Schin op Geul in oude ansichten deel 1

Schin op Geul in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.C.J.Th. Salden
Gemeente
:   Valkenburg aan de Geul
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3003-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schin op Geul in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een kostelijk beeld van Schin op Geul in voorbije jaren. Dat is dit "Schin op Geul in oude ansichten". Veel interessante steden en dorpen zijn Schin op Geul in deze serie al voorafgegaan. Maar dat dit lieve dorp, wel een van de meest bekende van Nederland, niet langer mocht ontbreken, dat was toch wel heel duide1ijk. Nu is het er. 42 opnamen telt het boekwerkje, wat oudere en wat jongere. Ik denk even wel dat zij de belangsteliing van heel velen zulien hebben. Oudere en jongere mensen, Schin op Geulers, Valkenburgers, gasten uit heel het land, zulien er hun eigen vreugde aan beleven, hun eigen omzien in weemoed ook soms en hun eigen "he! -ervaring" zo nu en dan.

Het is wat de Fransen noemen een "document humain" geworden. Het is samengesteld door ons alier Theo Salden sr., die mij vertelde welkome hulp te hebben ontvangen van onze heemkundeman A. Lemmerling.

Hartelijk dank voor dit mooie boekje aan allen die de verschijning ervan mogelijk hebben gemaakt.

P.P.M. Gilissen burgemeester van Valkenburg aan de Geul

1. Schin op Geu1 wordt van het oosten naar het westen doorsneden door de Geul, de sne1st stromende rivier van ons land. De plaats dankt aan deze rivier haar naam. De naam Schin op Geul wijst bovendien op de hogere ligging ten opzichte van deze rivier. Onder de naam Schina komt het dorp reeds voor in het oudste gedenkboek van de H. Rimigius te Reims (847). Het rechter gedeelte op deze foto was tot rond de jaren vijftig hoogstamboomgaard en in de volksmond bekend onder de naam "De Hanewei". Thans is deze opperv1akte gehee1 bebouwd. De ontstane woonwijk draagt dan ook deze naam.

~. r

..

Schln op Geul

2. Rotspartij "D6Ikesberg". Deze mergelformatie is gelegen ten noorden van de spoorlijn Maastricht-Heerlen, Mergel is afzettingsgesteente, de horizontale lagen zijn dan ook goed te zien. De benaming "D6Ikesberg" is ontleend aan de kauw, een kraaiachtige vogel die in het dialect "d6Ike" genoemd wordt. Ret "d6Ike" nestelt graag in holten zoals bijvoorbeeld in de zachte mergelsteen.

3. De drie beeldjes. Een historisehe beeldengroep die in 1739 is aangebraeht. Op de aehtergrond het Sehaelsbergbos, met aan de voet een mergelontgraving uit vroeger jaren. De personen op de voorgrond zijn, van links naar reehts: H. Vromen, H. Seheyen, J. Bemelmans, C. de Bie, H. Frissen en J. Frints. De oorspronkelijke antieke beelden zijn in de jaren zestig gestolen en door nieuwe bet onnen beelden van de beeldhouwer J. Eijmael vervangen.

4. Dorpsgezicht van Schin op Geul uit het begin van de jaren twintig. Op de achtergrond de op een verhoging gelegen oude parochiekerk. De parochiekerk is toegewijd aan de H. Mauritius. Op de voorgrond links het vroegere raadhuis van de gemeente Schill op Geul, ontstaan to en in 1795 de heerlijkheden werden opgeheven. De gemeente Strucht ging op 1 januari 1879 op in de gemeente Schill op Geul. Op ziin beurt werd Schin op Geul in 1940 een dee1 van de gemeente Valkenburg-Houthem, sinds 1982 Valkenburg aan de Geul.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek