Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Gezicht op Westkerke vanuit het zuiden omstreeks 1930. Op het eind van de voormalige dorpsstraat staat - met zijn .fiets - L. Vos die toen het vroegere gemeentehuis bewoonde. De olmen op de voorgrond zijn als gevolg van de inundatie in 1944/45 doodgegaan en ze zijn later door populieren vervangen.

30. In de voorgevel van het vroegere dorpshuis waren twee gebeeldhouwde stenen geplaatst op aanwijzing van een vroegere bewoner, wethouder L. Vos, Een van deze stenen komt voor op de bovcnstaande foto en hij stelt een gevleugelde os voor. Het onderstuk - waarop de gevleugelde os staat kwam ongeveer vijftig jaar geleden te voorschijn toen twee oude huisjes, staande op het voormalige kerkterrein, werden gesloopt. De steen had, in omgekeerde stand, dienst gedaan als stookplaat onder een schoorsteen. Het fragment van een gotische raamtracering werd gevonden bij bewerking van de zijtuin van het pand bewoond door L. Vas. De genoemde fragmenten kunnen worden beschouwd afkomstig te zijn van de gesloopte "kerk van Westkerke", De gevleugelde os stelt een evangelisten syrnbool - Lucas - voor. Het onderstuk kan een basement van een preekstoel zijn en het stuk tracering is van een raam uit de buitengevel.

31. De oude huisjes staande aan de westzijde van het voormalige kerkterrein te Westkerke omstreeks 1925. De woningen zijn nog met riet gedekt en gelet op het steenformaat kunnen de muren zijn opgemetseld uit sloopsteen van de vroegere kerk en/of de toren. Het waren - voor zover bekend - de laatste voorbeelden van dit soort arbeiderswoningen op Tholen.

32. De Westkerkseberg is de enige, nog gcdeeltelijk gespaarde, terp op het eiland Tholen. Naar het tot dusver gevonden schervenmateriaal uitwijst, is men met de bouw van de terp omstreeks 1000 begonnen. Voor de herverkaveling lag in de nabijheid van de terp een ringvormig verlaagd terreingedeelte dat wel ontstaan zaJ zijn bij de uitgraving van de grond voor de terp. De terp is veel omvangrijker geweest, maar werd gedeeltelijk afgegraven voor het ophogen van lage gedeelten in bouwland en ook werd er wel terpaarde gehaald om langs de deur uit te venten als schuurmateriaal voor melkernrners, rnelkbussen, koperen akers, enzovoort.

33. De 1eidam bij Gorishoek, gezien vanaf "de punt" omstreeks 1940. Rechts, op de voorgrond, staat de "vuurtoren" en in het midden zien we de woning van veerman G. Larooy die de veerdienst Gorishoek-Yerseke onderhield. Links achter de woning is nog een gedeelte van de woning van waterbouwkundig ambtenaar Z. v.d. Velde te zien.

34. De leidam, gezien vanaf de noordzijde, illl de dijkval op 9 februari 1946. Deze dijkval heeft 's nachts plaatsgehad, zonder dat iemand er iets van heeft gemerkt. Toen de veerman 's morgens naar zijn overzetboot wou gaan lag deze bij een eilandje. In het midden was de dijk met de vuurtoren geheel weggevallen.

35. De zangvereniging "Hooger Zij Ons Doel" te Poortvliet in 1896. Voor zover bekend komen, buiten de kinderen, de volgende personen op de foto voor. Eerste rij: W. van Dalen, P. Heijboer, Manteau, onbekend, Corn. van Dalen, M. van Nieuwkerk en twee onbekenden. Tweede rij: 1. Nortier, onbekend, L. Gebraad, F. Vlekke, Suurland, C. Kuiper, Geuze, onbekend, G. de Graaf, onbekend en dirigent W.J. Boogert. Derde rij: Martientje Nortier, M. Koppenol Wdr., J. KoppenoJ Cdr., mevrouw 1. Nortier-de Vos en Jacoba Boogert.

36. De intocht van burgemeester Van Gorsel te Poortvliet in 1907 met koetsen en ruiterij. In de stoet lopen diverse vrouwen mee in Thoolse klederdracht. Op de voorgrond zijn verschillende vrouwen te zien die reeds moderner zijn uitgerust, gelet op de hoeden die zijn versierd met complete kunstbloemstukken, Meer rechts bovenaan staat de schuur van Laban de Rijke en daarvoor ligt de thans gedempte drinkput.

Inzet: het burgemeestersechtpaar Van Gorsel-van Stapele,

37. De leerlingen en de onderwijzer van de openbare lagere school te Poortvliet op 10 mei 1898. Op de foto komen de volgende herkende personen VOOI. Geheel links: onderwijzer W.C. Karels. Verder mejuffrouw Joh. Boogaart, ChI. van Bendem, N. v.d, Maas, C. Mul!ier, G.K. Krijger, E.C.W.A. Geuze, Jasper v.d. Velde, G. Gebraad, E. Noom, C. v.d. Slikke en L. Bogaart.

38. Meester W. Carels was hoofdonderwijzer tc Poor 1vliet en docent aan de normaalschool te Tholen. Bovendien was hij de eerste voorzitter van de Boerenleenbank te Poortvliet van 1916 tot 1931.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek