Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2075-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29. Hoewel op het bordje rechts nog Lopik staat te lezen, is het vanaf 1 september 1970 Schoonhovens grondgebied geworden en het werd grond, want in 1970 werden de eerste huizen afgebroken. Nu, in 1978, is er niets meer van terug te vinden, zelfs de weg is grotendeels verdwenen. De mensen die er woonden waren zeer gehecht aan deze buurt. Van links naar rechts woonden hier: Rien de long de kolenboer en Gerrit van Beuzekom (beiden ruim veertig jaar), dan volgde Teus Endeveld, die er zesenveertig jaar heeft gewoond. Het vierde huis wisselde nogal eens van bewoners; om enkele bewoners te noemen: De Koning, Versluis en Murk. In het huis daarnaast woonde Evert Anrooy, die de boer op ging met potten en pannen, maar ook met haring. Het huis rechts werd bewoond door Gied Lankhorst, de schilder. Zijn knecht, P. den Besten, die er ruim zesentwintig jaar werkte, nam in 1958 de zaak over.

30. De Schoonhovense Courant van vrijdag 19 juli 1940 bericht dat een van de bekendste straatfiguren van Sehoonhoven zich uit het openbare leven zal terugtrekken. Piet de Hoop gaat na een zevendertigjarige dienst als stadsomroeper van zijn rust genie ten in het Oudeliedenhuis. De bedoeling was dat hij zijn luidruchtige stemgeluid nog langer zou laten horen. Dit ondanks zijn bijna tachtig jaren, maar hij kreeg geen toestemming van het bestuur van het tehuis. Piet vertelde dat hij eerst een proeve van bekwaamheid moest af1eggen voordat hij toestemming kreeg om op zijn naambordje stadsomroeper te mogen sehrijven. Een van de belangrijkste mededelingen nit zijn loopbaan was de mobilisatieoproep in 1914. Dat was tevens zijn drukste tijd. Ook moest hij dikwijls omroepen in de omliggende dorpen, maar de laatste tijd waren zijn werkzaamheden sterk afgenomen. Op 1 augustus 1940 nam Piet officieel afscheid in de raadzaal met het volledig college van burgemeester en wethouders. Piet de Hoop werd te Vlist geboren op 19 mei 1861 en hij is overleden op 9 mei 1950. De foto dateert van 1919.

.' SCi"fuONHOVEN.

R.-Kath. School.

31. Hier een kijkje op de roorns-katholieke school vanaf de Trompertswal. Zoals u ziet moest het plantsoen nog worden aangelegd. Op de foto wordt de laatste hand gelegd aan de school en op dinsdag 30 april 1907 yond de opening plaats. Behalve drie lokalen voor lager onderwijs was er ook een lokaal voor de bewaarschool. Er werd begonnen met 113 leerlingen; 55 jongens en 58 rneisjes. Op de bewaarschool waren 73 kinderen; 35 jongens en 38 meisjes. Ontwerper en uitvoerder van het plan was H. Peltenburg, onderaannemers waren A. Router (metselwerk), W.e. Kommer (schilderwerk) en Jan Ponsioen (loodgieterswerk). De school is afgebroken en op dezelfde plaats verrijst een geheel nieuwe school, aangepast aan de tijd.

??

n

t. Helena bij SCHOO.-HO'"E.-.

32. Op deze foto ziet u twee cafes. Links is "St. Helena" en rechts het cafe dat in 1903 werd gebouwd door Hannes Straver. Hij was getrouwd met Grietje Lexmond. In het begin waren het goed beklante cafes. Men kreeg er veel wandelaars, vooral zondags 's morgens. Als men door de Lange Steeg liep, dan dronk men daar koffie of een borrel bij Hans en Grietje. Maar de fiets kwam in de mode en men fietste de cafes voorbij en in korte tijd waren beide cafes werkloos, Straver, die behalve het cafe ook vee hield, werd in 1922 melkboer. Hij verkocht melk van eigen vee en de verkoop ging zo goed dat hij ook de melk van andere boeren afnam. En nog bestaat de melkboer Straver, want sinds 1941 doet Cor Straver de melkzaak, die inmiddels is verhuisd naar hoek Halve Maan-Lopikersingel, Op het brugje staan, van links naar rechts: Jan Pronk, Frans Adriaanse, Hannes Straver, Kees Straver (Hannes' vader) en Willem Lexmond (de vader van Griet).

33. Op maandag 18 januari 1931 werd er een begin gemaakt met de voorbereidende arbeid voor ophoging van de droge gracht. Er werden vijf werklozen te werk gesteld. Toen men over een steiger en trechter kon beschikken, werd de groep werklozen uitgebreid. De droge gracht beyond zich achter de gasfabriek, ter hoogte van het zuiveringsstation, tot ongeveer aan de Spoorstraat. Tot voor de ophoging was de bagger een prachtig voetbalveld, waar menig voetbalduel is uitgevochten. Daar kwamen de echte voetbaltalenten naar voren. Om maar enkele namen te noemen: Huub van Putten, Piet Huizer en Aart v.d. Horst. Op deze foto ziet u verder rechts een handkar met daarvoor, op een verhoging, de melkbus, gevuld met water voor de arbeiders. Het zand werd per schip aangevoerd.

34. In deze tijd van werktijdverkorting en sluiting van bedrijven, vragen wij ons af of de crisisjaren van de jaren dertig wederom terugkcren. Ons land had toen meer dan het dubbele aantal werklozen van deze tijd. In alle beroepen ging het slecht. In Schoonhoven had de goud- en zilverindustrie de grootste groep werklozen. Op de lijst kwamen voor: 42 zilversmeden, 9 goudsmeden, 1 graveur, 3 metaalbewerkers, 10 plateelschilders, 9 timmerlieden en 8 metselaars, in totaal zo'n 167 mensen. Men probeerde voor deze mensen werk te verschaffen. Op bovenstaande foto zien we een groep te werk gestelde werklozen. Bovenste rij, van links naar rechts: Janus Klijmeij, Eef Vuurens, Kees Vroon, Schrijver, Bertus de Lange, Piet de Leeuw den Bouter (uitvoerder uit Ammerstol), Leen Hogendoorn, Reehorst, Janus Verbree, Teunis Stalenburg en Gert Driessen. Tweede rij: Leen van Trierum, Kooy, Teunis Boot, Louw Faay, Kees Rond, N. Rond en Joop Edeling. Liggend: Verschoor en Teunis Tronchet.

35. Het "St. Ludwina" beyond zieh naast de huidige atletiekbaan, aehter het huis van de Sehoonhovense kunstenaar Jan van Ipenburg, die thans op dezelfde plaats zijn atelier heeft gebouwd. Op 3 mei 1926 yond de opening plaats van het verenigingsgebouw ter bestrijding van de tubereulose. Er was geen onderscheid in rang, stand of godsdicnst of wat voor richting ook. Er waren twee afdelingen; zes bedden voor vrouwen en zes bed den voor mannen. Het terrein waarop het gebouw stond was vroeger bekend als de "burgemeesterstuin".

SCHOONHOVEN.

Wal.

36. Dit is de mooiste en rustigste plaats van ons stadje, namelijk het Plantsoen. Deze foto is van voor 1918, want rechts ziet u nog de Trompertswal, die aan beide zijden vol stond met hoge iepebomen, vanaf de rooms-katholieke kerk tot aan het Melkgat. De bomen moesten worden gerooid en in 1918 maakte de tuinarchitect Leonard A. Springen het ontwerp voor een park. De planten voor het park werden geleverd door de firma Van Nes uit Apeldoorn. De kosten van de planten waren f 1.655,44. De tuinman had drie dagen werk voor dit alles en vcrdicnde f 5,- per dag, dus in totaal f 15,-. De reiskosten van de architect en zijn personeel waren in totaal f 46,54. De bomen en struiken werden gekocht bij de firma Abbing en Zonen te Zeist.

37. Hier ziet u een groep gymnasten van de gymnastiekvereniging "D.O.S." uit ongeveer 1925. De vereniging werd opgericht op 20 augustus 1920. Op de foto zien we, van links naar rechts: Jan Wendels, Aart Rijne, Jan de Leeuw den Bouter en In 't Veld, een van de meest bekende gymnasten van Schoonhoven, daar hij op hoge leeftijd nog aan wedstrijden deelnam. Vervolgens Jo Lankhorst, Ernst Vechter, Jan de Bruin, Arie de Zeeuw, Jan van der Dussen, Lijn van Wijk, Rinus de Hoog van den Bergh en Van Baaren. In de beginjaren oefende men in de grote kanonnenloods op het Bastion. Later verhuisde "D.O.S." naar de voormalige gereformeerde kcrk in de Oranjestraat. De lessen worden gegeven door sergeant Adriaan Tange, die ook de instructiecompagnie les gaf tot aan de opheffing daarvan. Na het vertrek van de militairen bleef Tange in Schoonhoven wonen, waarvan "D.O.S." dankbaar gebruik maakte.

38. Hier ziet u de Schoolstraat rond 1900. Het riviertje dat u nog ziet is het laatste gedeelte van de Zevender, voordat het links afboog naar de Oude Haven. Het complex bejaardenwoningen is naar de Zevender genoemd. De naam Schoolstraat is verdwenen in de jaren dertig en zij heet thans Jan Kortlandstraat. De Zevender liep vanaf de Scheepmakershaven onder de Korte Dijk door, via een riool, en kwam dan in open water achter de fabriek van Hooykaas. Vervolgens onder de Oranjestraat door, tussen de huizen van de Lange Weistraat en de Oranjestraat zijn weg vervolgend onder de Carmelietcnstraat door, achter de huizen van de Lange Weistraat en Nes langs. Onder de Lopikerstraat door, bovenkomend tussen de panden van Santifort en Wim Hage. Vervolgens bij loodgieter Ponsioen weer onder de weg door, langs het Doelenhuis, om uiteindelijk uit te monden in de Oude Haven naast het Melkgat. Daar het later meer een open riool werd en het geweldig kon stinken, besloot de firma Hooykaas op zijn kosten het eerste gedeelte te laten dempen. Dat was in 1930. De kosten waren f 1.123,-. Het gedempte gedeelte was drieenveertig meter lang. In 1933 werd besloten tot algehele demping. Ook dat werk werd uitgevoerd door werklozen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek