Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

>.

Scheveningen /s, I ~.P/

fr/~

Zee Boulevard.

Benoit MalsonpJerre, den Haag.

39. In 1901 zien we hier het begin van de Boulevard. Men was eerst niet van plan deze langer te maken naar het zuiden. Pas in 1908, toen de haven met hoofden gebouwd was, werd besloten de Boulevard te verlengen naar de haveningang, De eigenlijke oorzaak was het steeds verder afbrokkelen van de duinen, dat de gedenknaald en de vuurtoren bedreigde. Rechts op de foto zien we hotel "Zeerust" met het leuke torentje. We zullen op de volgende foto eens kijken wat we zien als we op de toren van dit hotel geklommen zouden zijn.

Scheveningen Vogelvlucht

Gezien uit den toren van het Hotel ,Zeerust"

40. Wanneer we tegenwoordig een foto zouden willen maken van de Boulevard met zo weinig verkeer als in 1920, zou dat waarschijnlijk niet 1ukken. Rechts op de voorgrond zien we de gevel van "Hotel Rauch", welk gebouw nu nog als kantoor gebruikt wordt.

41. We komen aan de Zeekant twee gezellig keuvelende Scheveningse dames tegen, die, omdat het waarschijnlijk zondag is, op hun fraaist zijn uitgedost.

; .

Jacob Pronkstraat, Scheveninqen

42. Van de Boulevard gaan we weer naar de Jacob Pronkstraat in het oude dorp. V66r 1890 heette deze straat Torenstraat. Hiervan zuIlen we verschillende foto's zien. Deze foto geeft een fraai beeld uit de tijd dat de straat nog geheel intact was, dus voor het begin van de afbraak. Onder de toren van de kerk zien we nog het oude huisje van de klinkers. Jammer dat dit huisje de toren zo ontsierde.

43. Dezelfde Jacob Pronkstraat, iets meer vanaf het zuiden gefotografeerd. Waarschijnlijk gaat juist de kerk uit, gezien de tijd op de torenklok en de zondagse kleding van de mensen.

44. De afbraak van de kern van het oude dorp is hier reeds begonnen. Rechts op de foto zijn reeds huizen weggebroken. Ook het oude klinkerhuisje aan de voet van de kerktoren is weg. Het geheel maakt een sombere en doodse indruk.

yronKsraa;.

Scheveninqen.

45. De Jacob Pronkstraat, gezien vanaf de Oude Kerk rand de eeuwwisseling, In 't midden van de straat zien we een hondekar. Het gebouw achter de hond was van de heer K. Tuit. Hier werden wagens voor de netten en andere karren verhuurd. Achter de hondekar een paard, waarschijnlijk op weg naar de wagenvoerderij, Men lette op de prachtige lantaarn reehts op de foto, die helaas is verdwenen.

? SCHEVENI GEN. WASSENAARSCHESTRAAT.

PROT: KERK

46. De meeste foto's van kerken zijn aan de voorzijde gemaakt. Een enkele laat ons de kerk van de achterzijde zien, zoals deze vanuit de Wassenaarsestraat. Toevallig komt er net een motorwagen van lijn 8 aan, op weg naar de Gevers Deynootweg. Er werd veel geklaagd over deze tram in die nauwe straat, omdat er veel ongelukken gebeurden. De tram heeft hier tot 17 mei 1929 gereden. Daarna werd de route door de Jurriaan Kokstraat gevolgd.

47. Toen de tram nag maar net weg was, werd deze foto gemaakt. Velen zullen zieh de smederij van Meis en Zoon, links op de foto, nag weI kunnen herinneren, die in 1938 werd afgebroken. Gelukkig is de karakteristieke winkel van de heer Verbaan, reehts op de foto, oak nu nag geheel in dezelfde staat terug te vinden.

48. Van dezelfde tijd dateert deze foto, die ons een blik gunt in de Werfstraat. De gehele hoek op de voorgrond werd in 1938 vervangen door een fabrieksgebouw van de firma J ordens. Vele jaren werden daar keukeninsta1laties vervaardigd, tot ook dit bedrijf in 1979 ter ziele ging en het pand werd gesloopt. Thans worden er weer woonhuizen voor de Scheveningers gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek