Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

SCHF.YEX[X(;. .~

69. Dit gedeelte van de Scheveningseweg werd door de Scheveningers de Hoge Scheveningseweg genoemd. Ret was een geliefkoosd plekje waar de Scheveningers veel wandelden. De foto is ter hoogte van het jongens- en meisjesinternaat "Don Bosco" genomen.

70. Het volgende punt waar we belanden is "Hotel de la Promenade". Het stond ongeveer op de helft van de afstand Scheveningen-Den Haag, daarom werd het ook wel "Halfweg" genoemd. Koning Willem I liet hier het eerst een jachthuis bouwen. In 1828 werd de Hagenaar Schmidt er de eigenaar van. Het jachthuis is vele malen verbouwd tot het de vorm kreeg zoals op de foto. Helaas is ook dit gebouw in 1945 onder de slopershamer gevallen.

Scheveningscheweg - 's Gravenhage

71. En dan zijn we nu aan het begin van de Scheveningseweg gekomen bij het oude to1huis. De aan1eg van de Scheveningsweg hebben we te danken aan de dichter Constantijn Huijgens (geboren 1 S96, over1eden 1687), die er vele jaren voor gestreden heeft. Zijn strijd was niet tevergeefs, want op 5 december 1665 werd de weg geopend. Om de kosten van aan1eg en onderhoud te dekken werd er tolgeld geheven. Tot 23 oktober 1888 b1eef deze toestand duren, to en werd de toegang naar Scheveningen voor goed en kosteloos geopend.

j3ank vaCl eremer 8J ierhuell.

s (9ravenh~e

72. Door de Scheveningse Bosjes wandelen we nu richting Witte Brug, We komen nu bij de waterpartij met de banken van Cremer en Verhuell, Iedere zondag kon men hier de Scheveningers aantreffen en ook nu is het een geliefkoosde plek om te wandelen, al is de situatie hier sinds de oorlog gewijzigd, In de oorlogsiaren zijn vele eeuwenoude bomen gekapt ten behoeve van de anti-tankwal op het strand.

S' GRAVENHAGE-SCHEVENINGE . 8A KJE VAN VERHEUL.

73. Een close-up van de Verhuell bank. De dametjes wachten geduldig tot de fotograaf klaar is met de opname. De bank is genoemd naar raadslid jonkheer H.C.A. Verhuell, Onder zijn leiding werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de aanplanting van het bos ter hand genomen. Buiten de vemielingen in de laatste oorlog he eft het bos ook in de Franse tijd erg te lijden gehad, maar nu door de Scheveningers die er hun brandstof kwamen zoeken.

74. Wanneer we bij de Witte Brug zijn aangekomen zien we een tramstel van lijn 9 de brug over gaan, op weg naar het Kurhaus. De fundatie van de brug werd in 1906 gelegd, maar tijdens de oorlogsjaren werd hij afgebroken door de bezetters die hier hun anti-tankgracht met alle aan kleve vandien bouwden.

75. Het beeld van de Scheveningse Bosjes zou niet compleet zijn als er geen foto bij was van de bekende trapjes. Het aantal treden vormde nog al eens een twistpunt; sommigen zeiden zevenenzeventig trapjes, anderen hadden het over de vierenzeventig trapjes en op de foto hierboven zijn het er weer tweeenzeventig. Een feit is zeker, vele Scheveningers hebben talloze malen de trap beklommen.

- -',<,

<Ve 72 Irapjes Salzeoeningsde 93osdjes.

76. Langs het Kanaallopen we nu terug richting Seheveningen. Het was, en is nog, steeds een van de mooiste plekjes uit de omgeving van de badplaats. Vroeger was het beeld nog levendiger door de schuitjes die door het kanaal voeren.

Scheveningen.

Seinpost. ~

1 ?. 1t.9'A. .?? ,. iL. oeclman, AlU.!terd:uu.

77. Van het Kanaal naar het einde van de Havenkade is een hele wandeling, maar het is de moeite waard deze te maken. Hier vinden we de oudste gebouwen en hotels die de badplaats Scheveningen beroemd gemaakt hebben. Rechts van de opgang naar de Seinpost zien we hotel "Keijl" dat in 1893 reeds gebouwd werd. Tot het uitbreken van de oorlog is het hotel gebleven doch na het einde van de oorlog, in 1945, kreeg het een be stemming als kantoor.

78. De "Seinpost", het befaamde amusementsgebouw dat met het Kurhaus ve1e jaren lang gezichtsbepalend voor Scheveningen was. Gebouwd op de duintop van die naam, waar Mesdag zijn beroemd geworden doek "Panorama van Scheveningen" schilderde, geraakte het na het einde van de tweede wereldoorlog sterk in verval. Gelukkig werd in 1972 aangevangen met een grondige restauratie en de "Seinpost" zal binnen afzienbare tijd in oude glorie herrijzen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek