Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een foto van Nederlandse militairen gedurende de eerste wereldoorlog. Geheel rechts staat onderofficier M.e. van Ast uit Poortvliet. Op de achtergrond staan de reeds lang voordien bekende schanskorven, gevuld met taaie klei. Nu staat dit in schril contrast met de gebruikelijke betonnen soldatenschuilplaatsen. Ook de kledij is sterk veranderd.

81J 'T POSTKANTOOR, POORTVLIE'

40. De Stoofstraat te Poortvliet omstreeks 1925. De auto, staande bij het postkantoor, is voor zover bekend van C. Hage, post- en personenvervoerder. Naast de auto staat post bode Everaars met de postpakketten en bij de deuropening zien we C. van Westerbrugge, brievengaarder. Nog wat verder dan het zichtbare gedeelte van de Stoofstraat heef't vroeger de tol van Poortvliet gestaan.

}>ooI'foliet.

Zuidzijde.

41. De Smidsstraat toont omstreeks 1920 een beeld van gemoedelijke dorpsrust. Links staat de woning van veldwachter P. van Dijk. De woningen die het middenblokje vormen zijn respectievelijk van Heijboer, Bestenbroer en M. Reeders. Geheel op de achtergrond neemt de kerk met toren een dominerende plaa ts in.

Gazicht op P or v'at

42. Gezicht op Poortvliet, vanuit het noordwesten, met de hervormde kerk en toren. De onderste geleding van de toren is vierkant, de tweede geleding met de galmgaten achtkant en de spits eveneens achtkant. De toren werd in de vijftiende eeuw gebouwd. Het middelste blok woningen heette vroeger ,,'t Hoefje" en het werd bewoond door W. Istha, Corn. v.d. Male en Adr. van Tiggele.

43. De onderwijzeres en de leerlingen van de tweede klasse van de openbare lagere school te Poortvliet op 30 oktober 1925. Eerste rij: onderwijzeres J. van Nieuwenhuijsen, M. Heijboer, D. Overbeke, M. Vroegop, M. Bijl, G. de Graaf, M. Beeke en C. van Tiggele. Tweede rij: onbekend, Joh. Geuze, Ph. v.d. Male, P. Mol, A. van Nieuwkerk, S. Mol, M. Speijer en M. Mol. Derde rij: J. Gebraad, M. Slootmaker, A. Verschoor, C. Geuze, P. Luijk, S. de Groen, A. Hageman en J. van Tiggele,

44. Gezicht vanaf de Markt op de hervormde kerk te Poortvliet omstreeks 1930. Oorspronkelijk was de hervormde kerk te Poortvliet een kruiskerk, waarvan het schip, het noordelijk dwarsgedeelte en de toren zijn overgebleven, In 1586 heeft de kerk een brand doorstaan en zij werd daarna, en ook later, verbouwd. De kerk heeft een houten tongewelf. De luidklok in de toren heeft het volgende opschrift:

Vivos Voco Mortuos Plango. De vertaling van dit Latijnse opschrift luidt: De levenden roep ik. De doden beween ik. Kerk en toren werden kort geleden op fraaie wijze gerestaureerd.

Poortoliet

Jfarkt

45. De Markt te Poortvliet omstreeks 1930. Links staat barbier A.C. Niemandsverdriet voor de winkelwoning en in de deuropening staat zijn echtgenote, mevrouw Niemandsverdriet-Wielaard. Wat verderop staan W.J. Kesteloo en Cor de Groen.

46. De hoofdonderwijzer en de leerlingen van de open bare lagere school te Poortvliet uit de zesde en zevcnde klasse op 11 oktober 1929. Eerste rij: onderwijzer Platteeuw, P. Franke, J. Quist, Ph. v.d, Male, J. Bolier, A. Suurland, M. Speijer, J. Geuze, A. Boer, M. Slootmaker en? Franke. Tweede rij: D. Boer, C. Hage, S. v.d. Slikke, A. de Rijke, L. Vroegop, C. Anthonisse, G. Anthonisse, Th. van Nieuwenhuijsen, M. van Nieuwenhuijsen, J. Steenpoorte, S. van Vossen en G. v.d. Graaf. Derde rij: M. Heijboer, M. Bijl, M. Beeke, C. Heijboer, J. Beeke, M. Beeke, J. Heijboer, M. Vroegop, A. van Tiggele, D. Overbeeke, D. v.d. Graaf, W. van Vossen, D. van Vossen en C. Beeke. Vierde rij (knielend): C. Lisseveld, D. van Vossen, A. Verschoor en C. v.d. Graaf. Vijfde rij (zittend): Chr, v.d. Graaf, J. Steketee, L. v.d. Graaf, J. Gebraad, Wout Geuze, C. de Groen, J. v.d. Slikke, C. v.d, Velde en J. Elenbaas.

47. Het eerste taxibedrijf te Poortvliet van Machie1 Kesteloo, gevestigd aan de Markt, omstreeks 1924. Op de foto komen voor: Machiel Kesteloo, zoon Willern, dochter Cornelia en zoon Adriaan. De herkenbare auto's zijn de Ford en de Sperwer. Op de achtergrond, rechts, staat het cafe van Gunter.

NAUTA, VEL EN. 3604.

.~ /V"/N').v' 1.."VttV

POORTVlIET, 1L~ ""a - 5 -'0 r

Langestraat.

48. De Langestraat, op het einde bij de aansluiting op de Markt, omstreeks 1905. In het pand aan de linkerzijde woonde de familie Gebraad. Wat meer naar rechts staat smid Jac. Gebraad, met de vijl in de rechterhand. Hij werd honderd drie jaar en negen maanden oud. Geheel rechts staat het bierhuis van P. van Tiggele dat later werd verbouwd tot smederij voor de familie Gebraad. Op de hoek van het bierhuis staat A. Vlekke, schoenmaker van beroep.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek