Schipluiden in oude ansichten

Schipluiden in oude ansichten

Auteur
:   J.W. Moerman
Gemeente
:   Schipluiden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4453-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schipluiden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Waar de belangstelling verdwijnt, daar verdwijnt ook de herinnering.

Goethe.

INLEIDING

Ret doel van dit boekje is het weer in de herinnering terugroepen van beelden en gebeurtenissen uit de peri ode 1880 tot 1930. Zowel van Schipluiden als van Den Room en 't Woudt - beide voor 1921 nog vallend onder de gemeente Hof van Delft - zijn een aantal ansichten en foto's opgenomen.

Duidelijk zal ons worden dat de oude dorpskern van Schipluiden in de afgelopen zestig jaar weinig is veranderd, in tegenstelling tot het centrum van Den Hoom. Daar vindt men de stille, bekoorlijke plekjes uit de dagen van onze grootouders nauwelijks meer terug.

Rond de eeuwwisseling kende men in beide dorpen niet de drukte en het gejaag van het hedendaagse leven. De werkgelegenheid, de sociale omstandigheden, de middelen van vervoer en de vormen van ontspanning waren geheel anders.

Zo werd het leven in Schipluiden beheerst door de binnenvaart. Omstreeks 1900 kende men er twee typen schepen, nl. de westlanders, varierend van vijfentwintig

tot veertig ton, en de kleinere, minder diepgang hebbende bokken. Zodra de haringvangst was aangebroken, namen de schippers van Schipluiden hun standplaats in aan het hoofd in Vlaardingen. Zij wachtten daar op de loggers van Scheveningen, Katwijk en Nbordwijk en boden de binnenkomende vissers hun diensten aan voor het transport naar de diverse plaatsen. Daarnaast vervoerde men turf, mest, pulp, aardappelen en groente, Deze binnenvaart bracht in het dorp bijzonder vee! gezelligheid, Ais de vloot 's zaterdags aan de wal lag, was jong en oud daar te vinden. Men luisterde dan graag naar de verhalen van de schippers, die na een week van varen bezig waren met het onderhoud van de schepen. De komst van het vrachtverkeer op de weg heeft dit beeld langzamerhand doen verdwijnen. Rond Schipluiden vindt men nog altijd hoofdzakelijk veehouderijen en slechts enkele tuinbouwbedrijven. Voor Den Hoom is dit al heel lang juist andersom. Reeds in de zeventiende en achttiende eeuw waren hier enige tuinbouwgebieden:

langs de Hoornsevaart en de Noordhoornse watering. Aan het eind van de vorige eeuw breidden deze kernen zich snel uit. Er kwamen nieuwe tuinen langs de Lookwatering en de Dijkshoornseweg,

De fruittelers uit de omgeving van Sion gaven in die tijd hun produkten mee met de westlanders die naar de markt in Amsterdam gingen. De groentetuinders uit Den Hoorn brachten aanvankelijk hun produkten naar de markt in Rotterdam.

In 1892 werd in Den Hoorn een onderafdeling van de veiling te Wateringen opgericht, De veiling werd gehouden in het cafe van "Ful" van Rijt. De produkten - zowel groente als fruit - die de tuinders op de grote markt niet kwijt konden, vonden hier hun afzet. Kopers waren vooral groenteboeren uit Delft, die met hun hondekarren enkele malen in de week naar Den Hoorn kwamen. Deze dorpsveiling is nooit tot bloei gekomen, als bleef zij tot 1904 bestaan.

In Delft was inmiddels ook een veiling opgericht, Steeds meer Hoornse tuinders sloten zich daarbij aan, In 1921 kwam deze veiling naar Den Hoorn. Sindsdien nam de tuinbouw hier sterk toe, evenals het inwonertal.

In 't Woudt is in de loop der eeuwen zeer weinig veranderd. Het rustieke karakter wordt er nag altijd bepaald door de kerk, de pastorie, het voormalige schoolhuis, de drie boerderijen en de vier kleine woonhuizen. Tezamen vormen zij een historische groepering van grote waarde. Het ministerie van C.R.M. heeft dit gedeelte van de gemeente Schipluiden kort geleden aangewezen als ,,00schermd dorpsgezicht".

Tenslotte een woord van dank aan allen die op de een of andere wijze hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekje. De meeste oude ansichten werden ten gebruike afgestaan door mejuffrouw J. v. d. Stap uit Schipluiden, Wij hopen dat de .Jezer" aan deze verzameling veel kijkvreugde zal beleven,

Schipluioen Station

SCHJPLUIDBN

1. Het stationsemplacement van de W.S.M. aan de Keenenburgweg. Op 1 oktober 1912 reed de eerste stoomtram door Schipluiden. Ben ritje naar Delft (tweede klas) kostte toen vijftien cent; de tram stopte onderweg in Hodenpijl en Den Hoorn en had als eindpunt de Schoolpoortbrug. Bekende locomotieven waren de Odin en de Laga. In 1926 werd het regelmatige personenvervoer opgeheven, terwijl in 1966 een einde kwam aan het goederenvervoer. In het stationnetje is nu het kantoor gevestigd van het transportbedrijf van A. Bikelenboom.

2. "Ringlijn Delfland". In 1926 kreeg de busonderneming V.LO.S. uit Wateringen vergunning voor een busdienst: Delft - Abtswoude - Kethel - Vlaardingerambacht - Zouteveen - Schipluiden - Den Room - Delft. Ret busje noemde men in deze streek het "Veulentje"; het bood plaats aan elf personen. Chauffeurs waren Ted Albers en Frans Jansen (op foto). Om de twee uur kwam het bij de Valbrug in Schipluiden. Op 1 februari 1937 is dit niet rendabele buslijntje opgeheven.

Schip'uiaen

Veenweg

3. De Veenweg, nu Keenenburgweg, omstreeks 1917. In het midden ziet u de gereformeerde school (nu jeugdhuis) met onderwijzerswoning, gebouwd in 1909. Het eerste hoofd dat hier - aanvankelijk voor negen gulden in de week - werkte, was Pieter Gerard Smelik. In het huis naast de school woonde de vrachtschipper Dirk Eikelenboom en geheelrechts de gebroeders Arie en Leen Arkesteyn. Aan het begin van de weg (links) was de maalderij van Jaap Boks, de graanhandelaar.

Uitj1. L. Vermeer. Scbi,pluiden. _

4. Een bekend verschijnsel aan de Singe I was het zandschuitje van Kees Vermeer (links) en de turfbok van Albert Eikelenboom. Men haalde destijds "harde turf" uit de veenpolders onder Amsterdam, "lange" of "Friese turf" uit Leiden (daar gebracht door Friese schippers) en "japanneesjes" (kleine turf) uit Vinkeveen. Op deze uit 1903 daterende foto is men nog bezig met de bouw van het postkantoor. De architect was Leendert Verboom, die ook de eerste postdirecteur werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek