Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

SCHEVENINGEN

Harmgkade

Dr. Trenkler Co., leipZl2'_ 1 553. Nachdruck verboten.

59. Kijken we naar reehts dan zien we de Haringkade nag in zijn oude glorie. Het water werd in 1971 gedempt en de huisjes werden gesloopt.

J~"" ." - .'----

SCHEVE I, GE

Stevinstr.

~ Dr, Tr enkler ce., Leiparz. 2'3719. lachdruck verboten.

60. Wanneer we de Neptunusstraat verder inwande1en dan komen we aan het begin van de Stevinstraat. Rechts zien we het oude erf van de rederij van A. v.d. Toorn. Links zien we de voorkant van het oude schoo1gebouw waarin thans het Schevenings museum gevestigd is. Achter de huizen, die we hier nog op de foto kunnen waarnemen, hield Scheveningen op. De foto is ongeveer in 1904 gemaakt.

":? Dr. Trenkler ce., Leipzig. 23721.

N3.c:hdruck verboten.

61. Maken we even een zijsprong dan komen we in de buurt gelegen tussen de Neptunusstraat en de Gevers Deynootweg. De foto hierboven toont ons de IJmuidenstraat in het begin van onze eeuw. De foto is genom en vanuit de Katwijkstraat riehting Dirk Hoogenraadstraat.

.,. ,

) ,

SCHEVENINGEN

Rotterdamschestraat

62. Van de IJmuidenstraat zijn we naar de Rotterdamsestraat gewandeld. Nog voor de eeuwwisseling was het gehele blok tussen de Gevers Deynootweg, Rotterdamsestraat, Stevinstraat en Havenkade volgebouwd. Ook de braakliggende grond, welke we rechts op de foto zien, en de omgeving van het circusgebouw was kort na het einde van de eerste wereldoorlog geheel volgebouwd.

SCHEVE. 'GE

Badhu'sweg

~ Or -r ; ,I r CG ? :..e p:

'acb! c' erboten

63. We zijn het oude dorp van Scheveningen doorgewandeld en de fotocollectie zou niet compleet zijn als we ook niet nieuw-Scheveningen gingen bekijken. We beginnen op de Badhuisweg en zien daar het stoomtrammetje van het Kurhaus komen. Deze tramlijn vormde een verbinding tussen het Kurhaus en het Staatsspoorstation en het was de eerste stroomtramlijn in ons land. Tot 1924 heeft het daar gereden en to en werd het vervangen door de elektrische tram van de N.Z.H.T.M., die tot 1961 dienst heeft gedaan.

Scheveningen - Huize "Roijal"

64. Nogmaa1s een blik op de Badhuisweg, nu in de jaren twintig. De befaamde "b1auwe trams" van de N.Z.H.T.M. hebben sinds 1924 de zaken van het uit 1879 daterende stoomtramlijntje overgenomen.

SCHEVENINGEN

Dr. Tt enkler Go., Lt'ipzii. 23726.

65. Van de Badhuisweg zijn we op de Nieuwe Parklaan gekomen. De foto is gedateerd op 15 oktober 1907 maar is voor 1904 gemaakt. Op 6 augustus 1904 is hier de elektrische tram met bovenleiding gaan rijden. Op de foto ontbreken de bovenleidingen, hetgeen bewijst dat de opname voor 1904 werd gemaakt.

S C H EVE N I N G E N Kanaalweg

~ Dr. Trenkler Co., Lei;>zl~. 23724. Nachdruck verboten.

66. Een beeld van de Kanaalweg rond de eeuwwisseling. Op 4 augustus 1906 verscheen hier de elektrische tram.lijn 10. Ingaande 20 juni 1921 werd lijn lOin de zomermaanden vervangen door lijn 14. De tram is inmidde1s ook hier verdwenen en werd op 31 oktober 1965 vervangen door een autobus.

67. We zijn weer teruggekomen op de Scheveningseweg en staan even stil bij de oude rooms katholieke kerk van de parochie H. Antonius abt. Dit gebouw werd in het midden van de jaren twintig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw zoals wij thans kennen. In de kerk, ingewijd op 29 september 1927, is een prachtig mozaiek geplaatst waarvoor enkele Scheveningers in klederdracht model hebben gestaan. Het mozaiek is gemaakt door de schilder Ant. Molkenboer.

68. De ondertiteling van deze foto is fout. De foto is genomen ter hoogte van de katholieke kerk in de richting Prins Willemstraat. Links is nog net de hoek Scheveningseweg-Duinstraat te zien. De paardetram - de allereerste tramlijn in ons land - berijdt het traject Kurhaus-Plein v.v.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek