Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een gedeelte van de Langestraat te Poortvliet omstreeks 1900. Op de foto zijn de volgende personen te zien, gerekend vanaf de rechterzijde. In de deuropening: mejuffrouw Krijger, staand bakker Adr. Janse, verderop (de staande vrouw met haakmuts) de weduwe Zorge-van As en naast haar mejuffrouw C. van Zorge. In het midden op de foto komt vermoedelijk N. Bruijnzeel aangereden met de tilbury. Laatstgenoemde was wethouder en boer op de Randhoeve. In het midden van de foto aan de linkerzijde, staat A. Kievit, cafehouder. Op de achtergrond, rechts, is een gedeelte zichtbaar van de korenmolen "De Korenaar",

C;roefe

uil j>oorlv/iel

poo:-tuliet, Dorpsstraat

50. De Langestraat te Poortvliet omstreeks 1925. Links bij de deuropening staat M.K. Krijger en reehts, midden in het groepje, zien we Arend Kievit, cafehouder naast het gemeentehuis. Ret uithangbard van het cafe is op de foto zichtbaar. De man met de zijden pet op, geheel rechts, is L. van Nieuwenhuijsen,

poorluliel, ]'t(olenstraat

51. De Molenstraat te Poortvliet omstreeks 1920. Rechts is een gedeelte te zien van de srnederij vall Joh. van den Ameele. Op de voorgrond voert Joh. v.d. Arneele een gesprek met "Jozef", als zodanig algemeen bekend, afkomstig uit Clinge in Zeeuws-Vlaanderen en periodiek verschijnend als uitventer van "goed helpende paardenolie", door hem zelf vervaardigd. Het vrouwtje - even verderop - draagt nog de dagelijkse Thoolse kledij. De man met de stok in de hand is de bekende J. Leune van ,,'t Oudeland onder Tholen". Geheel op de aehtergrond, links, zien we de torenspits en meer naar rcchts is het gemeentehuis zichtbaar.

qroei ujj j>oorMiei

52. Het buitenverblijf "Quo Vadis" aan de Zuidelijke Achterweg te Poortvliet was tientallen jaren achtereen de woning van diverse burgemeesters. Het gezelschap op de weg is vermoedelijk burgemeester Van Gorsel met zijn visite. Rechts van het huis ligt de goudvissenvijver en links staat een van de bekende kanonnetjes,

UITG. :SAUT.~, VEL E1<.

3605.

POORTVLlET,

Achterweg.

53. De Zuidelijke Achterweg te Poortvliet omstreeks 1920. Rechts is een gedeelte te zien van de boerderij van Heijboer. In de voorgevel komt een stichtingssteen voor met het volgende inschrift:

Gestigt door Izak Cornelisse Hage

Den eerste steen gelegd door zyn zoon Cornelis Izakse Hage, op den 28 April 1784.

Dit huis dat heb ik laten bouwe Na mijne zin, ook van mijn vrouwe Voor mij, myn kinders wordt volbrag Tot in het derd' of vierd' geslag.

54. De vrijwillige brandwcer van Poortvlict omstreeks 1950. Op de foto komen de volgende brandwecrlieden VOOL Eerste rij: M. Deurloo (commandant), J.K. Krijger, C.M. Gebraad, H. Endhoven, Jac. Kesteloo, Abr. Nortier en H.M. Overbeeke. Tweede rij: J.M. Oudesluijs, A.C. Sakko, J.D. Gebraad, C.M. de Groen en D. Mullier.

55. Een opname van de Molenstraat met omgeving, genomen vanaf het weiland nabij de Hooge Weg te Poortvliet omstreeks 1935. Deze foto geeft een fraai beeld van de polderaansluiting - bestaande uit een stuk weiland met zwartbonte koeien, paarden en de toegangsdam vanuit de Molenstraat - op de bebouwde kom van Poortvliet. De korenmolen "De Korenaar" he eft op de foto een goed uitkomende plaats verkregen. Aan de noordzijde is aan de buitenkant van de molen onder de stelling cen gedenksteen aangebracht waaruit blijkt dat de eerste steen werd gelegd op 9 maart 1710 door Jacob Spruit,

Poodu'iet. pc:arschedi;bche W¤g

56. De Paasdijkscheweg ornstreeks 1920. Dew weg heeft als benaming "De Paasdijk" in zich, hetgeen duidt op een vroegere begrenzing van inpoldering. Gezien de kippen op de weg is het hier erg rustig geweest. Het tweede huis was van C. Lisseveld, het derde van L. Oosdijk, de schuur was van bakker Kuijper en werd gebruikt voor turf- en musterdopslag. Verderop woonde Overbeeke, de meekrapdroger.

57. De installatie van burgemeester B.J. van Oeveren te Poortvliet op 7 juni 1939. De foto geeft het moment weer waarop de nieuw benoemde burgemeester door wethouder E. v.d. Slikke de ambtsketen wordt omgehangen. Aan de rechterzijde van mevrouw Van Oeveren staat wethouder M.e. van Ast.

58. De gemeenteraad van Poortvliet omstreeks 1940. Op de foto komen de volgende personen voor. Eerste rij: P.I. Vroegop (C.H. U.), G.K. Kryger (A.R.), M.e. van Ast (S.G.P.), P.I. van Houdt (S.G.P.) en R. de Graaff (e.H.U.). Tweede rij: G.K. Kryger (A.R.-wethouder), burgemeester B.I. van Oeveren (C.H.U.) en J. v.d. Slikke (e.H.U.-wethouder).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek