Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Scheveningen.

Pr n .straat.

19. De Pronkstraat in het begin van onze eeuw gezien vanaf de oude kerk. Het erf rechts, waar de nettenwagens VOOl:" staan, was van de wagenvoerderij K. Tuit. Ter plaatse van de huizen links op de foto staat sinds 1968 een bijkantoor van de Raiffeisenbank.

scnevenrnzen.

\" ststraat.

20. We gaan de hoek om aan het eind van de Jacob Pronkstraat en komen dan in de Weststraat. In het midden van de Weststraat stand een pomp waaruit een ieder, die met zelf over een pomp beschikte, zijn drinkwater kon halen. De huizen hier verkeerden in zo'n slechte staat dat ze in de jaren twintig en dertig werden afgebroken. Thans kunnen we op deze plaats het Dr. De Visserplein terugvinden.

Uilg. Henri n, W'Sltrburg. d ?? HaaG

:Schevenin!Jen.

21. Hier zien we weer een foto genomen vanuit de Vuurbaakstraat op de plaats waar deze uitkwam in de Weststraat. Op de voorgrond staat de pomp die bij de vorige foto uitvoerig beschreven is.

22. We draaien ons op dezelfde plaats om en zien dan de Vuurbaakstraat van de Weststraat naar het duinspoortje, De persoon meest rechts is de eigenaar van de waterstokerij die op de hoek van de Weststraat en de Vuurbaakstraat was gevestigd. Hij staat hier voor zijn winkel houtblokken voor zijn warmwaterketel te zagen.

ยท .~.

23. Wanneer we de Vuurbaakstraat verder inlopen komen we bij de overgang van het duinspoortje. Verschil1ende oude huisies, die hier in het hoge gedeelte van de Vuurbaakstraat stonden, zijn al afgebroken.

ltg, ;. J. Bcou, "-mst .. It;

24. Een blik van boven uit de Vuurbaakstraat naar bene den in de jaren rend de eeuwwisseling, Dit gedeelte van de Vuurbaakstraat werd vroeger de Olieberg genoemd. Voordat de elektriciteit was uitgevonden brandde er in de toren een olievuur, vandaar de naam Olieberg. In het huisje links van het poortje was vroeger een krijtfabriekje gevestigd. Aehter het vooruitstekende huis reehts lag het erf van de rederij A. v.d. Zwan.

Scheveuingen

Acliterbuurtje r>.

't~,

/

r

; ,(. 1

J;t<

25. Op deze foto zien we het begin van de Vuurbaakstraat tussen de vier huisjes, De schutting was er geplaatst am het instuiven van zand in de straat te voorkomen. Later werd hier alles beklinkerd en kon de schutting worden weggebroken.

26. Van de Vuurbaakstraat zijn we naar de vuurtoren gewandeld en we klimmen en nu bovenop. Op de voorgrond zien we de Vuurbaakstraat en de gedenknaald. Ret duinspoortje is nog niet aangelegd evenmin als de boulevard en de pier. De foto dateert uit de jaren v66r 1886.

27. Nogmaa1s een blik vanaf de vuurtoren, nu in het jaar 1903. De pier en de strandmuur zijn inmidde1s gebouwd. Ook het duinspoortje is er gekomen waarvan we hier het eindpunt zien. De strandmuur is nag niet verder gebouwd dan tot hotel "Zeerust". Door het steeds verder afbrokke1en van de duinen voor de gedenknaa1d en de vuurtoren werd het noodzakelijk de muur door te trekken tot aan de havenhoofden, hetgeen in 1908 geschiedde.

SCHEVENINGEN

Vuurtoren

,.~

, -i..;'fj}t.A

/~ .. '

Or. Tt-enkler Co., Leipzig. 18559. Nachdruck verboten.

28. Deze foto 1aat ons de vuurtoren zien in het jaar 1903. De toren werd in 1875 te Birmingham vervaardigd en is gehee1 van staal gemaakt. Hij is zesendertig meter hoog en zijn lichtflits kan bij he1der weer tot op een afstand van zestig kilometer worden waargenomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek