Scheveningen in oude ansichten deel 2

Scheveningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Bal
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4370-7
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scheveningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Net als de Keizerstraat, had ook de Badhuisstraat zijn vele hofjes en sloppen. Een van deze hofjes was het Smidhofje, aan de oostzijde van de Badhuisstraat. De naam was ontstaan omdat er naast de in gang van het hofje een smederij was. Merkwaardig is het opschrift op het bordje: dat de waterkraan maar op bepaalde uren van de dag geopend was.

60. lets verder in de Badhuisstraat, ook aan de oostzijde, was de Stuurmanstraat. De oude ingang van de straat bestaat nog steeds. Op de hoek van deze straat is nu aan de ene zijde Slagerij B.V. Gerritsen gevestigd. Het huisje aan het eind van de Stuurmanstraat was de werkplaats van de heer D. Koek, die hier een aannemers-timmermansbedrijf had. Voor het huisje kon men ook nog naar links of rechts. Links kwam men in het achterste deel van de Stuunnanstraat. Naar reehts kon men naar de Pinkstraat doorlopen.

61. Vlak naast de werkplaats van de heer Koek was nog een hofje met een dertigtal huisjes gelegen. Het werd, in plaats van Stuurmanstraat, ook wel "Moddergat" genoemd. Tot in de jaren vijftig hebben deze huisjes bestaan, toen ook dit hofje gesloopt werd.

62. Via de Stuurmanstraat en de Pinkstraat komen we in de Loggerstraat terecht, die toen evenwijdig liep aan de Stuurmanstraat. Ook van deze straat bestaat het begin nog in de Badhuisstraat. Thans vinden we op de hoek van deze straat de drogisterij "De Gede". De huizen in deze buurt waren niet zo erg oud, Op de foto zien we dat ze voor die tijd ruim opgezet waren en de straat is zeker niet srnal.

63. Als we vanuit de Loggerstraat weer in de Badhuisstraat komen, zien we nog net een tramwagen van lijn 8 riehting Seheveningseweg rijden. Reehts van de tram zien we het oude postkantoor, waarvoor helaas nog steeds geen goede bestemming is gevonden. Het gebouw werd op 24 juni 1900 door de PTT in bedrijf genomen, omdat het oude postkantoor in de Keizerstraat (op nummer 294) te klein was geworden.

.. --:~

-,'; ..z,.;:::...::-.-

r;

64. Van de Badhuisstraat naar de Heemraadstraat is maar een paar passen. AI gauw valt ons de wagenfabriek van Batterman en Spaans op. In dit voor die tijd moderne bedrijf werden paardenwagens, handwagens en bakfietsen gemaakt. De naam Spaans, die op de muur geschilderd is, is niet dezelfde als die van de firma A. Spaans en Zn., die het bedrijf in 1936 betrok. Nu is het gebouw gedeeltelijk in gebruik door de firma P. Wagenaar en Zn., die er autoreparaties in uitoefent. Links zien we de toren van de Prins Willemkerk, die op 10 april 1919 in gebruik werd genomen en een tiental jaren geleden werd gesloopt.

65. Een foto van de wagenmakerij zelf toont ons dat er juist een paardenwagen gereedgekomen is op een wiel na, waara an nu de laatste hand wordt gelegd. Nadat de firma Batterman en Spaans in 1936 het pand in de Heemraadstraat verla ten had, heeft de heer Spaans het bedrijf nog enkele jaren voortgezet in een werkplaats in het hofje van Maarten Suiker op het Marcelisplein.

66. Aan de straatzijde van het bedrijf was de smederij gevestigd. Hier werden de metalen onderdelen voor de wagens gesrneed. Het personeel van de smederij was niet van de firma Batterman en Spaans, omdat de smederij werd verpacht aan een srnid. De heer Kees Mos heeft hier, samen met zijn knecht Jan van Raalte, vele jaren gesmeed, Voordat het bedrijf in 1936 door de Fa. A. Spaans en Zn. werd betrokken, heeft er ook nog een hoefsmid in de smederij gewerkt.

67. Na ons bezoek aan de werkplaats van Batterman en Spaans, gaan we ook een kijkje nemen in de Bethelschool in de Heemraadstraat, naast de Bethelkerk. Het is ongeveer in het jaar 1911. In het midden van de foto zien we de heer Van Baal en links de heer Brouwer. De jongen in zwarte blouse voor de heer Van Baal is Cor Bron. Zijn zuster, Grietje Bron, is het derde meisje van rechts boven. Op de tweede rij van boven, tweede van rechts, zien we Dina Spaans, met links onder haar haar zus Lena Spaans. Het eerste meisje links onder is Jane Spaans en naast haar haar zuster Wilhelmina.

68. Teruggekomen in de Badhuisstraat, keren we ons ter hoogte van het postkantoor om en blikken nog eenmaal riehting Heemraadstraat. Op de hoek van de Badhuisstraat en de Heemraadstraat zien we de openbare lagere schooL Rechts op de foto is het begin van de Vijzelstraat. Deze kaart werd uitgegeven door de "Fa. P. Jocse, De Nieuwe Bazar, Badhuisstraat 81a. Speclgocderen, Galanterieen, Huishoudelijke Artikelen, Ansichten en Souvenirs van Scheveningen".

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek