Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De hierboven afgedrukte foto laat ons enkele vrouwen zien die een buurpraatje maken en is vermoedelijk op de Drogersdijk gemaakt.

40. Er waren op de Drogersdijk verschillende zijslopjes. Het bovenstaande is het Grote Kroonhofje. Het poortje op de achtergrond kwam in de Keizerstraat uit. Ook thans nog kan men verschillende van deze doorgangen naar de Keizerstraat terugvinden.

41. Ben ander hofje, dat van de Drogersdijk naar de Keizerstraat liep, evenwijdig aan het Grote Kroonhofje, was het Kleine Kroonhofje. Dit hofje had eehter geen doorgang naar de Keizerstraat. Het hoge huis reehts op de foto is Keizerstraat nummer 299.

Scheveningen V?tschol"Swon:neen

42. Een van de straatjes in de omgeving-van de Keizerstraat, waar we nog niet doorgewandeld zijn, is de Nieuwe Laantjes. Deze liep van het Smidsslop naar het Molens1op. In het midden van de foto zien we de smederij van de heer Spaans. Links om de hoek is ve1e jaren een kruidenierswinkeltje geweest, waarin onder andere de familie De Best van 1915 tot 1927 gewoond heeft. Ret zijstraatje, waar deze winkel stond, noemde men Onder de Boompjes.

43. Schoolfoto's uit vroeger jaren zijn er voldoende voorhanden. Deze is zeldzaam omdat hij van omstreeks 1891 dateert. Er werden toen nog niet zoveel schoolfoto's gemaakt. Onze foto toont het schooltje in de Gondelstraat waar wij links meester Ter Winckel zien. De enige thans nog in leven zijnde jongen is de derde van links op de bovenste rij, de heer L. Groen. De heer Groen is een welbekende figuur geweest op Scheveningen daar hij vijfentwintig jaar concierge was van het wijkgebouw "Thabor".

44. Via de Gondelstraat zijn we naar het Lindoduin gewandeld en zien daar voor het gebouw van de brandweer het stoomtrammetje rijden op weg naar Den Haag. Deze tramlijn werd geexploiteerd door de "Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij". Het trammetje he eft hier gereden van 1886 tot en met 1925 en het werd in 1927 vervangen door de elektrische tramlijn 11 van de "Haagsche Tramweg Maatschappij".

ยท Scheveninqen, j)uinslraal mel Wees- en Oudemonnenhuis,

45. We wande1en nu de Duinstraat in en zien links het Wees- en Oudemannenhuis, zoals het toen heette. Dit tehuis werd gebouwd in 1901 op initiatiefvan de regenten L. v.d. Zwan, A. Hoogenraad, A. de Niet en M. Knoester. Rechts van het tehuis zien we de kinderbewaarschool, die in de jaren zestig gesloopt werd.

46. Tijdens onze wandeling door de Duinstraat komen we juist een aantal vrouwen en meisies tegen die op weg zijn naar de Nieuwe Kerk.Aan de klederdracht van het middelste meisje is te zien dat zij tijdens de dienst geloofsbelijdenis zal doen.

47. Voor we naar de Badhuisstraat gaan nemen we eerst nog even een kijkje bij de Bethelschool in de Hoge Prins Willemstraat, waar we een k1as jongens voor de fotograaf zien poseren. Ret is in het jaar 1923. Op de foto herkennen we de volgende personen. Bovenste rij van links naar reehts: tweede J. Keus, vierde K. de Wilde. Midde1ste rij: vierde F. de Jager, zesde J. v.d, Zwan, zevende J. Roos, aehtste Th. de Mos, negende J. Bron. Onderste rij: zesde van links Ch. Roos.

.. ~ h _ h ' Sche rening n.

~~a. ~d" V~~

-------

48. Vanaf de Hoge Prins Willemstraat wandelen we de Badhuisstraat in. Ret eerste wat ons opvalt zijn de tramrails. Ook hier heeft eerst een paardetram gereden en later de elektrische tram. De tram ging, komende van de Scheveningseweg, door de Keizerstraat en Wassenaarsestraat naar het Gevers Deynootplein en kwam over de Badhuiskade en de Badhuisstraat op de Scheveningseweg terug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek