Schoonhoven in oude ansichten deel 1

Schoonhoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Muilwijk
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0412-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen de Europese Bibliotheek mij verzocht medewerking te willen verlenen aan het samenstellen van dit boekje, moest ik terugdenken aan de woorden die Abraham Rademaker in de inleiding van zijn verzameling "Nederlandse outheeden en gezichten" in 1725 opmerkte: "Wij twijffelen niet of rechtschapen Nederlanders, die eenige de minste. zucht tot hun Vaderlant hebben, zullen begeerig zijn te weten, welke, en hoedanige oude gebouwen in ons lant zijn te beschouwen geweest: het welke des te aengenamer moet voorkomen, om dat vele der zelve door den al vernielenden tijd verdelgt, of door andere gelegenheden vernietigt of verandert zijn door de zinnelijkheit der menschen, die in den aert hebben oude dingen in nieuwe verandert te zien."

Ook het boekje "Schoonhoven in oude ansichten" is bedoeld u een beeld te geven hoe het vroeger was en wat er allemaal is veranderd.

Nu het vervoer per auto een zo belangrijke schakel in

het verkeer is geworden, kunnen we ons nauwelijks nog voorstellen dat de 4500 Schoonhovenaren rond de eeuwwisseling voornamelijk per Lekboot of per omnibus moesten reizen. Slechts een enkeling beschikte over eigen gerij.

De salonraderboten van de Reederij op de Lek, die tweemaal daags van Rotterdam naar Culemborg v.v. voeren, boden de passagiers een comfortabele reisgelegenheid. Een reis van Schoonhoven naar Rotterdam duurde echter zo'n kleine 21 uur. Ook de omnibus naar Gouda reed tweemaal daags, doch in de winter bij slecht weer liet het vervoer - volgens officiële opmerking van Burgemeester en Wethouders - nogal wat te wensen over. Toen in 1914 - na jarenlange voorbereidingen - de spoorlijn naar Gouda geopend werd, kon dan ook met recht gesproken worden over een verlossing uit het isolement over land.

Het goederenvervoer werd voornamelijk per schip verzorgd. Beurtschippers uit Schoonhoven onderhielden rechtstreekse diensten op Rotterdam en

Amsterdam.

Voor het lokale vrachtvervoer zorgden de beurtschippers uit Lopik. Polsbroek en Haastrecht.

Ook toen reeds nam de goud- en zilverindustrie met ruim 120 (voornamelijk éénmans-bedrijven een belangrijke plaats in. Een schat van rijkdom in kunst, zilveren broodschalen, bekers, bokalen, geheel uit gedreven zilver vervaardigde eetserviezen, theeserviezen in verschillende stijlen, zijn in de Schoonhoven se bedrijven vervaardigd.

Doch ook de loodwit- (sinds (778) en de verfindustrie verschafte, naast een tweetal sigarenfabrieken, een tabakskerverij, een boekdrukkerij en een lompensorteerderij. aan het begin onzer eeuw tal van Schoonhovenaren werk. Verschillende oude ansichten herinneren voorts nog aan de graanrnalerij, die gevestigd was in de korenmolen op de Voorhaven.

Ook de handels- en middenstandsbedrijven, met het oog op de natuurlijke functie van Schoonhoven als centrumgemeente mede afgestemd op de agrarische

omgeving, vormden een belangrijke bestaansbron. De centrumfunctie die Schoonhoven steeds heeft vervuld. kan ook worden teruggevonden in de markten. Naast de thans nog bestaande weekmarkt was er een botermarkt - in het op de Dam staande boterhuis een visafslag en een vee- en kaasmarkt, hoewel deze laatste nooit erg heeft get1oreerd.

Het garnizoen van de artillerie-instructiecompagnie zorgde, sinds de vestiging in 1863 tot de opheffing in 1922, mede voor de nodige bedrijvigheid.

Aan de hand van ansichten. die in dit boekje zijn opgenomen, zult u verschillende van genoemde aspecten kunnen terugvinden. Voor de ouderen zal het een herkenning zijn. De jongeren zullen zich een beeld kunnen vormen hoe het was.

Dat uw waardering voor Schoonhoven er nog groter door moge worden.

I. Rond de eeuwwisseling waren de salonboten van de Reederij op de Lek het vervoermiddel bij uitstek. Een enkele reis naar Rotterdam kostte vijftien cent. U ziet hier de stoomboot Vreeswijk op weg naar Schoonhoven.

2. De aankomst van de Lekboot uit Rotterdam aan de Kat. Het kaaspakhuis rechts werd in latere jaren verbouwd tot woonruimte.

CUOO~H()VE:'. (;(·me(·nte·Ve(dhui.

3. Van de aanlegsteiger op het Veer hebben we een goed overzicht op het veerbedrijf der gemeente. Het oude veerhuis heeft in 1958 plaats moeten maken voor het huidige caférestaurant Lekzicht.

4. Als de Lek "zat", zoals in februari 1917, werd per schietschouw overgezet. Het veergeld was dan echter vier keer zo hoog, namelijk twaalf cent in plaats van drie cent per persoon. Op de achtergrond het oude Veerhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek