Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een ander bekend punt in het oude dorp was het Smidslop. De foto is genom en in het begin van de jaren dertig, kart voor de afbraak, hetgeen we zien aan de dichtgetimmerde ramen links. We zien hier het slop van het zuiden naar het noorden, dus in de richting van de Keizerstraat. Voor het hoge gebouw links is het begin van de Nieuwe Laantjes.

10. Deze foto van dezelfde tijd is nag iets verder naar het zuiden in het Smidslop genomen. Rechts van de kar zien we het begin van de Drogersdijk. Het winkeltje rechts op de hoek, waar het bard op de muur hangt, was van de familie Dijkhuizen. In het midden van de foto (op de achtergrond) zien we nag net het puntje van de toren van de Bethelkerk in de Jurriaan Kokstraat. Deze kerk is inmiddels vervangen door een modern gebouw.

11. Na onze uitstapjes in de zijstraatjes van de Keizerstraat, vervolgen we onze weg richting Prins Willemstraat. Dat onze voorouders alies met de handkar en benenwagen moesten doen, bewijst deze foto, waarop we verschillende handkarren geparkeerd zien staan. De tram vormde weI een obstakel in deze betrekkelijk nauwe straat en dat heeft in 't verleden dan ook tot talloze ongelukken geleid.

12. De laatste foto van de Keizerstraat dateert van ongeveer 1900. De paardetram op de foto blijkt oak een bovenverdieping te hebben, waarop enkele passagiers zitten. Later is op de plaats rechts van de tram de doorbraak gemaakt naar de Badhuiskade, de tegenwoordige Jurriaan Kokstraat. In tegenstelling tot de vorige foto zien we dat de tram hier rechts in de straat rijdt.

13. In de Prins Willemstraat aangekomen, constateren we dat de straat versierd is ter ere van het feit dat honderd jaar geleden, in december 1813, prins Willem van Oranje na zijn landing hierdoor reed, op weg naar Den Haag. Vee I geld en mankracht werd er aan gespendeerd om dit feit te herdenken. In de huidige tijd zou een dergelijke versiering onbetaalbaar zijn.

14. Nogmaals de Prins Willemstraat in de jaren twintig. De doorbraak naar de Badhuiskade (de huidige Jurriaan Kokstraat) is nag niet gerealiseerd. De bomenrij op de Scheveningseweg eindigde toen niet, zoals nu, bij de Duinstraat, maar liep door tot de Keizerstraat. Er zijn aanwijzingen dat er vroeger ook in de Keizerstraat bomen gestaan hebben. Een dergelijke foto, met aIleen een hand midden op straat, zuIlen we welnooit meer kunnen maken.

OUDE SCHEve:, IiGSCHE V┬ĚlEG MET R. ATH KERK

15. Wanneer we bij de Duinstraat zijn aangekomen, stopt er juist een tram van lijn 8, komende nit de Badhuisstraat, voor de halte. Het is een "Fordje", waarvan er zo'n honderd veertig in Den Haag en Scheveningen hebben gereden. Ook nu nog heeft de HTM nog een exemplaar van deze trams, de nummer 164, in haar museumcollectie. Deze tram kan momenteel niet zelf rijden, maar er wordt hard aan gewerkt, zodat we hopelijk dit exemplaar zelf rijdend nag eens te zien krijgen bij bijzondere gelegenheden. Links op de achtergrond zien we de rooms-katholieke kerk van de parochie H. Antonius abt.

16. In de Duinstraat komen we voor de Nieuwe Kerk een feestende menigte tegen. Ook deze foto is waarschijnlijk gemaakt tijdens de grote onafhankelijkheidsfeesten in 1913, toen men herdacht dat ons land honderd jaar daarvoor van de Fransen werd bevrijd.

17. In de Duinstraat zien we naast de Nieuwe Kerk, voor de stallen, een omnibus gereed staan om te vertrekken naar de Plaats. De "Maatschappij Amsterdamsch Goederen-Vervoer" heeft van de eeuwwisseling tot het begin van de Eerste Wereldoorlog deze dienst vervuld. Men reed via de Scheveningseweg, Zeestraat, Noordeinde, Buitenom, naar de Plaats. Voor vijftien cent kon men deze rit meerijden. Momenteel is er in deze stall en het "Appel-Theater" gevestigd,

18. lets verder in de Duinstraat komen we bij het gebouw van de ziekenverpleging en de brandweer. Op 5 mei 1897 werd de eerste steen van het eerstgenoemde gebouw gelegd door N. Pierson, acht jaar, en M. de Niet Azn., drie jaar. De inwijding was reeds op 17 november 1897. Het bestuur bestond toen uit M.E. Gildemeester, A. Gildemeester, l.R.G. Gaymans en A. Hoogenraad. De naam ziekenverpleging was voor de Tweede Wereldoorlog zeer toepasselijk, omdat er veel zieken in het gebouw verpleegd werden. Op mooie zomerse dagen kon men deze patienten vaak op de balkons zien liggen. De Scheveningers konden er ook terecht voor eerste hulp, doktersbezoek en tandartsenhulp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek