Schoonebeek in oude ansichten deel 2

Schoonebeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. van de Haar
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2648-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonebeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Ieder die de situatie van to en kent begrijpt dat er destijds nagenoeg geen schoolfoto's in Weiteveen zijn gemaakt. De enige die wij konden achterhalen moet rond 1924 zijn gemaakt. Op deze foto staan, van links naar rechts en van boven naar beneden: H. Mensen, H. Wolters, A. Germes, M. Kempken, A. Kempken, Me1gert, Me1gert, Imrnink, L. Menke, W. Moes, S. Peters, M. Gert, H. Menke, G. Menke, H. Wolters, J. Moes, H. Bakker, meester Van Veen, mejuffrouw Dekker, J. Germes, L. Gerth, M. Tappel, M. Menke, E. Germes, Imrnink, S. Meijer, M. Kamp, G. Peters, T. Germes, J. Gerth, H. Moes, een dochtertje van Van Veen, W. Peters, L. Tappel, S. Meijer, L. Hake, G. Mensen, J. Bakker, J. Peters, G. Germes, H. Hake en H. Wegkamp. De bovenste rij waren de schoolverlaters, de onderste de nieuwkomers,

27. In juli 1927 bracht monseigneur Van de Wetering een bezoek aan de parochie Amsterdamse Veld (thans Weiteveen). De aartsbisschoppelijke trein bestond to en uit een locomotief en open wagens, die de alom bekende maatschappij Griendtsveen voor die gelegenheid welwillend ter beschikking had gesteld. De parochianen stelden het bezoek van de bisschop bijzonder op prijs; hij werd dan ook feestelijk ontvangen en tijdens de ontvangst werd deze foto gemaakt. Van de toen daarbij aanwezigen zijn nu nog bekend: G. Heynen, K. Maatje, mevrouw Prenger, H. Tappel, T. Zink, mevrouw Wessels-Vonke met haar stiefdochter, mejuffrouw Peters, deken Veltman, M. Bos en pastoor Veltman (een broer van deken Veltman).

28. Hiernaast staan enkele foto's die weergeven hoe het eigenlijke centrum in Weiteveen-Oost ontstond in wat toen nog het Amsterdamseveld werd genoemd.

Links boven: deze opname toont de kerk in aanbouw, waarvoor op 30 oktober 1918 de eerste steen was gelegd door pastoor Huurdeman van Nieuw-Schoonebeek.

Rechts boven: ondanks dat het bijzonder moeilijk was om het materiaal ter p1aatse te krijgen, is de bouw vlot verlopen. Op 3 juni 1919 kon de nieuwe kerk worden ingezegend. Dat hiervoor enorm veel belangstelling bestond is op deze foto te zien.

Links onder: deze foto toont ons het hele complex; de kerk met de pastorie links en het vergaderlokaal rechts.

Rechts onder: op 7 juli 1930 was het weer een groot feest in het Amsterdamseveld, want toen kon de rooms-katholieke school worden ingewijd. Ook voor dit gebeuren gaven velen, door hun aanwezigheid, van belangstelling blijk.

MNBOUW ZIJNOE R. It. KERK MET PASTORIE

. AMSTEROAMSCHEVELO

Front vall Kerk, Pastorie en Vergadertokaat voor 1930.

29. Wat Weiteveen betreft: de geschiedenis ervan is onverbrekelijk verbonden met de eerwaarde zusters franciscanessen, missionarissen van Maria. Wanneer wij het over deze zusters hebben, gaan onze gedachten meteen uit naar zuster der Engelen. Hoewel bestemd voor Afrika, kwam ze kort na 1930 in het Amsterdamseveld en ze heeft daar meer dan veertig jaar gewerkt. En hoe! Zij heeft duidelijk moeten maken dat koeiemest niet het aangewezen geneesmiddel is voor zwerende vrouwenborsten en verbrande kinderbipsjes en dat bijlen en messen niet de geschikte middelen zijn om ruzies te beslechten. Zij trad op als vroedvrouw en dierenarts. Wat deden zij en haar collega's eigenlijk niet? Wanneer iemand in herinnering moet blijven is dat zuster Maria der Engelen en in dit geval proberen we dat met enkele foto's te doen.

Links boven: hier zien we de zusters een gezin begeleiden, dat een onbewoonbaar verklaarde woning verlaat en een nieuw huis gaat betrekken. Een en ander houdt in dat de zusters niet alleen verpleegden, maar ook sociaal werk bedreven.

Rechts boven: duidelijk is te zien dat de zusters hier een gloednieuw mensje tonen, dat even tevoren in de bedstee werd geboren.

Links onder: omstreeks 1932 werd deze foto gemaakt van wijkverpleegster Hoppe, die de zusters assisteerde en die vrij kort daarna tot de orde toetrad, met onder anderen de kinderen Jonker en Eikens.

Rechts onder: tijdens het behandelen van een gekwetst been van een bejaarde werd deze opname gemaakt.

30. Het eerste gebouwtje dat voor kerkdiensten en verenigingsleven in Weiteveen-West werd gebruikt was van hout en werd indertijd op het bovenveen neergezet. Dat gebouwtje heeft geruime tijd dienst gedaan, maar het is op een gegeven moment door de storm geveld. Daarna werd, in 1933, een kerkgebouw van steen op de zandbodem van Weiteveen geplaatst. Daarvoor moest, zoals op de foto is te zien, eerst het veen worden verwijderd. Dit kerkje is inmiddels afgebroken en thans is het derde gebouw in gebruik als kerk en dorpshuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek