, G. Jonker, D. Kat, W. Jonker, H. Riesebos en P. Oostwouder. Op de tweede rij: onbekend, G. Piet, Fr. Wagenaar, A. Duin, O. Borsjes, W. van Leeuwen, T. Bouwma, S. de Boer, M. Bouwma, A. Modder en de jongen op de emmer is R. Rechtering. Vervolgens de rij meisjes, van links naar rechts: M. Borsjes, A. Kolk, A. Wagenaar, C. Mantel, J. de Boe, N. Kat, A. Leegwater, V. Riesebos, J. Riesebos en de jongen naast onderwijzeres De Groot is niet te herkennen. De voorste rij kinderen bestaat uit, van reehts naar links: Cl. Modder, J. Burger, J. Mantel, Adr. Mieehielsen, W. de Boer, K. de Boer, achter hem G. Borsjes met naast zieh H. van Tongeren, D. Wesselius, Bas Geluk, A. Leegwater, B. Kolk, R. Geluk, J. Geluk en Mees Los.

39. In 1920 is in Schermerhorn de rooms-katholieke toneelvereniging "Sint Antonius" opgericht. Ter gelegenheid van haar eerste lustrum is, zoaIs het bard vermeldt, in 1925 deze foto gemaakt. De hierop voorkomende personen zijn, staande van links naar reehts: C. Koning, P. Breed, J. Jonk, J. Broersen, C. v.d. Nes, P. de Langen, W. Vendel, A. de Langen en Th, de Langen. Zittend van links naar rechts: S. Kan (regisseur en souffleur), P. Koning, C. van Baar (secretaris), R. Mooij (voorzitter), lb. van Saasen en J. de Langen. OpvaUend is dat oak hier zonder dames werd gespeeld omdat de vereniging alleen uit heren bestond,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek