Schin op Geul in oude ansichten deel 2

Schin op Geul in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.C.J.Th. Salden
Gemeente
:   Valkenburg aan de Geul
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3372-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schin op Geul in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Ieder jaar op de derde zondag van juni trekt de Grote Bronk (processie) door Schin op Geu!. Het is een oude, rooms-katholieke traditie, die in de Limburgse dorpen de jaarlijkse zomerkermis inluidt. Vrijwel aIle verenigingen, jeugdgroepen, de eerste communicanten en de muziek- en zanggezelschappen nemen eraan dee!. De Grote Bronk in Schin op Geul wordt traditiegetrouw geopend door de aloude Schutterij Sint Mauritius. Bij enkele rustaltaren ("heiligenhuisjes") wordt de zege gegeven. De foto is genomen bij de terugkeer van de Bronk. De personen, voor zover bekend: de jongens links met pet zijn H. Voncken en Th. Ackermans; voorste rij: Jos. Boon, W. Pasmans, H. Pleijers en links P. Eijssen.

21. Bij de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 werd ook het spoorwegstation van Sehin op Geul bezet. Op dit station splitst zich de spoorlijn komende uit de riehting Maastricht-Valkenburg in respeetievelijk de riehtingen Aken en Heerlen. Na de eerste oorlogshandelingen arriveerden op 15 mei Duitse spoorwegmilitairen. Daarmee begon een langdurige bezetting van het station. Bij deze gelegenheid werd deze foto genomen. Van links naar rechts: R. Robeers (Ned.), Malcher (Duits), H. Hoofs (stationschef, Ned.), Ditmar (Duits), J. Pleijers (Ned.) en Heinkel (Duits).

22. Op 10 mei 1940, toen de Duitse troepen Nederland binnenvielen, werd de Geulbrug in de Tolhuisstraat te Schin op Geul door de Nederlandse genietroepen opgeblazen. Het complete bouwwerk kwam in de Geul terecht. Van boomstammen werd een noodbrug gemaakt, die weer later werd vervangen door een brug van ijzeren balken. Jan van Weersch ging een kijkje nemen op de in de Geul gevallen brug.

23. Schin op Geul is het dorp met de oudst bekende schriftelijke aanduiding van de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul. Onder de naam "Schina" wordt het in het jaar 847 genoemd in een boek van de Abdij van de R. Remigius te Reims. Ret kerkgebouw, waarvan hier een interieurfoto wordt afgedrukt, dateert van diverse tijden. Een zeer oud gedeelte , dat nu nog de kern van het gebouw uitmaakt, is het overblijfsel van het eerste gebouw in vroeg-romaanse stijl van voor het jaar 1000. De grootste verandering onderging de kerk in de 18de eeuw. De nieuwe toren en zijbeuken dateren van 1768, het nieuwe koor en de sacristie van 1794.

24. In 1939 werd de Rijksweg in Strucht verbreed. Een gedeelte van het afgebeelde huis van de familie Eijssen-Willems werd om die reden gedeeltelijk afgebroken. Dit deed de familie Eijssen besluiten naar het pand van de familie Eijssen- Vroomen, Panhuis 12, te verhuizen. Thans (1986) wordt dit huis bewoond door zoon Victor Eijssen-Wolters. De opname is uit 1930. Van links naar rechts: mevrouw R. Eijssen en dochter Mathilde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek