Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De Scherpenissenaars in afwachting voor het gemeentehuis bij de installatie van burgemeester Klos, Op de foto zien we CorneJis Bijl, G. v.d. Graaff en J. Verkerke op het hordes staan. Verder komen op deze foto voor: P. Keur (?), M. v.d. Werf', Corn. SuurJand, A. de Wilde, Joh. DeurJoo, J. Menheere, M. SuurJand-de Jager, Joz. Suurland, A. Suurland-de Witte, A. Geuze, M. Deurloo, P. Hartog Dzn., L. Deurloo, C. Bolier, H. PauJusse, D. Kleppe, J. v.d. SJikke, W. Menheere, K. Hanse (politie), A. Suurland, C. Noordijke, M. Noordijke, M. Carol (Sint Maartensdijk), Jac. Bolier, C. Suurland, P. Opree, K. Bijnagte, J. Duijnhouwer-Bolier, A. de Jager, D. Steketee, Cornelia de Jager-Bolier en G. BeveJander.

10. De installatie van W.L. Klos als burgemeester van Scherpenisse vond plaats in 1926. Op deze groepfoto komen de volgende bekcndc person en voor: de nieuw benoernde burgemecstcr W.L. Klos, D.K. Rijstenbil, P. Bolier, naast hem, met pet, C. Bolier, C. Rijstenbil (met insigne), C. Hartog (met insigne), achter hem W.A. Bijl, diercnarts Steendijk (met insigne), achter hem C. Hartog, Z. v.d. Vel de (waterbouwkundig ambtenaar te Scherpenisse) en, geheel rechts, C. van Dalen.

11. Het fanfarekorps "Eendraeht", opgericht in 1921, was aanwezig bij de installatie van burgemeester W. Klos in 1926. Het korps poseert op de foto voor het gerneentehuis te Scherpenisse dat in 1594 werd gebouwd, Op het liggende ovale bord, reehts op de voorgevel, komt een verzoek van de dierenbescherming voor:

BEHANDEL DE DIEREN MET ZACHTHEID

SP AAR DE VOGELS

Op de foto komen de volgende personen voor. Bovenste rij: Karel Bijnagte (grote trornslager), Jacob Bolier (grote trom en slagwerk), Ding van As Gzn., Leen Deurloo Azn., Izak Vinje, Jacob Vroegop, K. van Bezooijen, Jan Bolier (met vaandel), Piet Franke, Jan Opree, Adr. van As Gzn., Ben Suurland, Anth. Suurland, M. Hage (dirigent), K. Hanse (politie) en J. de Graaf (naehtwaker). Onderste rij: Leen van der Werf, Ko Doeselaar, Jan van As Azn., Joh. Bolier Anth.zn., J. Hage, Laban Jansens, Izak van Bezooijen, Corn. Andriesse (tamboer), Leen van der Graaff Czn. (tamboer) en Bout Doeselaar.

De smeedijzeren ankers op de voorgevel zijn tevens flambouwhouders.

SOHERPENISSE

12. Een blik in de Weststraat te Scherpenisse, vanaf de Hoge Markt omstreeks 1900. Op de foto komen de volgende - herkende - personen voor. Tweede van links: Janna Kaashoek, derde van links: Corn v.d. Werf en vierde Jac. Slager. Het gebouw midden reehts op de foto is de manufaeturenwinkel van A. Geuze-Keur. Rechts op de hoek staat de herberg van Rijstenbil, Daarvoor staat de wegwijzer. Op de rechter arm is aangegeven dat in die riehting het veer naar Duiveland kan worden bereikt.

13. Het bestuur en de raad van toezicht van de Boerenleenbank in Scherpenisse omstreeks 1929. Op de foto komen de volgende person en voor: Izak K. Hage Jzn., Marinus Hage Jzn., Jan v.d. Velde (voorzitter), Christiaan Hartog Azn., Jacob H. Hage I.Kzn., Rudolf Jager (onderwijzer-kassier) en Pieter v.d. Slikke.

14. De Weststraat te Scherpenisse omstreeks 1930. Gelet op de kledij van de kinderen en de kale kastanjebomen op de achtergrond, is deze foto in de winter genomen. De drie meisjes in het midden hebben een omslagdoek om. Het vierde jongetje van links is M. de Kwak. Het hoge gebouw, midden links, was eerst v-an J. van Dalsen, timmerman, en later van .Joh. van Gorsel, Thans is het de manufacturenzaak van Pleune. Op de achtergrond staat C. de Valk met zijn hondekar. Hij was handelaar in manufacturen. Een vereist zuinig straatbeheer heeft een bestrating als een lappendeken do en ontstaan.

15. Een gedeelte van de Hoge Markt met de Schoolstraat te Scherpenisse omstreeks 1920. Links staat de woning van de gemeentesecretaris L. van Doorn en aan de andere zijde - voorbij de Schoolstraat en met lindebomen ervoor - de woning van D. Brand. De kastanjebomen, rechts, staan voor de woning van R. Jager, hoofdonderwijzer van de open bare lagere school. Het op de arm van een van de drie meisjes zittende kind is Corn. v.d. Werf. Boven de lindebomen is een gedeelte van het dak van de open bare lagere school zichtbaar.

16. De vlag en de tinnen kannen van het gilde te Scherpenisse. Het gilde werd in 1594 opgericht in opdracht van Maria van Nassau en het beoogde de bescherming van de bevolking van Scherpenisse, waartoe de nodige oefening was vereist. Het gilde is thans een "bierdrinkersgezelligheid" waarbij tevens zoute scharretjes en hard gekookte eieren worden verstrekt. De bijeenkomst begint op woensdag na Pinksteren, waartoe een tamboer eerst een rondgang door de gemeente maakt. Het op peil houden van de tinnen kannen is de taak van de "knaap". V1oeken, liegen, vals beschuldigen, bier morsen en dergelijke is het gezelschap verboden. Destijds werden gronden beschikbaar gesteld om uit de verpachting daarvan de onkosten - twee vaten bier per jaar - te bestrijden.

17. Een Thoolse boerenwagen met twee paarden, staande voor de woning van G. Geuze op de Hoge Markt (voor het pand nummer 249) te Scherpenisse in 1930. Links op de wagen staat 1. Geuze en rechts zit G. Geuze. Laatstgenoemde leende zijn boerenwagen nogal eens uit, doch terugbrengen behoorde meestal tot de goede wensen. Daarom liet G. Geuze op de overloper - aan de achterzijde van de wagen - het volgende gedicht van Hildebrand (N. Beets) schilderen "ter opvolginge en gedachtenisse":

" Wees nauwgezet en teder van geweten, zachtmoedig en toegevend, mddr met maat Dat ge U evenwel van geen wolven vreten en van geen ezels schoppen laat".

18. De Lenteput met omgeving omstreeks 1920. Dat boerendoehters naast de woningschoonmaak ook hun werkzaam aandeel hadden in het schoonmaken van de landbouwuitrusting blijkt uit deze foto. Twee doehters van L. Janse uit de Langeweg te Scherpenisse hebben de boerenkar sehoongemaakt met water uit de Lenteput. V66r de schoongemaakte kar zien we een wagenlichter. Geheel reehts staat J. Geuze.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek