Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

109. Grote drukte aan de havenkant voordat de vloot in het voorjaar aan de haringrace begon. De blazen, repen, breels en netten liggen klaar om aan boord gebracht te worden. Alles rook naar verse teer en verf en het was voor de toeschouwers de meest gezellige tijd van het jaar aan de haven.

110. Ben van de Scheveningse omroepers ergens in een straatje. Omroeper zijn was vroeger een belangrijke functie. Zijn taak was in de straten om te roepen dat er een schuit of een logger gearriveerd was en dat de vis zo en zo laat verkocht zou worden. Men kon maar niet zo omroeper worden; als eis werd gesteld dat men minstens vijf jaar als schipper of stu urman gevaren had en de leeftijd van vijfenvijftig jaar had bereikt.

Ill. Haringpakkers en speetsters poseren voor de fotograaf. In deze beroepen vanden velen een bestaan. De mannen pakten de haring over in de andere tannen, bestemd voor de export. De' speetsters moesten de uitgesorteerde haringen, die voor de bokkingrokerijen bestemd waren, speten, dat wil zeggen de haringen met de kop over een puntig ijzeren staafie schuiven tot dit vol was. Daarna werden de haringen gerookt of gestoomd.

Scneveningen - Netten boetsters

112. Een ander beroep, wat direct met de visserij te maken had, was het netten boeten. Veelal werd dit door vissersvrouwen gedaan en zij verlichtten daarmee de taak van de man om het gezin te onderhouden. 's Winters werd er op de boetzolders boven de erven gewerkt en's zomers ging men naar het boetland bij de watertoren. Moesten de nett en maar even vluchtig worden nagezien dan kon dit oak aan de havenkant worden gedaan.

Groete uit cheveninzen.

De isscher hunne netten

113. Nogmaals een foto van het herstellen der netten, nu in de buurt van het erf. Hier zien we een aantal mannen, veeIa1 oude varensgezellen, bezig met het aanslaan van de netten, dat wit zeggen men verbond het net met korte touwtjes, de zogenoemde staIen, aan de speerreep.

Scheve-ningen

aven

114. Omstreeks 1910 ligt de vloot k1aar om uit te varen. De sleepboten zijn druk bezig de schepen naar zee te trekken. Men beschikte toen nog niet over motorvermogen en a1s de schepen naar zee wilden was men gedwongen sleepboothulp in te roepen.

ยท Scheveningen - ALs den vloot uiivaart

115. Op deze foto zien we het uitslepen van de "SCH 408", de "Teunis Jacobus" van de rederij Wed. C. v.d. Toorn Jzn. voor de semafoor. De foto moet kort voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog gemaakt zijn.

116. Wanneer zeelieden de leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder hadden bereikt b1even zij aan wal. Heel vaak werd er dan nog naar een baantje gezocht om de inkomsten wat op pei1 te houden. Men ging bijvoorbeeld netten boeten of men werd, zoals hier deze twee zeelieden, wachtsman of peek, zoa1s dat op Scheveningen heet. Zolang de schepen in de haven 1agen werden zij door deze lieden bewaakt.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek