Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Vanaf het Lindoduin hebben we een prachtig uitzicht over de spoorbaan van het zogenaamde duinspoortje en de Duinstraat, waarin het gebouw van de ziekenverpleging en het weeshuis gevestigd zijn. Het stoomtreintje is van het station HS vertrokken, op weg naar de boulevard. Toen de "Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij" in 1925 besloot de spoorlijn per 1 januari 1926 op te heffen, had deze lijn bijna veertig jaar de Scheveningers van haar diensten voorzien. Het heeft nog achttien maanden geduurd alvorens de lijn geelektrificeerd was en de HTM haar tramlijn II kon beginnen.

Groete uit oheveningen.

hz.- /--'

20. Via de Duinstraat en de Kolenwagenslag lopen we naar de Rastraat, die toen ook Kolenwagenslag heette, Net na de eeuwwisseling zag deze er uit zoals op bovenstaande foto. Aan de achterzijde van de huisjes reed het duinspoortje. Aan de voorzijde keek men uit op erven die aan de Weststraat stonden. Nu zouden we denken: wat een kleine huisjes. We moeten ons echter niet vergissen; voor die tijd waren dat zeer behoorlijke huizen.

21. Wanneer we de Kolenwagenslag verder doorlopen riehting Smidslop, komen we in het begin van de Weststraat. Het beeld dat de foto hier biedt is niet meer terug te vinden. Aan het eind van de jaren twintig begon de volledige afbraak van, men zou bijna zeggen, de kern van het oude dorp. Alleen aan de noordkant van het huidige Dr. De Visserplein zijn nu nog enkele huisjes te vinden die bij de oorspronkelijke Weststraat behoorden. Het jongetje rechts op de foto zit vlak voor de hoek naar het Smidslop.

22. Niet aileen huizen stonden er in de Weststraat. Hier zien we in het begin van de jaren dertig een erf met enige schuren op palen gebouwd. Door de Scheveningers werden deze "Atlassen" genoemd. Op 6 mei 1904 is op deze plaats een vreselijke brand geweest, die talrijke gebouwen en enkele huizen heeft verwoest. Nadat de zaak weer opgebouwd was, zoals op deze foto te zien is, werd alles, spoedig nadat deze foto gemaakt werd, afgebroken.

23. Talrijk waren de zijsloppen in de Weststraat. De huizen op deze foto zijn genummerd Weststraat 381-387. Zoals we op de foto zien, was er toen nog geen sprake van industriegebieden. Hier sto nden de bedrijfjes tussen de huizen en de stank van vis of aanverwante artikelen nam men maar voor lief. De foto is ongeveer op dezelfde datum gemaakt als de vorige.

24. Zoals veel Scheveningers zich wel kunnen herinneren, was er in de Weststraat, tegenover de Vuurbaakstraat, een bakkerswinkel. Hierin werkte de familie Van der Toorn. Op de foto zien we de heer C. v.d. Toorn, een zoon van de eigenaar, met zijn broodwagen op de Boulevard.

25. Zeer geliefde punten om te fotograferen waren de beide Kroonhofjes, die liepen van de Drogersdijk naar de Keizerstraat. Aileen het grote Kroonhofje had eehter een doorgang naar de Keizerstraat. Nevenstaande foto toont ons het kleine Kroonhofje, dat erg smal was. Er waren eehter ook slopjes die sleehts de helft van de breedte van dit slopje hadden. Veel ruimte om de was op te hangen was er dus niet, Men lette op de vrouw reehts, op de voorgrond, die ook op de volgende foto voorkomt.

26. Nog een foto van hctzclfde hofje uit dezelfde tijd, Boven de ingangen van de huisjes rechts zien we de borden hangen "Onbewoonbaar verklaarde woning", Mede door toedoen van wethouder Jurriaan Kok is er veel in de kern van het oude dorp Scheveningen gesaneerd in de jaren twintig en dertig. Overal zag men daarom die bordjes aan de huizen haugen. Direct wanneer het huis leeg kwam, werd het dan gesloopt. Ongetwijfeld zullen enkele person en zichzelf op de foto als kind herkennen,

27. lets groter was het grote Kroonhofje, al waren ook hier de huisjes erg klein. Wanneer men de breedte van zo'n huisje zou willen bepalen, telt men de breedte van de deur, twee stukjes muur en de breedte van een raam bij elkaar op en men vindt dan ongeveer drie meter. Achter het raam en de deur is een keuken met bedstee en boven een zoldertje, waarop vaak vele kinderen moesten slapen. De hoge huizen op de achtergrond zijn van de Keizerstraat nummer 231.

28. Het is niet bekend waar bovenstaande foto gemaakt is. Misschien zijn er onder de lczers personen die de plaats herkenncn, De man op de foto heet Piet de Graaf De foto toont ons een beeld zoals er vele in het oude dorp te zien waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek