Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Schoonhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Holten
Gemeente
:   Schoonhoven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2075-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Schoonhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49. De "Schoonhovense Sportclub". Deze vereniging werd opgericht op 9 oktober 1902 uit leden van de afdeling Schoonhoven van de Volksweerbaarheid. In 1902 telde men, bij de oprichting, twintig 1eden, in 1912 waren het er al veertig. De contributie bedroeg f 5,20 per jaar. Thans telt de vereniging vijfentwintig e1ftallen, waaronder veertien junioren elftallen. De foto is uit ongeveer 1922/1923. Van links naar rechts, staande: Koppenol (grensrechter), Kees van Dijk, Theo van Dijk en Chris Hoefnagel. Middelste rij: Adriaan Muilwijk, Piet Mesker, Leo Ponsioen, zittend Barend Neuman, Knip, Flip van Gelderen, Gerard van Os van den Abeelen en Leen Lankhorst. Van bovenstaande spelers is de meest bekende speler Piet Mesker, die vijfentwintig jaar onafgebroken in het eerste elftal speelde. Op 14 oktober 1934 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal.

50. In de nacht van 4 op 5 januari 1961 brandde het gehele pand van De Gruyters boekhandel tot aan de grond toe af. Maar vijfenzestig jaar geleden zag het er nog heel anders uit in de Lopikerstraat. Op de foto staan, voor de winkel van De Gruyter, van links naar rechts: Kee de Gruyter en haar zuster Adriana, twee zusters van Cor de Gruyter (de latere eigenaar van de boekhandel) en naast hen Heintje van Loon, die samenwoonde met haar broer Henk op de bovenwoning van de boekhandel. De man met het schort voor is Murk, het meisje op de voorgrond is Mientje Hellenthal, een dochtertje van bakker Hellenthal, die woonde in de zaak waarin later bakker Arie de Vos woonde. Dat is op de foto de vierde winkel. De tweede winkel was van De Jong, de derde de meubelzaak van Van Diest, de vierde was eerder genoemde bakkerswinkel, die later werd verbouwd door de firma Stekelenburg voor uitbreiding van de huidige zaak. Rechts het kledingmagazijn van De Faam, dat in januari ] 929 overging in hand en van de heer Hoefnagel, wiens zoon, J.A. Hoefnagel, er een dames- en herenkapperszaak ging vestigen. De oude kapperszaak op de Dam, waar thans het taxibedrijf van De Hartog is gevestigd, werd toen opgeheven.

51. Hier ziet u de Lopikerstraat rond 1924. Het huis reehts is gebouwd in 1642 en draagt de naam "De Vestaalse Maagd". Het was eigendom van Leonardus van den Berg, die daar een fietsenzaak annex reparatiewerkplaats had. Op 30 oktober 1951 overleed hij. Zijn vrouw, J.G. Straver, overleed in 1954, op 28 april. Nadat het huis enkele jaren had leeg gestaan, kocht aanncmer Woudenberg uit Ameide rond 1961 het pand. Deze stelde het beschikbaar voor het symbolische bedrag van een gulden aan de Vereniging Hendrik de Keyser. Onder leiding van architect Korswagen werd het pand gerestaureerd en in januari 1967 was het klaar voor bewoning. De eerste bewoner was de familie De lange (directeur van de klokkenfabriek). Na twee jaar verlieten zij het pand en in december 1969 werd het huis betrokken door de fami!ie T.H.M. Malingre, voormalig apotheker. Aan de linkerkant de winkel van Regnery, zoals de meeste mensen zich herinneren. Maar daarvoor woonden er nog Annemietje Sas en daarna Schumacher, die tevens koster was van de katholieke kerk. Toen Regnery sr., na hem zijn zoon Wim, vervolgens Sluis en de tegenwoordige bewoner is de familie Wil van Sehaik. De man geheellinks is waarschijnlijk een reiziger, die bij Regnery zaken kwam doen. Verder ziet u als tweede van links Regnery sr., naast hem zijn doehter Hendrien. De jongen rechts in de straat is Peet van der Pauw uit de Nes (metselaar).

52. Deze foto is gemaakt voor het pakhuis van H.J. Schrijver in de Lopikerstraat, tegenover het postkantoor. In de tonnen op de wagen beyond zich tabak, die bij Schrijver werd gestript en machinaal werd verwerkt tot rook- en pruimtabak. Ook was er een koffiebranderij. Verder ziet u op de foto, van links naar rechts: H.J. Schrijver, P. Santman en Henk Oosterom (dertien jaar). Hij is later nog compagnon geweest, van 1940 tot 1945, met Appello, In 1945 is Oosterom overleden, waarna zijn eompagnon nog enkele jaren alleen doorging. Daarna is de zaak in andere handen overgegaan en voor verschillende doeleinden gebruikt. De man met het witte jasje is c.c. de Wilden; hij was een bekend en gezien persoon. Als knaap van twaalf jaar trad hij in dienst bij de firma Santman, welke firma later overging in handen van H.J. Schrijver. De Wilden was ondermeer veertig jaar lang organist in de Oud-Katholieke Kerk. In 1952 overleed hij op zevenenzeventigjarige leeftijd. De twee mensen in lange jas zijn onbekend. Bij het paard staat Verveer en op de vaten zit Maarten Rietveld.

Ui~. J. de Gruijter. xo, 16016

ALBRKCBTBKIJLIlGGJlACHT. SCHOOXHOYEX.

r

53. Zo zag de Albrecht Beylinggracht emit in 1905. De Stationsstraat was er nog niet en men moest door de Kruisspoorstraat langs de remonstrantse kerk, via de Opweg, de stad uit. Bet fraaie huis in het midden werd van 1933 tot 1946 bewoond door de familie Monshouwer. Meester Monshouwer werd in 1933 benoemd als hoofd van de openbare school of wei de Koningin Emmaschool, tegenover de Jan Kortlandkleuterschool. Hij was daar hoofd tot aan zijn dood in mei 1946. De laatste drie jaren werd het huis bewoond door de familie Van den Dool, de eigenaar van de wijnhandel. Bet huis werd in 1969 afgebroken, waarna de gemeente er een prachtige groenstrook aanlegde.

Uitg. S. & W. ~. Ya~ Noo:e n, Schmbmn. ~o. 226.

. Zandaanvoer voor de Trarnbaan Gouda- choonhoven.

54. Deze foto dateert van 1902. De zandaanvoer voor de trambaan Gouda-Schoonhoven was tussen den Hem en de Broeksteeg. Het zand komt uit de zandschuit per jacobsladder en valt dan op een transportband, die over de dijk loopt. Aan de andere kant van de Lekdijk wordt het zand in een zandtrein gestort. Men had op de Lekdijk een soort brug gebouwd over de transportband heen om het verkeer ongehinderd door te kunnen laten gaan.

Opgeschoven kerkweg langs de trambaan.

Uitgave J. DE GROIJTER - Scboonhoven.

55. Deze foto dateert van 1902. De aanleg van de trambaan heeft met veel moeilijkheden te kampen gehad. De slappe veengrond kon de vele tonnen zand niet dragen en hier en daar werd door het gewicht van het zand de veenlaag naast de baan omhoog gedrukt. We zien dit hier langs de Kerkweg, tussen Schoonhoven en Bergambacht, ter hoogte van het zwarte wegje. Deze Kerkweg, die langs de spoorbaan lag, werd opzij gedrukt en plaatselijk kwamen de sloten langs de baan vol met zand. Thans ligt hier de provinciale weg.

56. Hoewel de foto nog niet zo geweldig oud is, mag een foto van de muziekvereniging "Tavenu" (opgericht in 1906) zeker niet ontbreken in dit boekwerk. Op de bovenste rij, van links naar rechts: B. Kars, P. Faay, G. Duel, 1. Suur, W. Schouten, C. van Holten, B. Hoon, K. Prins, G. v.d. Leeden, Ina van Gelderen, C. Schilt en G. Honkoop. Tweede rij: J. van Os van den Abeelen, G. Tanger, G. Brouwer, A. Boere, C. v.d. Lagemaat, D. Klip, G. Bekking, 1. Roth, H. Schouten, A. Tamse, A. Scholten, P. Kouveld, C. Noorlandt en K. Rietveld. Derde rij: J. Bakker, A. Edeling, P. Edeling, G. Boere, P. Stichter, J.C. Voorsluys (voorzitter), B.A. Hoon (dirigent), B. v.d. Klein, R. Witzier, J. de Vaal, A. Pluut, D. Herkhof, G. de Vaal en J. de Vaal. Onderste rij: A. de Vaal, A. Boere, H. Slomp, G. v.d. lagemaat, D. v.d. Lagemaat, C. Tamse en T. Stichter.

5choonho7en.

Vertrek oan den Trein,

57. Hier ziet u een van de eerste treinen. Het treintje heeft bij de Schoonhovenaren altijd een grote rol gespeeld. Zo besliste de gemeenteraad op 30 oktober 1914 ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn f 125,- ter beschikking te stellen, te verdelen onder de werklozen. Dit omdat er geen feest werd gevierd bij de opening wegens de grote werkloosheid. Er werd veel gebruik gemaakt van de trein in de eerste week en er werd aan het station voor ruim f 900,- aan kaartjes verkocht. Er gebeurde altijd wei wat, ook leuke dingen, en een daarvan vermeldt de Schoonhovense Courant van maandag 18 december 1928. De reizigers die zondags met de eerste trein meegingen hadden nogal wat oponthoud. De brug bij Stolwijkersluis stond namelijk nog open en de brugwachter was in geen velden ofwegen te zien. Die brave man lag nog heerlijk in bed. Het duurde nog aJ even eer de bmgwachter was gearriveerd, want hij woonde middenin Gouda. Vele reizigers misten hierdoor de diverse aansluitingen. De reizigers besJoten kwaad met goed te vergelden en de brugwachter een wekker aan te bieden. In 1942 werd de spoorlijn Schoonhoven-Gouda opgeheven.

poorstraat en Fabriek 'Van Gouden yv,~rkell )L en E. 'A.s DE y.rA,L.ยทยท Groete nit ~CHOONHOYEN.

58. Wie zal zich het scheve huis niet herinneren, op de hoek van de Spoorstraat? Maar voor de jaren twin tig was hier een goudsmederij gevestigd, die zijn tijd ver vooruit was. Er werden hier artikelen gemaakt die voor Schoon hoven nieuw waren. In oktober 1920 brak er een staking uit onder het personeel. De firma v.d, Waal, de staking niet erkennend, deelde het personeel mee dat wie van het werk weg bleef geacht werd tc zijn ontslagen. Ret personeel blecf indcrdaad weg en toen besloot de firma v.d. Waal de fabriek voorgoed te sluiten. De firma liet zich niet dwingen en verliet Schoonhoven. Dat was voor Schoonhoven een groot verlies: een zo modern bedrijf dat voorgoed de deuren sloot. De machines werden op 4 maart 1921 geveild. Ret huis met het daarnaast gelegen terrein werd door de heer E. v.d. Waal te Rotterdam in 1938 aan de heer Maxdaniel voor f 3300,- verkocht. De heer Maxdaniel zou er enige huizen bouwen. Verrnoedelijk zou ook het hoekhuis toen worden afgebroken, maar dat werd 1978. Ret huis met de fabriek is weg en er worden nu fraaie huizen gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek