Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2075-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. Reeds voor 1940 waren er plannen om de brug in de Veerstraat te vernieuwen en te verbreden in verband met het toenemende verkeer. Toen dan ook de militairen als oefening een noodbrug naast de bestaande brug sloegen, deed de gemeente het verzoek aan de militairen om de noodbrug te mogen gebruiken bij het vernieuwen van de bestaande brug. Op korte termijn geschiedde toen' de aanbesteding en kon men bij de bouw van de nieuwe brug gebruik maken van de noodbrug. Op de foto, die van rand 1910 dateert, kunt u zien hoe de brug er vroeger uitzag. Het fraaie hekwerk is verdwenen, evenals de paaltjes. De noteboom links is tien jaar geleden verdwenen. Hij stond voor de winkel van Van Zessen. Maar de naam noteboom leeft nog voort, want to en in 1962 de winkel van Van Zessen werd opgeheyen en werd verbouwd tot cafe-restaurant, gaf men het cafe de naam "De Noteboom". De eerste twee huizen links werden later verbouwd tot kantoorruimte van de firma Schreuder. Het huis daarnaast werd in 1938 gekocht door Kobus Terlouw met daarnaast het pakhuis. Het hoekhuis werd bewoond door Herman Scheer met daarnaast zijn kaaspakhuis. Thans is het in gebruik als laboratorium van de firma Schreuder.

10. Dit is de christelijke jongelingsvereniging "Jozer' in 1927 bij het vijftigjarig bestaan. De vereniging werd opgericht op 13 maart 1877. De contributie was vijfentwintig cent per maand en er werd elke zondagavond vergaderd om acht uur in het militair tehuis. Op de foto staan van links naar rechts, op de bovenste rij: Gerard Lodewijks, Arie Bleienberg, Jaap Hartman, Gerrit van der Ham, Henk de Ridder, Dries van Geelen, Jan Ipenburg en Jo Lankhorst. Tweede rij: Piet Gaillard, Van Zwieten, Jan Korevaar, Henk van Zwieten, Henk de Leeuw den Bouter, Gerrit Meyer, Jan de Leeuw den Bouter en Co Geelkerken. Derde rij: Piet van Os van den Abeelen, Rinus van Geelen, Gerrit van Geelen, Jacob Terlouw, Aart Terlouw, Bart Pelt Bzn. en Bart Pelt Azn.

Voorhaven. SCHOO.-RO -L-.

11. Deze foto dateert van 1909. De motorboot links was van de familie Meyer en diende als reserveschip, De motorboot rechts, half verscholen achter het zeilschip, werd reeds gekocht in 1903. Het was voor die tijd een groot schip, vijftig ton, met een petroleummotor van tweeentwintig paardekrachten. Hij was vijftien meter lang en vier meter breed. De beurtdienst van de familie Meyer dateert reeds van voor 1800, maar door de eisen des tijds werd de trekschuit vervangen om meer met de grote buitenwereld te worden verbonden. In het begin voer men een keer per week naar de Zaanstreek via Vreeswijk en in 1945 kwam door omstandigheden de cornbinatie tot stand, de K.O.M. genaamd. Het zeilschip op de foto was van Leen Ouweneel. Het was een boeierschuit, genaamd "Weltevreden", en hij werd in 1908 voor vierduizend gulden gekocht van Daniel de long uit Rotterdam. In 1921 werd hij weer verkocht en werd er een motorboot aangeschaft. In 1933 wcrd de eerste bode-auto gekocht. Reeds in 1963 was Cor Ouweneel eigenaar geworden en in 1975 werd de zaak overgedaan wegens gebrek aan een opvolger,

12. Dit is de visafslag nabij de Visbrug in 1912. De afslag was altijd vrijdags 's morgens en de vis werd per huifkar aangevoerd vanuit Huizen. Zoals de toeschouwers vertelden, was de vis nog springlevend. Vooral van roorns-katholieke zijde was er veel belangstelling voor de visafslag, daar men vrijdags altijd vis at. De afslager, met het boek in zijn hand, is Gijs van der Dussen, die naast afslager ook zilversmid was. De man met de bakkebaarden is Coen Pince van der Aa, die in 1881 werd benoemd als keurder van de vis, met een jaarwedde van vijftien gulden. Hij was tevens de hulp van de afslager en legde de maaltjes vis klaar. Op het portie vis dat werd afgemijnd, legde Van der Aa een koperen visje, zodat men altijd wist welke vis werd afgeslagen. Kon men niet direct betalen, dan werd dat genoteerd en kon men de volgende dag bij Van der Dussen aan huis de vis komen betalen. Dit omdat de meeste mensen pas zaterdags geld beurden. Vele bekende Schoonhovenaren staan op de foto; een van hen is Gerard van Os van den Abeelen als dertienjarige jongen. Hij staat tussen Van der Aa en Van der Dussen, in het midden van de foto.

13. Een van de steeds weer terugkerende zaken in Schoonhoven was de wekelijkse kaasmarkt. De markt werd gehouden op zaterdagmargen voor het stadhuis op de Stenenbrug. Op 14 juni 1924 werden er nog negentien partijen kaas aangevoerd met een gezamenlijk gewicht van vierduizend kilo. De prijs per vijftig kilo varieerde van vijfenveertig gulden tot tweeenvijf'tig gulden. Verder ziet u op de foto dat de kaas met verschillende wagens werd aangevoerd. Links naast de boom een echte kaasbrik; verder ziet u hooiwagens en geheel rechts een rijtuig. De personen op de foto zijn, van rechts naar links: de jongen met het paardje Jo Koster, dan de man met de papieren in zijn hand marktmeester J. Dubbeldam. Hij werd aangesteld in 1910 en had een jaarwedde van vijfenzeventig gulden. Dan twee jongens van Van Kesteren, de man met de klompen is mij onbekend, de man voor het achterwiel van de hooiwagen is G. Jan Niekerk en de persoon naast hem, met de strooien hoed, is Van Kesteren Sf.

Dam met Muziektent. SCHOON HOVEN

14. In 1925 maakte het boterhuis plaats voor een muziektent. Door middel van een grate verloting werd er negenhonderd gulden bijeengehaald; voor die tijd een ongehoord groot bedrag. De gemeente paste er zevenhonderd gulden bij, Op woensdag 29 juli 1925 werd hij in gebruik genomen door de twee plaatselijke muziekverenigingen, die gelijktijdig nieuwe petten werden aangeboden. Het was de bedoeling dat de muziektempel ook weer zou worden gebruikt als boterhuis. Dat bleef echter een vrome wens, want de boterhandel liep snel terug. In de jaren vijftig moest de tent verdwijnen in verband met het toenemende verkeer.

SChconi)oven

15. Op 11 mei 1862 kwam het koninklijk besluit dat er een artillerie instructiecompagnie te Schoonhoven zou worden gevestigd. Voor het zo rustige stadje een hele verandering. Er werd ook een militaire muziekkapel opgericht, die regelmatig concerteerde in het boterhuis op de Dam. Maar ook bij het marcheren door de stad, zeals bovenstaande foto laat zien, ging de muziek voorop. Met een korte onderbreking bij de Frans-Duitse oorlog, in 1870, vertrokken de militairen in juli naar de garnizoensplaats Naarden. Maar op 20 september keerden de militairen weer terug naar Schoonhoven, waar zij op grootse wijze werden verwelkomd door de burgeri]. In 1922 werd de instructiecompagnie helaas opgeheven.

16. Hier ziet u de zilversmidswerkplaats van Gerrit Brandwijk, die van 1898 tot 1911 patroon was. De werkplaats was gelegen achter de huizen hoek Lopikerstraat-Wal. Van links naar rechts op de foto:

Cremer, A. Rijswijk, Leen Heicoop, Jacob Sprong (heeft later nag als geldophaler bij de gasfabriek gewerkt), Nijs Oldenburg, Jan Heicoop (tevens nachtwaker), Gerrit Brandwijk (patroon) en Janus Heicoop (een oom van Janus Heicoop uit het vroegere Witte Huis in de Lopikerstraat). Zeals u ziet zit hij achter een polijstrnachine, die nog met de voeten moest worden getrapt. Rechts ziet u, met het blik in zijn handen, de jongste medewerker Izaak Heicoop. Later werd hij postbode. Ook is hij nog veertien jaar koster geweest van de Bartholomeuskerk, na koster SUUI. De foto is van omstreeks 1900.

17. 19 Augustus 1940. De oorlog en de blokkade hebben niet nagelaten hun stempel te drukken op het openbare leven. Zo ziet u de latten langs de bomen op de Haven, die moesten worden gemaakt wegens de verduistering, waardoor het zeer moeilijk was om zich 's avonds te orienteren, Zowel in huis als op straat, waar alles in het donker was gehuld. Maar Jan Brouwer bracht hierin uitkomst. Hij verkocht namelijk fosforiserende voorwerpen, zoals speldjes, pijlen, ringen enzovoort. Men kon deze lichtgevende artikelen op de borst spelden of bij de deurknop of het sleutelgat plakken. Hoe gevaarlijk het 's avonds weI was, blijkt wei uit het feit dat er zelfs nog enkele mensen zijn verdronken in Schoonhoven. Zo ook op 24 augustus, toen een burger in plaats van over de Visbrug te lopen, zijn weg langs de Tol vervolgde met het noodlottige gevolg dat hij in het water viel en verdronk, hoewel de politie snel ter plaatse was. Het was zelfs verbodert om lucifers op straat te ontsteken!

18. Hier een kijkje in de grate kerk voor de restauratie van 1927. De kerk werd reeds gesloten in 1925, na een onderzoek van Monumentenzorg. Men ging toen kerkdiensten houden in het Nutsgebouw, maar in 1926 werd de noodkerk in gebruik genomen. In 1932 was de restauratie voltooid. De lichtkroon in het midden dateert van 1858, toen men gas ging gebruiken. Deze kroon was dan ook vervaardigd van een ijzeren gasbuis. De prachtige koperen kronen moesten daarvoor verdwijnen en werden verkocht aan de meest biedende voor f 775,15. De preekstoel werd in 1777 vervaardigd door een zekere Van der Linden uit Dordrecht en die ontving daarvoor f 782,- en 2 stuivers. In het midden ziet u koster Suur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek