Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Schevp.ningL::e""-n:- ?????.??.??. _

Vijzeistraat met gezicht op de Badhulsstraat

49. Een van de eerste zijstraten die we tegenkomen is de Vijzelstraat. Oorspronkelijk heette deze Wagenstraat, welke naam in 1890 veranderd werd. Ook hier zien we dat het straatbeeld aanmerkelijk veranderd is. De hele rechterzijde van de straat is nu afgebroken en wordt volgebouwd met moderne flats. Op de foto zien we nog net de toren van de gereformeerde kerk in de Hoge Prins Willemstraat, die in 1970 werd afgebroken.

Seheveningen, B~dhuisst~aa~.

50. Een ander beeld van de Badhuisstraat rand de eeuwwisseling, Helemaallinks zien we nag net een raam van de open bare lagere school, welke al vele jaren geleden werd afgebroken en vervangen door een winkelgalerij. Het eerste straatje rechts is de ingang van de Stuurmanstraat, waaraan we oak een bezoek zullen brengen.

, Scheveninqen.

§

!)adhuisstraal.

51. Voor we de Stuurmanstraat in gaan draaien we ons eerst nog even om en zien de Badhuisstraat dan in de riehting Seheveningseweg, waarheen we de paardetram zien rijden. Reehts zien we het oude postkantoor, dat op 24 juni 1900 werd geopend.

Scheveningen

Dorpsgezicht, Visscherswoningen

52. En dan zijn we nu in de Stuurmanstraat beland. Helemaal achterin waren twee hofjes naast elkaar. Op bovenstaande foto zien we het rechter hofje waarvan de ingang lag naast de werkplaats van de heer Koek. De hoge huizen op de achtergrond zijn van de Haringkade.

· ...?..

Scheveningen

53. Vanuit de Badhuisstraat komen we op het Marcelisplein. Het plein werd vernoemd naar Marcelis Gerritse, die het huisvuil in Scheveningen ophaalde. In het jaar 1775 pachtte hij enige stukken grond hier, waarschijnlijk om zijn huisvuil te kunnen storten.

54. Een foto van de Badhuiskade, genomen in het jaar 1902. Helemaallinks is nog net een stukje van de openbare bibliotheek te zien. Niet altijd he eft dit gebouw als bibliotheek dienst gedaan. Nadat er in vroeger jaren een school in was gevestigd, is het gebouw nog enige tijd als jeugdherberg in gebruik geweest.

~cQeveningen

55. Richten we onze bJik naar beneden dan zien we daar de schuities liggen. Deze brachten de haring en de netten van de loggers, die in Vlaardingen markten, naar Scheveningen. Toen deze foto gemaakt werd bezat Scheveningen zelf nag geen haven; zodoende waren de reders die loggers bezaten gedwongen in Vlaardingen te markten.

~" - IULlA~ -KI:DEI

\" ..>.RPLAAT

56. Op de Badhuiskade, tussen de Gondelstraat en de Zeilstraat, is gedurende enige jaren de Juliana-Kinderbewaarplaats geweest. Deze is ook in de Pansierstraat gevestigd geweest, waarvan we hierboven een beeld zien. Er werd vooral veel gebruik van gemaakt door moeders die overdag ergens een betrekking hadden; een voorloper dus van onze hedendaagse creches.

57. Lopen we even terug van de Badhuiskade langs het water, dan komen we op de Haringkade. Op de achtergrond zien we de Neptunusstraat. Ook hier is weer veel bedrijvigheid te zien aan en langs de kaden.

Scheveningel

58. Een andere foto van de Neptunusstraat, nu vanaf de brug genomen. De nettenwagen is opweg naar het boetveld bij de watertoren. Het cafe op de hoek is afgebroken en wij vinden thans op deze plaats een winkel waar voorheen De Gruyter was gevestigd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek