Schinnen in oude ansichten

Schinnen in oude ansichten

Auteur
:   P. Cuypers
Gemeente
:   Schinnen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4451-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schinnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Schinnen, dat zich in snel tempo van een landelijk landbouwersdorp tot een forensenplaats ontwikkelt, is all! woonplaats zeer oud. Reeds voor de tijd van de Romeinen moe ten er mensen hebben gewoond. De plaatsnaam Schinnen wordt in verband gebracht met de volkstam Sinnisi. Eerst in de dertiende eeuw wordt van Schinnen als plaatsnaam melding gemaakt. Toen heette het dorp Scijne of Scijnne. In en bij Schinnen

blj graafwerken herhaaldelijk vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen, Op de Moorheide werden in 1924 Rorneinse graven bloot gelegd, waarin men kruiken en schotels aantrof. Het beneden-

vall de dekanale kerk van de H. Dioysius 110m Schinnen en het doopvont dateren uit het jaar 1100. Tot de gemeente Schinnen behoren buurtschappen, dit~ bet vroegere dorpskarakter vrij gaaf bewaard hebben. Daaronder is Puth, waarvan de naam is ont1l~lmd ;;!11Hl een waterput, Voor het eerst wordt deze IllU1Jn genoemd in een akte uit 1377, waarin sprake is van een ridder Jan van Putte.

Mid(.km in een prachtig natuurreservaat tegen de heuvelhellinge.n tussen Geleen en Spaubeek, ligt Sweik-

huizen. Dit Sweikhuizen biedt een onvergetelijk uitzicht als men van bovenaf het Geleendal en de Maasvallei inkijkt. Wijkt men in Sweikhuizen naar beide kanten uit dan zit men volop in het natuurschoon. Langs een zijde bereikt men het Danekerbos; langs de andere zijde bereikt men Pepelsberg, In Sweikhuizen staat beneden, aan de voet van de berg, het fraaie monumentale kerkje uit 1739.

Schinnen is een woongemeente en ze blijft dat en ze zal krachtig uitgroeien met behoud van het vele aanwezige natuurschoon.

In Schinnen, Puth en Sweikhuizen treft men een krans van bungalows aan.

Vele recreatiemogelijkheden zijn er in Schinnen. Met haar slikvijvers met een niet onaanzienlijk aantal hectaren, de bossen en het natuurschoon is Schinnen een van de bevoorrechte Zuidlimburgse gemeenten, die een natuurlijke attractie voor een toerist vormt. Elke stedeling kan van een uitgestrekt panorama genieten.

In 1615 had Schinnen veertienhonderd inwoners. In 1971 wordt de zesduizendste verwacht.

De burgerwacht. Deze foto werd in 1918 gemaakt op het toenmalige Scalaplein. Dit plein van trappen met spoorbiels is naderhand gewijzigd. De burgerwacht werd in vele plaatsen ingesteld om de bevolking te beschermen tegen gewelddaden, te verwachten van de toenmalige .Jinksen". Aan de rechterkant bij de draad loopt het tegenwoordige paadje naar de Moutheuvel. Het huidige huis Passage was toen nog niet gebouwd. Op de voorgrond burgemeester H. Pijls, kapelaan Salden, later pastoor te Sevenum en de commandant A. Frijns. Op de voorsterij staan in hoofdzaak bewoners van Puth onder andere Jos Feron, H. Cloots, Alofs, J. Donners, A. Bex, Jos Diederen, Jos Renkens, Ant Baggen en Jo Heijnen.

Koffiepauze tijdens het "dampen" in Thull in 1910 bij de familie Pijls. De dorsmachine werd gedreven door een liggende stoommachine.

De schutterij St-Sebastianus van Schinnen uit 1880. Op de voorgrond zien we onder andere tamboer-rnaitre H. Vroomen, voorzitter Jos Janssen en koning Louis Spronk.

Het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van burgemeester J. H. H. Pijls op IS oktober 1928. Van links naar rechts zien we secretaris Krijnen, wethouders Stevens en Canisius, Jan Janssen, mevrouw Pijls, Jan Petri, burgemeester.Pijls, K. Damoiseaux, dochter en schoonzoon Delhougne, veldwachter J. Janssen, G. Houtvast en G. Pijls, gemeenteopzichter, voor het toenmalige gemeentehuis, thans eetgelegenheid Dowij. Links op de foto zijn nog het arrestantenlokaal en de brandweerkazerne met aanplakkastje zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek