Scheveningen in oude ansichten deel 1

Scheveningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4511-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Scheveningen

Gevers DciJnoot"¥'cg

79. We wandelen nu de Gevers Deynootweg op en zien rechts van de "Sofia Stichting" een rijtje villa's die inmiddels afgebroken zijn, Op hun plaats kunnen we nu het Badhotel vinden. Links zien we weer de voorgevel van hotel "Keijl".

80. Yoor we op het Gevers Deynootplein komen kijken we nog eenmaal om terwijl we met onze rug tegen "Hotel des Galeries" staan. AIleen hotel-restaurant "Alte Burg" en de villa ernaast zijn er nog terug te vinden. Op de plaats van de villa's, rechts van de paarden van de tram, is nu het bejaardenoord "Huize Strangeduin" gevestigd. De foto dateert uit 1890.

Scheveninqen Kurhaus

81. Eenmaal op het Gevers Deynootplein valt ons natuurlijk het eerst het Kurhaus op. Dit prachtige monumentale gebouw werd in 1885 geopend maar reeds een jaar later, toen een kamermeisie een lampje omstootte, brandde het geheel af. Men is onmiddellijk begonnen het Kurhaus te herbouwen. In het gehele land schijnen maar vier van deze gebouwen met een dergelijke stijl te bestaan. Het is daarom te hopen dat dit gebouw voor het nageslacht bewaart blijve!

82. Richten we onze blik links van het Kurhaus dan zien we daar "Hotel des Galeries". Dit was een van de mooiste hotels die Scheveningen gekend heeft. De naam zegt het al: onder, in de galerii, konden de badgasten gezellig winkelen. Door de oorlog is het gebouw erg vervallen. Men heeft ervan afgezien het gebouw weer als hotel te gaan gebruiken en verhuurde het als kantoorrruimte. In mei 1971 kwamen hier de mann en met de hamers en werd het gebouw met de grond gelijk gemaakt.

· .

II

?

Oe -ers

/

;

r

83. Keren we ons om dan zien we rechts het circusgebouw in zijn oude gedaante in het jaar 1900. Vele jaren hebben hier befaamde circusfamilies voorstellingen gegeven. In 1965 was het afgelopen met de piste want toen werd het gebouw tot een schouwburg verbouwd in verband met de grote brand die in december 1964 het gebouw voor kunsten en wetenschappen in de as legde.

Plein voor hat Kurhaus, - CHEYE."m EX.

84. Aan de overzijde van het circusgebouw was de oude tramremise. Ervoor zien we een aantal paardetramwagentjes staan. Totdat de uitbreiding van de nieuwe remise aan het Harstenhoekplein in 1910 in gebruik lOU worden genomen, b1eef het oude gebouw in exploitatie. De twee torentje, die we links op de achtergrond zien, zijn van de Oude Badkapel, welke we op de volgende foto kunnen zien.

Scheveningen.

Geversduinoordplein.

Ed it eu r J H ebeete e, Ameverdem. Depose. S. 12.

85. De hierbovenstaande foto toont ons de Oude Badkapel rond de eeuwwisseling. Dominee De Vijver en dominee Dermout stichtten in 1873 een vereniging om tot de bouw van een Badkapel te kornen, speciaal voor de badgasten. Reeds in de zomer van 1874 kwam het gebouw gereed en werden er 's zomers godsdienstoefeningen in gehouden. Toen men besloten had een nieuwe Badkapel te bouwen werd het oude gebouw kort voor het uitbreken van de eerste wereldoor1og afgebroken.

SCHEVENINGEN

Z. H. Electr. Tramstation

86. Van het Gevers Deynootp1ein wande1en we nog even verder de Gevers Deynootweg op tot we bij het station van de Z.H.E.S.M. komen. Op 1 mei 1909 werd de exploitatie met e1ektrische treinen begonnen op de baanvakken Den Haag-Scheveningen en RotterdamScheveningen. De spoorlijn mocht echter niet behouden blijven. Op 3 oktober 1953 reed hier de 1aatste trein, waarna het station werd afgebroken.

Scheveningen

'J)e Wanoetpier (in aanbouw)

87. We beginnen nu onze wandeling over de boulevard in het jaar 1900. Het wandelhoofd "Koningin Wilhelmina" is in aanbouw. Dit werk verliep zo vlot dat reeds op 6 mei 1901 "de pier", zoals het bouwwerk in de volksmond werd genoemd, door prins Hendrik kon worden geopend. Helaas viel de pier ten offer aan oorlogshandelingen uit de jaren 1940/45. Begonnen met een brand in de rotonde in 1943 werd in de jaren daarna het gehele bouwwerk tot aan de zeespiegel gesloopt.

SCHEVENINGEN

Z)o'~/, 1};'7~;.t""~·k

"

fan

88. Een leuke ansichtkaart welke men enkele jaren na de opening van de Scheveningse pier kon kopen om naar familie en bekenden te sturen. De vormgeving van de prentbriefkaart symboliseert de nauwe verwantschap tussen visserij en toerisme op Scheveningen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek