Scouting internationaal in oude ansichten

Scouting internationaal in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2314-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scouting internationaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Kamperen was eveneens een activiteit die veel jongens trok. Met vakantie gaan was slechts mogelijk voor de welgestelden. Men kan zich dus het enthousiasme voorstellen als de troep boy scouts's zomers voor een of meer weken zijn kamp kon opslaan. In dit kamp zien we de bekende ronde Bell-tenten, het model dat we in de eerste jaren overal aantreffen.

The Good Turn.

10. Een boy scout is niet passief door goed te zijn, maar actief door goed te doen. B.-P. spoorde de scouts aan om elke dag een goede daad te doen. De scouts op deze kaart doen dat in de vorm van sneeuwruimen voor de deur van een oude dame. Let op het uniform, dat goed is weergegeven. In de eerste tijd werden veelal truien gedragen met de riem er overheen. Per troep varieerden de kleuren van de truien van grijs, kaki of groen tot aan blauw toe.

11. Deze kaart illustreert de symboliek van het boy scouts insigne. Ret is de pijlpunt die op land- en zeekaarten gebruikt wordt om het noorden aan te geven. B.-P. heeft het embleem echter ook als lelie der reinheid omschreven. De drie delen wijzen cp de belofte. Ze worden samengehouden door de band der vriendschap. De twee sterren hebben samen tien punten, de tien artikelen van de scoutswet. Ret motto "Be Prepared" is gevormd uit B.-P.'s initialen.

DUTY TO GOD

?? j~'COI"fR:CIff OIl.Sl¢JII !'If: ~l>ftOOOC= .? v·~ .

,.PtAM&S~. or TM'e: GOY S.COVTS "C'~ftJtS ??? ·

~.~"'t2.k:.~~~

12. Deze ze1dzame kaart stamt uit de a11ereerste maanden van scouting en is een uitgave van R. Johnson & Sons Ltd. in Manchester. Centraa1 is afgebee1d de scoutmasters hoedpluim, die terzijde van de hoed gedragen werd. Op de lelie van de p1uim en ook op de versierings1elies onderaan de kaart ontbreken de twee sterren, een teken dat het hier om een kaart gaat uit 1908. Scoutmasters werden vanaf eind 1908 door een van de reizende commissarissen van het boy scouts hoofdkwartier aangesteld na het vo1doen aan enke1e eenvoudige eisen op het gebied van scoutingtechniek.

13. De goede daad was voor iedere scout een dagelijkse vanzelfsprekendheid. In de eerste jaren van de beweging waren goed uitgeruste ambulances en getrainde reddingsbrigades vrijwel onbekend. Meerdere boy scouts verrichtten dan ook spectaculaire reddingen. In zulke gevallen kon een reddingsmedaille worden toegekend. Er waren een gouden kruis aan een blauw-rood lint, een zilveren kruis aan een blauw lint en een bronzen kruis aan een rood lint. De laatste en hoogste onderscheiding is hier afgebeeld. Ook hier is sprake van de allereerste versie; later werd de tekst "for Saving Life" gewijzigd in "for Gallantry".

14. Als laatste van de drie in deze serie, is hier een kaart waarop de medaille van verdienste is afgebeeld. Deze werd toegekend als er bij de betrokken actie geen levensgevaar geweest was. De bovenaan deze kaart geplaatste illustratie van de boy scout was in de eerste tijd min of meer het handelsmerk van de vereniging, Met in zijn handen de verkennersstok of de Britse vlag, werd deze versiering veel toegepast op plaatsen waar later de officieel gedeponeerde scout-1elie werd aangebracht.

15. Nu we toch met insignes in de weer zijn, wippen we even over naar Nederland. De Nederlandsche Padvinders Organisatie had de Britse onderscheidingstekens overgenomen en van Nederlandse tekst voorzien. Deze propagandakaart laat de complete serie zien, inclusief de zilveren wolf, het hoogste dat een padvinder kon verwerven. Afwijkend van het Britse voorbeeld zijn de V-vormige chevrons voor eerste en tweede klasse verkenners, het klein model hoedembleem voor assistent patrouilleleiders (links) en de hoedrozetten voor leiders (onderaan).

NEDERLANDSCHE PADVINDERS ORGANISATIE.

0
-e
c
::E rn
"
<t s
0 x
a: ~
IJJ '"
~
C/) <-
::< ,.
z
<t c
t-=- ,.
:I: ~
o ~
<t
a:
Cl
z
IJJ
a:
IJJ 0
IJJ 0
:I: rn
~ 0
c
~ m
~
.. '"
'" z
s
0: "
'" 0
.. :z
w
0: CD
o
w rn
C/) '"
r-
c
::< ONDERSCHEIDINGSTEEKENS ETC. VAN DE N. P. o.

De lelie als insigne der padvinders vindt men o.a ook in Australie, Bermuda, Canada, China, Engeland, Gibraltar, Guinea, Honduras, lerland, Kaap-Kolonie, Malta, Natal.Newioundland, Nieuw-Zeeland, Oost-Afrika, Rusland, Schotland, Sierra Leone, Transvaal, Voor-Indie, V.S. van NoordA merika, Denernarken, HOJ:101 ul u, Siam, Chi li, Pari mari bo, etc.

16. In september 1909 werd in Londen de eerste grote rally voor boy scouts georganiseerd. De sportve1den bij Crystal Palace waren daarvoor uitgekozen. Niet minder dan elfduizend scouts kwamen daar hun kunnen vertonen voor het talrijke publiek, Er verschenen ook meisjes-scouts in zelfbedachte uniformen. Dit was het begin van het spe1 van verkennen voor meisjes. Nog datzelfde jaar, 1909, werd een landelijke organisatie opgezet, los van die voor boy scouts. Aan het eind van het jaar waren daar ruim achtduizend meisjes-scou ts geregistreerd.

17. De meisjes noemden zich girl guides en droegen donkerblauwe uniformen met grote hoeden. In de hoed geen deuken, zoals bij de boy scouts. De leidsters droegen de hoedrand omhooggeslagen. Deze foto uit 1911 toont de staf van de in 1910 opgerichte 1st Watford groep uit Hertfordshire. De rustieke bank en het fraai beschilderde achterdoek bij de dorpsfotograaf geven de opname de juiste sfeer. De leidsters dragen op hun rechter mouw insignes om aan te geven in welke vaardigheden zij uitblinken. In later jaren bleef het dragen van dit soort insignes voorbehouden aan de jeugd.

- .,--.:

18. De gidsen gingen ook op kamp. Op deze kaart zien we hoe de 1 st Bollington groep uit Cheshire dat deed in 1910. Het was niet mis om in die tijd als meisje in een tent te gaan ovemachten. Een enigszins bezorgde blik van de moeders links is dan ook alleszins verklaarbaar. Ook twee vaders zijn meegekomen naar deze bezoekersdag in het kamp. De vader in het midden vindt dat indringers zich maar beter op een afstand kunnen houden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek