Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4450-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scherpenisse en Poortvliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De woning van de familie De Graaff, omstreeks 1900, te Strijenham. Op de hoek van de woning zien we drie inwoners van Strijenham en dan W. Riekusse, M. Riekusse, mevrouw M. van 't Hof, weduwe De Graaff, M. de Graaff en M.A. van Luyk. De waning heeft een behoorlijke ingangspartij in het midden, versierd met een brede bovenlijst op consoles. De ramen zijn breed - drie ruiten naast elkaar - enzijn voorzien van luiken. Rechts in de hoek staat de regenbak.

70. De Scheldestraat te Strijenham, Rechts staat de winkelwoning van Verschoor. Dit straatje heeft burgemeester Van Gorsel ongeveer vijfentachtig jaar geleden laten aanleggen en het kostte toen duizend gulden. Aangezien hij vooraf geen goedkeuring van gedeputeerde staten van Zeeland had aangevraagd, heeft hij later nul op het rekest gekregen.

71. Allemaal op de foto voor het winkeltje van Verschoor te Strijenham, omstreeks 1900. Zo zien we Betje van Tiggele, Jane Geluk met kind, Jane de Jonge, Marie van 't Hof, Maatje van 't Hof, Bram van 't Hof', Marien van 't Hof, Stoffel van Ast, weduwe Van 't Hot, weduwe W. Bolier, weduwe Suurland, Andre Nieuwkerk, weduwe Van Tiggele, Abra Verschoor, Adriana Verschoor, Betje Verschoor, Jannie van Tiggele, Izak Moerland, Leuntje Verschoor, Lena Geluk, Gerard Moerland, Marien Geluk, Kees Moerland, Adrie de Jonge, Anna Nieuwkerk, Marie Geluk en Cornelis Moerland.

=2------

72. Boven: in de zeedijk van de Nieuwe Strijenpolder ontstond op 30 december 1894 een doorbraak. Op de foto is een aanvang gemaakt met de dichtingswerkzaamheden. Links op de voorgrond staat personeel gereed met kruiwagens en meer naar achteren liggen hoogaarzen met dichtingsmateriaal. In het midden, op de achtergrond, is nog een baggerrnolen te zien. De dichting had een zeer Iangzaam verloop door de winterse omstandigheden. In april was een en ander pas gereed, terwijl de gehele voltooiing van de dijk in rnei tot stand kwam. Ook de gebouwen in de polder liepen behoorlijke schade op,

Onder: de zeedijk bij Strijenham tijdens de dichting. In het "stroomgat" zijn reeds zinkstukken geplaatst, met steen geballast en waaronder in het midden nog zeewater terugstroomt. Rechts liggen de .vletters" die steen, rijshout, schorgrond en dergelijke aanvoeren. Bovenop de dijk, rechts, ligt rijshout voor het maken van zinkstukken, viechttuinen enzovoort.

73. Strijenham na afstroming van het binnengelopen zeewater. Aan de ijsvorming tegen de woninggevels is te zien hoe hoog het zeewater heeft gestaan. Vermoedelijk zelfs nog korte tijd tot boven de zolder, gelet op de drie woningen, reehts op de voorgrond, met de bevroren dakpannen. De grote schuur links is van A. v.d, Slikke en tussen de twee woningblokken, rechts, ligt de tegenwoordige Seheldestraat. Geheel op de aehtergrond ligt Poortvliet met de twee molens en de gemeentetoren met de hervormde kerk.

74. Strijenham na de dijkdoorbraak van 30 december 1894. Links staat gemeenteveldwachter P. van Dijk en dan - voor zover bekend -- rijksveldwachter Van Bloois uit Sint Maartensdijk. Rechts op de voargrond ligt de oprit naar de haven. Links op de aehtergrond is de boerderij van J. v.d. Slikke te zien en reehts op de aehtergrond de "Kettingshoeve". Het kleine gebouwtje met het sehuine dak, links aehter de veldwaehters, is de weegbrug.

75. De haven van Strijenham omstreeks 1935. Links, aan de horizon, liggen Tholen en Noord-Brabant. Rechts, daar waar nu een gedeelte van de Oosterschelde is te zien en waar de inzet van Reimerswaal is geplaatst, lag v66r 5 november 1530 een uitgestrekt grondgebied, behorende bij Zuid-Beveland, met als grootste plaats Reimerswaal. Op 5 november 1530 is bij een hevige stormvloed het bovengenoemde gebied teloorgegaan. Reimerswaal heeft het bestaan nog tot 1634 kunnen rekken, doch toen werden de overblijfselen van de voormalige stad door de Staten van Zeeland verkocht voor negentig ponden Vlaams en drie schellingen. Door het gemeentebestuur van Poortvliet werden toen aldaar keien gekocht voor verwerking in de straten van Poortvlict.

Staande op de zeedijk bij Strijenham, blikkend over het grote zuidelijke watervlak, zien wij in feite hoe groot in onze omgeving de wisseling zee-land-zee is geweest. Ook in de naaste toekomst zijn hier grate veranderingen te verwachten als gevolg van de Deltawerken.

I

VAN

TH.OLEN.

76.

Gjien dierder plek voor ons op derd' Giten oord tur wereld miter ons wderd.

Lukt 'ut vandaege nie?

Dan lukt 'ut toch merge!

Het grondgebeid van Poortvliet wordt in het zuiden begrensd door de Oosterschelde en in het noorden voor een klein gedeelte door de Krabbekreek. Het is dus een "wig" dwars door het eiland Tholen. In het westen . heeft Poortvliet begrenzingen met Scherpenisse, Sint Maartensdijk en Sint Annaland. In het no orden met Sint Annaland, de reeds genoemde Krabbekreek en Oud-Vossemeer, terwijl oostelijk eveneens een begrenzing met Oud-Vosserneer en Tholen bestaat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek