Schipluiden in oude ansichten

Schipluiden in oude ansichten

Auteur
:   J.W. Moerman
Gemeente
:   Schipluiden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4453-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schipluiden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Twee van de drie watermolens die oorspronkeIijk aan de Harnaswatering stonden. Links ziet men de Harnasmolen (eind Woudselaan) en rechts de Nieuwe Woudsemolen (aan de Harnaskade). Heide zijn omstreeks 1917/18 gesloopt, De molenvan de Woudse droogmakerij is in 1957 door brand verwoest.

'T WOUDT

36. 't Woudtomstreeks 1900. Op deachtergronddehervormde kerk, gebouwd in de vijftiende eeuw (een deel van de toren zelfs in de tweede helft van de dertiende eeuw), gerestaureerd van 1957-1959. Bij de kos terswoning staat kos ter Van der Mark met zijn vrouw. Di t voormalige schoolhuis werd in 1772 gebouwd; de bouwkosten bedroegen 536 gulden en 13 stuivers. Tot 1874 heeft men er school gehouden. De laatste schoolmeester was Jan Gerard van Hemert.

37. De pastorie van 't Woudt in 1914. Deze predikantenwoning, die tot 1961 als zodanig dienst heeft gedaan, is in 1855/56 geboowd door Jan Bijl, meestertimmerman te Den Hoorn. Voor de deur staan Albert Niemeijer (zoon van ds. Niemeijer) en Jaantje Schouten (met "hartjesschort").

38. Een foto uit 1913. Zelden zal het dorpje't Woudt zoveelfeestvierders in haar midden gehad hebben als tijdens het onafhankelijkheidsfeest. Na het aanbieden van de "eerewijn" en de toespraken van ds. Van der Ende en burgemeester Manger Cats (van Hof van Delft), zongen aile deelnemers enige vaderlandse liederen. Aan het eind van het verblijf in 't Woudt poseerde de gehele groep voor de fotograaf, die toen deze historische opname maakte. Van veel feestgangers zijn nog de namen bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek