Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

109. Op weg naar het St.-Aldegondeplein passeren we de Douzastraat. De foto is in dezelfde periode gemaakt als die van nummer 108. De naam Douzastraat is afgeleid van Jan van Does, oak een geus uit de Tachtigjarige Oorlog.

110. Van iets latere datum dateert deze foto van het St.-Aldegondeplein. Hier is er nog niet veel veranderd sinds 1928.

? Scheveningen

111. Voor we Duindorp binnen wandelen, passeren we in 1929 eerst de brug over het verversingskanaaL We zien hier enkele binnenvaartschepen liggen, die bouwmaterialen aanvoerden voor de bouw van huizen in Duindorp. De lorries werden door paarden naar de bouwlokaties getrokken. Ook in de Tweede Wereldoorlog hebben we deze beelden kunnen zien. De materialen die toen aangevoerd werden, waren echter bestemd voor de bouw van bunkers in de duinen.

- ~' .?.

. . . - .

. Scheveningen. ]uliallakerk met Nieboerweg

112. Op de hoek van de Tesselschestraat en de Nieboerweg komen we bij de J ulianakerk, die juist gereedgekomen is. De architect was de heer W.Ch. Kuyper. De openingsplechtigheid, in april 1928, werd bijgewoond door koningin Wilhelmina, prinses Juliana en de koningin-moeder, In 1973 werd er nog een bijzonder orgel in deze kerk geplaatst. Het is een kopie van een beroemd Schnitger-orgel, waarvan het origineel in Uithuizen staat.

Tesselscbeplein

113. Beha!ve de verkeersdrukte is er aan het Tesselscheplein niet vee! veranderd. Vanaf 1 november 1929 heeft hier tramlijn 10 gereden, tot ongeveer het midden van het jaar 1944. Na de oorlog waren de meeste rails uit Duindorp verdwenen. Lang heeft het er naar uit gezien dat de tramlijn hier terug zou komen, hetgeen echter, tot grote te!eurstelling van de bewoners, niet gebeurde. Deze foto dateert van voor 1929 omdat, zeals we zien, hier nog geen rails op het plein liggen.

Scheoeningen Pluoierstraat (Duindorp)

114. Zo rand 1925 zag de Pluvierstraat er uit zoals op deze foto. Links in de straat zien we het smalspoor liggen waarover bij foto 110 geschreven is.

Scheveninqen Zeesluizen

115. Aan het einde van het verversingskanaal, nabij de zee, waren sluiz en in het kanaal gebouwd. Deze moesten voorkomen dat zeewater in de Haagse wateren zou doordringen. In het begin van de jaren zeventig werd het laatste deel van het kanaal gedempt en werden de sluizen afgebroken. Moet er echter overtollig regen water uit de Haagse kanalen gespuid worden, dan doet men dit via de Scheveningse haven. De zendmast in de duinen werd in de oorlogsjaren opgeblazen. Na de oorlog werden er nieuwe gebouwd, met een slanker pro fiel,

Scheoeningen houfrustweg-Duindo;-p

116. Aan het einde van onze wandeling door Scheveningen komen we op de Houtrustweg, zo rond het jaar 1925. Het heeft maar weinig gescheeld of Duindorp had in zijn huidige vorm helemaal niet bestaan. Er waren eerst serieuze plannen om op de plaats waar nu Duindorp is een groot kazerneterrein te bouwen, met grate gebouwen en oefenterreinen. Gelukkig zijn deze plannen niet doorgegaan, anders was de uitbreiding van Scheveningen naar het zuiden niet mogelijk geweest.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek