Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De zangvereniging te Poortvliet ornstreeks 1947. Op de foto poseren de volgende leden. Eerste rij:

Kobus de Groen, Marien Oudenaarde, Johannes Bolier, Gerard Koppenhol, Toon Heijboer (dirigcnt), Marien Mol, Teeuw Goudswaard, Marien Geuze en Adriaan Heijboer. Tweede rij: Rook Rijnberg, Saartje Bijl, Jo Hage, Nellie Heijboer, Lilla de Groen, Neeltje Uijl, mevrouw Overbeeke, mevrouw Heijboer, Cor Overbeeke en Leen v.d, Graaf. Derde rij: Annie Hollebrands, KobaHollebrands, Anna Nieuwkerk, Corrie Niernandsverdriet Ddr., Corrie Niemandsverdriet Gdr., Marie Goudswaard, Mientje Hage en Marie Overbeeke.

60. De gebroeders De Groen uit Poortvliet op toernee in hun vrachtwagen omstreeks 1946. Omstreeks 1894 onderhield Jacob de Groen en Zonen te Poortvliet een bodcdienst met een hondekar, getrokken door drie honden, op Tholen en Bergen op Zoom. Na de hondekar werd een paard aangekocht, een zogenaamde dubbele hit, die een beetje kleiner was dan een groot paard en die tachtig gulden kostte. Omstreeks 1916 werd zoon A. de Groen opvolger voor de bodedienst en voor de landbouwwerkzaamheden tot ornstreeks 1938. Diens zoon Jacob heeft geleidelijk aan het werk overgenomen met de andere broers, Jacobus en Cornelis, tot de evacuatie van de Thoo1se bevolking in 1944. Na de terugkeer op Tholen werd het bedrijf op dezelfde voet voortgezet tot 1947. Toen werd omgeschakeld op het huidige expcditiebedrijf, waarbij thans drie vrachtauto's in gebruik zijn.

61. Boven: de schooljeugd van 1946 poseert op de Markt. Eerste rij: Tonny Kesteloo, Riet van As, Giel Istha, Gommert van As, Kees Otte en Huib van Dijke. Tweede rij: Ineke Kesteloo, Nel Kesteloo, Riek van As, Hannie van As, Jacob van As, Rienus van As, Bouke Nortier en Izak Nortier.

Onder: de medewerkers aan de bazar voor ziekenhuisverpleging omstreeks 1935. Deze foto is bedoeld als zoekplaatje voor de Poortvlietsenaars. U kunt de herkende personen zelf opschrijven en onderling vergelijken.

j

62. Panorama van Poortvliet, gezien vanuit het zuidwesten, omstreeks 1935. Links op de voorgrond is een gedeelte te zien van de Stoofstraat, waarvan de vierde woning horlogemaker A. Dekker toebehoort. Het zesde gebouw is het gereformeerde kerkgebouw. Het eerste gebouw reehts is de woning van mevrouw E. de Bruin. Links op de aehtergrond staat de hervormde kerk. Geheel op de achtergrond, links, ligt de Poortvlietse weihoek.

63. De rnuziekvereniging te Poortvliet, in 1929 gefotografeerd op het weiland van J.E. Mosselman aan de Noordstraat. Eerste rij: L. Istha, J. Voshol, Jac. Gebraad, Corn. Koppenhol, Jan van Tiggele en P. Kleppe. Tweede rij: vaandeldrager M. Hageman, M. de Groen, M. Goudzwaard, C. Dekker, A. van Tiggele, M. Vosho!. L. v.d. Graaf, tromdager Joh. Bijl en tromslager L. Oosdijk. Zittende rij: J. Mosselman, M. Voshol Jzn., A.C. Heijboer, L. Blaas, Jac. Elenbaas en W. Gunter. Liggend: D. Gebraad, P. Rage en tromslager F. Schijf,

64. Een luchtfoto van de korenmolen "De Graanhalm" te Poortvliet. Deze rnolen werd in 1851 gebouwd. Op 4 november 1957 brandde het bovendeel uit, nadat tijdens de storm "de vang" onklaar geraakte. Daardoor bleven de wieken onafgebroken en ongeremd doordraaien met het bovengenoemde gevolg. De inzet toont de brandende molen met draaiende wieken, 's nachts en blijkbaar nog v66r het ingrijpen door de brandweer.

65. Het personeel en de Ieerlingen van de bijzondere Iagere school te Poortvliet omstreeks 1949. Eerste rij: hoofd der school Looijenga, Joke Groenendijk, Betsie Baaij, Taos v.d. Hoven, Riek van As, Mientje den Boer en Ploni Geuze. Tweede rij: Leen den Boer, Henk Heijboer, Rie van As, Jannie van Dijke, Corrie den Boer, Piet Dekker, Marie van den Hoven, onderwijzer Hollebrands en onderwijzeres juffrouw Fraanje. Derde rij: Ko Heijboer, Karel Heijboer, Marien van As, Gab. Heijboer, Han den Boer, Hannie van As, Lenie Groenendijk, Betsie den Boer, Hannie Geuze en Corrie Istha. Vierde rij: Steven v.d. Hoven, Gijs v.d. Hoven, Kees Geuze, Jan den Boer, Piet van Dijke, Dirk Geuze, Jan Geuze, Kees Deurloo en Dick Geuze.

66. Een foto van de boerderij "Hoogerwerf', omstreeks 1925, gelegen aan de Engelaarsdijk te Poortvliet. De volgende personen staan op de voorgrond: mejuffrouw C.l. Potter, mejuffrouw A.M. Potter, H.M. Potter, J. Potter sr., mevrouw C.J. Petter-Rogge band, mejuffrouw A.J. Potter, l.C. Potter en P.l. Potter. In de nabijheid van de boerderij "Hoogerwerf' ligt tevens de boerderij "Pauluswerf'. Aangenomen wordt wei dat v66r de inpoldering van de "Sassegrave", die in deze omgeving lag, hier een of -werven waren gevestigd. Volgens anderen komt de naam van ,,'t Poortvlietse werf", een op zichzelf staande en aparte bedijking.

67. De ingebruikneming van de schietbaan te Poortvliet vond plaats op 2,3 en 4 mei 1934. Op de foto komen de volgende personen voor: C. Geuze, A.C. Sakko (beiden op de voorgrond), daarna op de achtergrond J.W. Hage en J. Bolier. Vervolgens op de voorgrond: jonkheer Van Vredenburch, iets achter hem A. Hage uit Scherpenisse en voor Hage staat rechts burgemeester Dronkers. Achtereenvolgens zijn nu te zien: E.C. Geuze, luitenant Koevoets, onbekend, dokter Polderman uit Scherpenisse, wethouder E.C. v.d. Slikke uit Poortvliet, C. Giljam en W. Quaak (beiden wat op de achtergrond), wethouder M.K. Krijger, H. Overbeeke, H. v.d. Slikke, D.W. Kesteloo, A. Verburg (waterbouwkundig ambtenaar van Poortvliet), H. Potter, D. van 't Hof', H. Janse uit Tholen, H. Uijl, Johs. Krijger, Corn. Hartog uit Scherpenisse, D.C. Verburg en C. v.d. Slikke.

68. De schietwedstrijd bij de ingebruikname van de schietbaan te Strijenham in mei 1934. Op de foto komen de volgende personen voor. Staande links: Ben Reeders en rechts van hem zijn dochter en zoon. De jongen met de schipperspet is P. Verburg, dan mejuffrouw Van 't Hof, M. Luijk en J. van 't Hof. Rechts staat Joh. Hartog en de schutters, liggend op de voorgrond, zijn respectievelijk D. Uijl, Joh. Goedegebuure uit Sint Annaland en M. Voshol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek