Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Ook deze foto laat ons weer een beeld zien van iets dat typisch Schevenings was. Een haringvrouwtje maakt haring schoon, terwijl haar klanten staan te wachten. Natuurlijk werden ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld. De poes wacht geduldig af of haar ook een maaltje ten deel zal vallen. Het is mij niet bekend waar de foto gemaakt is en wie de personen zijn.

30. Intussen zijn we in de Nieuwe Laantjes gekomen. Op de foto zien we mevrouw Groen-Vrolijk (links), die haar klederdracht geruild heeft met het dienstmeisje Wilhelmina.

31. Ook in de Nieuwe Laantjes waren vele zijsloppen, onder andere het Gebelhofje, genoemd naar Cornelis Gebel. Hij heeft het beroemde "Tafereel eener ontvluchting van drie Scheveningsche vissers" geschreven. Deze mensen waren in januari 1781 met een bootje van Engeland naar Holland gevlucht. Op de foto zien we niet het Gebelhofje, maar een andere zijtak aan de linkerkant van de Nieuwe Laantjes, ook wei "Onder de Boompjes" genoemd. Ook deze huizen zijn tijdens de sanering v66r de oorlog gesloopt.

32. Een zeer fraaie foto, genornen op een zondag in de Vuurbaakstraat. We zien dit aan de kleding van de mensen, die bijna weI zeker op weg zijn naar de kerk. Links boven de huizen zien we enige bornen uitsteken, Dit gedeelte van de Vuurbaakstraat werd ook "Onder de Boompjes" genoernd, zoals in de Nieuwe Laantjes,

"""--~.~

~.-~--

Scheveningen.

33. Op de hoek van de Vissershavenstraat en de Kompasstraat staat nu een gebouw van de gerneentereiniging. Wanneer we tachtig jaar geleden op dezelfde plaats waren gaan staan, hadden we bovenstaand beeld gezien. Op de voorgrond de rails van het duinspoortje. Links boven de contouren van hotel "Zeerust" en rechts in het midden zien we de oude Jacob Pronkstraat.

34. Scheveningen bezit reeds eeuwen een vuurtoren. In de zestiende eeuw wordt er gesproken over een vuurboet. Om de vuurtoren van brandstof te voorzien, zoals hout, kolen of olie, werd er een pad naar aangelegd. De oude Kolenwagenslag was het begin van dit pad en de huidige Vuurbaakstraat het einde. De naam Kolenwagenslag of Kolenwagenpad zegt ons al dat er over dit pad kolenwagens naar de toren reden. Later werden er huizen aan dit pad gebouwd en is het beeld ontstaan zoals u ziet op deze foto van de Vuurbaakstraat enkele jaren na de eeuwwisseling.

~ - ". - ._-.' -~;';.:

-J .~T'"

~ '"",.... .

- ~ :~: f~~ .:. l

- - ~- - L;

4 -

. '-

<t )

1

.l

35. Boven aan de Vuurbaakstraat heeft lange tijd een schutting gestaan, om te voorkomen dat er zand van het duin de straat in zou waaien. Als we nu aan de Boulevard denken, weten we wat een overlast dit zand veroorzaakt. Toen de omgeving van de Vuurbaakstraat bestraat was, kon de schutting verwijderd worden. Op de foto zien we het laatste huisje van de Vuurbaakstraat in ongeveer 1928, to en de schutting al verwijderd was. De twee dames zijn moeder en dochter Van der Burg. De moeder draagt hier het witte schort.

s r. /. (1'>

36. Talloze toto's en ansichtkaarten zijn er van de vuurtoren gemaakt. Deze foto met een gedeelte fantasie geeft een leuk contrast. In 1975 hebben we het honderdjarig bestaan van de toren gevierd met een kleine tentoonstelling en een klim naar boven. Een zelfde vuurtoren kunnen we ook in Huisduinen bij Den Helder vinden, al is deze hoger dan onze toren, die zesendertig meter hoog is.

Scheveninpen

Uit~. International Trad ing ()omp~ny Ams r am

37. Bovenop de toren zien we hoe Scheveningen er voor 1886 uitzag, Omdat de tramrails van het duinspoortje pas in 1886 zijn gelegd, weten we dat de foto van voor die tijd dateert, Merkwaardig is dat de schutting (bij foto 35 beschreven) hier nog niet geplaatst is. Op de voorgrond zien we op een huis "Bierhaus" geschilderd. Wellicht kwamen er toen al Duitse badgasten een biertje drinken.

SCHEVEiEGE~,

Toren, Gedenk nxald en Pier.

1569.

38. Deze foto van de gedenknaald is in 1904 gemaakt. De gedenknaald is daar in 1865 geplaatst als herinnering dat de Fransen in 1813 uit ons land werden verdreven. Sindsdien heeft ze vele stormen getrotseerd. In een oud boekje, geschreven in 1863 door T. de Jager Chieldszoon, genaamd "Een Scheveningsch Oranjeboek voor het Nederlandsche Volk", lezen we dat reeds in 1863 plannen bestonden Het gedenkteeken op de duinen te Scheveningen op te rigten als herinnering aan onze herborene vrifheid en aan onze vrijmaking van voor vijftig jaren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek