Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een foto van rand de eeuwwisseling van de hervormde kerk, genomen vanaf hotel "Zeerust". Tijdens de restauratiewerkzaamheden van de Oude Kerk heeft men de grafsteen gevonden van IJsbrant Arentsz., over1eden 25 september 1469. De kerk dateert vermoedelijk van voor deze datum en is meerdere ma1en tijdens stormv1oeden beschadigd, zoals in het jaar 1470 en op 1 november 1570,tijdens de beruchte "Allerheiligenv1oed".

SCHEVE;,:'-;GE

<erzerstraat en Ned Herv. KerĀ«

r , Tre--kler Co Le 7",:. ~ SSS. :" c rue' " r~~t('~

10. Een blik vanaf de boulevard, genom en naar de Keizerstraat en het begin van de Jacob Pronkstraat. Ret gebouw meest links op de foto is het vroegere hotel "Rauch" en rechts het hotel "Zeerust". Dit punt is bij stormvloed - men herinnere zich 1953 - een van de zwakste punten in de zeewering. Plannen am hier een vloedkering te bouwen zijn nog niet gerealiseerd.

11. Enkele vrouwen met het psalmen- en gezangenboek onder de arm lopend door de Zeilstraat op weg naar de kerk.

Scheuernnqen Visscherstypen

, TVa .. eenaarstraai-

UITQ. ,', J. eoo s , ~~STE.ROAM.

12. Een beeld van de Wassenaarsestraat in het jaar 1902. De straat is vemoemd naar het adellijk geslacht Van Wassenaer dat in de middeleeuwen stukken grond in de buurt van de Oude Kerk in eigendom had. Voor het hoge huis, aan de linkerzijde van de straat, ligt de ingang van de Zeilstraat. Ook hier zien we weer de tramsporen van de paardetram, die, komende van de Keizerstraat, via de Wassenaarsestraat naar het Gevers Deynootplein leed.

13. De Wassenaarsestraat in de zomer van het jaar 1911. De paardetram is hier sinds 1905 vervangen door de elektrische tram, die hier op weg is via de Gevers Deynootweg naar het Kurhaus.

8ez:cid in net dorp Scheoeninqen.

14. We lopen nu van de Wassenaarsestraat de Werfstraat in. Het houten gebouw rechts op de foto is de scheepstimmerwerf van A. Hoogeveen, waar bomschuiten werden gebouwd. De huisies links achter de lantaarnpaal zijn afgebroken. Hier werd in het jaar 1938 de moderne fabriek van de firma Jordense gebouwd waar grootkeuken-installaties worden gefabriceerd.

15. Het achterste gedeelte van de Werfstraat heette Waaigat. Deze naam was een verbastering van Weigat, dat zijn naam dankte aan een aldaar gelegen weide. Het erf rechts op de voorgrond was van de reder A. Pronk.

16. Tussen de Werfstraat en de Keizerstraat waren verschillende hofjes. Een ervan was het hofje van Van Nelck. De ingang ervan was in de Keizerstraat naast nummer 74, een winkelpand waar groenteboer Van Nelck woont.

17. Vlak naast de Marcelisstraat was nog een ander hofje, het Vredehofje. Ret werd ook weI de Bioedpoort genoemd, omdat er rand 1850 ene Van der Burch woonde die er een slachtplaats had. Na het bezoek van koningin Wilhelmina in 1923 werd het ook weI Oranjehofje genoemd. Lang heeft het deze naam niet mogen behouden, want in 1928 werd het iets meer dan honderd woningen tellende hofje gesloopt.

18. Van de hofjes in de Keizerstraat gaan we nu naar de Pronkstraat, die nu Jacob Pronkstraat heet. Vele malen is de naam veranderd. In de zeventiende eeuw heette hij Nobelstraat. In de achttiende eeuw Torenstraat. In 1890 moesten, op last van de gemeente 's-Gravenhage, vele straatnamen op Scheveningen veranderd worden omdat ze ook in Den Haag voorkwamen. Zo werd de Torenstraat opvoorstel van de reder A. Hoogenraad de Pronkstraat genoemd. In 1913 werd de naam nogmaals veranderd, nu in Jacob Pronkstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek