Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen in 1972 het eerste deeltje "Scheveningen in oude ansichten" uitgekomen was, kon ik nooit vermoeden dat er zo'n enorme belangstelling voor dit boekje lOU zijn. Veel mensen hebben toen hun commentaar op de inhoud gegeven en mij op sommige punten gecorrigeerd, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Gaarne wil ik ook die mensen bedanken die hun foro's of kaarten aan mij geschonken hebben, zodat het mede hierdoor mogelijk werd dit tweede deeltje samen te stellen. Het bewijst tevens dat Scheveningen in de harten der Scheveningers leeft. We kunnen dit ook zien aan de talrijke inspraakgroepen en belangenverenigingen, die vechten voor het sociale klimaat en de woon- en werkgelegenheid.

Ondanks dat is de werkgelegenheid op de vissersschepen sterk verminderd. Hiertegenover staat dat de vishandel weer toegenomen is, door het initiatief van ondernemende personen. Gelukkig is ook de mogelijkheid om schepen droog te zetten, door een vcoruitstrevende firma weer mogelijk gernaakt, Dat dit ten goede aan de werkgelegenheid komt, is reeds bewezen. Wat het aanzien van Scheveningen betreft, is er de laatste jaren veel veranderd.

We denken hier bij voorbeeld aan de oude erven aan de haven, die vervangen zijn door modeme koelhuizen, aan de oude bibliotheek in de Badhuisstraat, waarvoor in de plaats nu een flat wordt gebouwd. Een ander voorbeeld is het dempen van het kanaal aan de Haringkade. Zo zouden we nog een lange lijst kunnen invullen. Ook zijn er veel hotels verdwenen. Gelukkig

is door de inspanning van veel mensen voorkomen dat het Kurhaus gesloopt is. Laten we hopen dat wanneer de bouwactiviteiten achter de rug zijn, Scheveningen weer een volwaardig aanzien zal hebben en het bedrijfsleven zich volle dig hersteld zal hebben.

In tegenstelling tot het eerste deeltje, heb ik hier alleen foto's van het dorp Scheveningen en de badplaats Scheveningen gekozen, omdat het de bedoeling is later nog een boekje alleen over de visserij samen te stellen. WeI heb ik gemeend dat het goed is om ook enkele foto's van de wijk Duindorp te plaatsen, al hebben hier niet zo veel veranderingen plaatsgevonden. Zoveel mogelijk is weer getracht de foto's in een logische volgorde te plaatsen, zodat het lijkt alsof we een wandeling langs en door vele bekende punten maken. Het is natuurlijk niet mogelijk te voorkomen dat er foto's van dezelfde straten of gebouwen zijn afgedrukt die ook in het eerste deeltje staan, al zijn het natuurlijk niet dezelfde opnamen. Het beeld van Scheveningen zou echter niet compleet zijn als er geen foto's waren van bij voorbeeld de Keizerstraat of de Weststraat. Tach is het mogelijk geweest vele toto's te plaatsen van markante punten die niet in het eerste deeltje staan.

Gaarne wil ik vanaf deze plaats een woord van dank rich ten aan het gemeentearchief van Den Haag voor de foto's die mij ter beschikking gesteld zijn op de pagina's 7, 8, 9, 10,22,26,42,43,47,48,50 en 60. Tot slot wens ik de lezer nog veel plezier toe met het lezen en bekijken van dit boekje,

cheveningen.

Keizer traat.

1. Het meest logische punt om een rondgang door een dorp te beginnen, is de omgeving van de dorpskerk. Deze foto van de Oude Kerk dateert van net na de eeuwwisseling. Reeds in de veertiende eeuw wordt gesproken over een kapel in "Sceveninghe". Voor dopen en begraven moest men echter naar de St-Jacobskerk in Den Haag, die de moederkerk was. In 1466 werd de kapel tot parochiekerk verheven en waarschijnlijk is to en de kapel door het huidige kerkgebouw vervangen.

2. Een situatie die we enkele tientallen jaren later aantreffen, gefotografeerd vanaf hetzelfde punt. Veel van het aanzien is er niet veranderd, al zal de opmerkelijke lezer constateren dat er inmiddels telefoonkabels aan palen bevestigd zijn en de gaslantaarns vervangen door elektrische straatverlichting. Het gehele beeld is wat levendiger door de flanerende Scheveningse schonen en een lid van onze Koninklijke Marine.

3. Onze fotograaf betrapte deze kerkgangers juist bij het uitgaan van de Oude Kerk in het jaar 1914. Blijkbaar is het zomer, gezien de luchtige kleding waarmee men uitgedost is. Voor de kerk langs zien we de rails van lijn 8 liggen, die vanuit de Keizerstraat de Wassenaarsestraat ingingen,

4. Wanneer we de Keizerstraat inwandelen richting Scheveningseweg, zien we daar een paardetram aankomen. De foto is zeer waarschijnlijk in 1865 gemaakt, op de dag dat de tram hier voor het eerst ging rijden, Tot 17 mei 1929 heeft de tram hier gereden. Daarna volgde ze de huidige route door de Jurriaan Kokstraat. De tram had hier toen vijfenzestig jaar door de Keizerstraat gereden. Vanaf 1865 tot 1905 als paardetramlijn en van 1905 als elektrische tramlijn tot bovengenoemde datum. De eerste zijstraat rechts op de foto is het Molenslop.

5. De Keizerstraat, gezien ter hoogte van de huidige Jan Kistenstraat, zo rand de periode van de Eerste Wereldoorlog. Opvallend zijn de jonge kinderen die we op straat in de Scheveningse klederdracht zien lopeno

? Scheveningen

Oud Scheveningen

6. Het oude dorp Schevcningen bestond vroeger uit enkele straten. In deze straten waren vele hofjes en sloppen. Ook de Keizerstraat was rijk aan vele hofjes. We denken aan het hofje van Van Nelck, Koz enslopje, Kroonhofjes en Vrcdehofje. Er zijn er vele meer geweest, zoals de oude Scheveningers zich ongetwijfeld kunnen herinneren. De foto hier geeft een beeld van het Vredehofje of Bloedpoort. We moeten dit hofje niet zien als een klein zijpoortje, zoals er vele waren. Er stonden hier ongeveer honderd huisjes, zodat er honderden mensen woonden.

7. Hier zien we de ingang van het Vredehofje, gezien in de richting van de Keizerstraat. De foto is in 1914, ongeveer vijftien jaar voor de afbraak, genomen. Vee! bewoners zijn toen naar het nieuwe Scheveningen, namelijk Duindorp, verhuisd. Nog steeds kunnen we de ingang van dit hofje in de Keizerstraat terugvinden naast nummer 256, waarin de "Grillroom Sphinx" gevestigd is.

8. Nog een foto van het Vredehofje, ook in 1914 gemaakt. Voor de bewoners was de fotograaf net zo'n grate bezienswaardigheid als het hofje voor de fotograaf. De namen van de personen zijn mij onbekend, maar vele lezers zullen ongetwijfeld enige personen herkennen. Frappant is het bezoek van koningin Wilhelmina, die het hofje in 1923 bezocht. Hierna werd het hofje ook wel Oranjehofje genoemd, waarop de bewoners erg trots waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek