Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

0cheveningen.

Gedenknaald.

29. Van de vuurtoren wandelen we naar de gedenknaald. Deze werd in 186.5 door het Nederlandse volk geschonken ter herinnering aan het feit dat op 30 november 1813 prins Willem, de latere koning Willem I, op die hoogte land de na zijn terugkeer uit ballingschap,

30. Aan de landzijde van de Vuurbaakstraat lag nog een ander hoog duin, door de Scheveningers het "Sikkadel" genoemd. Ook daar hebben enkele huizen gestaan. Vanaf dit duin had men een prachtig uitzicht over het dorp. Links van het duinspoortje zien we de huizen op de Olieberg, de huizen rechts van de spoorlijn stonden aan de "Achterdik".

31. Draaien we ons een beetje meer naar reehts dan zien we enkele huizen op de voorgrond in het Kolenwagenslag. Helemaal op de voorgrond zien we het hek dat langs het duinspoortje stond. Aehter de huizen in het Kolenwagenslag staan de erven van de reders De Mos, Hoogenraad en Knoester.

-

"

-'-

32. Wanneer we ons nag iets verder naar rechts draaien zien we het begin van het Kolenwagenslag. De andere zijde van het Kolenwagenslag kwarn in de Weststraat uit. Het huidige Kolenwagenslag loopt ongeveer op de plaats waar deze vroeger lag. Links boven kunnen we het dak zien van de kerk van de gereforrneerde gerneente in de Nieuwe Laantjes.

1 o.enw ag ens:ag

Schevcninqen

33. Deze foto toont ons enkele huisies in het Kolenwagenslag. Eigenlijk was het een zijstraat van het Kolenwagenslag. De huisjes reehts stonden evenwijdig aan het duinspoortje. De sehutting links stond voor de erven van de reders Knoester en Hoogenraad.

Kolenwagenslag

34. In het Kolenwagenslag waren vele sloppen. De foto boven laat ons het zogenaamde "geitenpaleis" zien. Boven de bomen steekt het dak uit van de lagere school in de Duinstraat. Ook dit deel van oud-Scheveningen moest met het geitenpaleis voor de sanering wiiken en werd in de jaren dertig gesloopt.

35. Van het Kolenwagenslag zijn we in het Smidsslop gekomen. Dit liep van de Keizerstraat naar de Weststraat. Deze foto uit het gemeentearchief is gemaakt vanuit de Keizerstraat in de riehting Weststraat. Ret begin van het Smidsslop aan de Keizerstraatzijde bestaat nog en heet thans Kolenwagenslag.

Scheveningen - Dorpsgezicht Smidsslop

36. Op de foto hierboven zien we het einde van het Smidsslop. De zijstraat, die we links zien, is het begin van de Drogersdijk. Op de hoek stand het kruidenierswinkeltje van de familie Dijkhuizen. Het huisje achter de vrouw links is het eerste huisje van de Weststraat. In het huisje rechts van de twee vrouwen woonde van 1924 tot 1927 de heer C. Ba1, grootvader van de samensteller van het boekje.

Oud-Schevaningen. Weststraat

37. Wanneer we de hoek om zijn gegaan komen we in het begin van de Weststraat. Ret eerste rijtje huisjes links, waarop de bordjes hangen "onbewoonbaar verklaarde waning", waren de zagenaamde diakenhuisjes, oak wel de armenhuisjes genaemd, waarin de bewoners voor niets machten wonen.

Schcveninqen

s ;;

38. Lopen we de Weststraat nag even verder in dan komen we tenslotte weer bij de pomp terecht waar we al eerder waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek