Scouting internationaal in oude ansichten

Scouting internationaal in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2314-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scouting internationaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. "Een padvinder is een vriend voor allen en een broeder voor aile andere padvinders, tot welken stand ook behorende." Die laatste toevoeging in de NPO-versie van artikel 4 was niet onterecht. Er waren duidelijke standsverschillen rond 1911 en aan de kleding van een jongen was feilloos af te lezen uit welke stand hij kwam. Ret scoutsuniform was niet aileen een praktisch pak, maar zorgde er bovendien voor dat deze verschillen wegvielen binnen de groep.

UN ECLRIREUR EST LoRMI DE TOUT LE MONDE ET LE FRERE DE TOUS LES RUTRES ECLRIREURS.

:5

UN ECLRIREUR EST COURTOIS.

40. "Een padvinder is beleefd en ridderlijk." De scout op deze kaart maakt het zijn zuster padvindster gernakkelijk, een bewiis dat er inmiddels ook in Frankrijk padvindsters waren. Uit diverse naamsuggesties, waaronder Guides, Excelsior, Avant Garde, Messageres en Petites Aides werd ten slotte toch de naam Eclaireuses gekozen. Ook zij deden goede daden en zowel meisjes- als jongens-scouts mochten daarvoor geen beloning aannemen.

41. "Een padvinder is een dierenvriend." Dieren speelden een belangrijke rol in het 1even van die tijd, De auto was pas in opmars en had de paardentractie nog lang niet verdrongen. Ook andere dieren verkeerden vaak in een niet benijdenswaardige positie. Voor scouts die daarin wat verbetering wilden brengen, was een heleboel te doen.

I 111111111111111111111.11111111111'11111111

6

UN ECLP.IREUR EST BON POUR LES RNIMRUX.

1111111111111111111111

UN ECLRIREUR EST DISCIPLINE

42. "Een padvinder is gehoorzaam," zien we op deze kaart afgebeeld, We schatten dat deze kaarten rond 1915 zijn uitgegeven. Beelden als deze zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog in ve1e 1anden te zien geweest. We komen er nog uitgebreid op terug. Scouts werden ingeschakeld als koeriers en zelfs bij de postbezorging. Filatelisten weten dat onder andere van de scout-postzege1s van Tsjechoslowakije uit 1918, to en bij de instelling van de nieuwe republiek de boy scouts a1s brievenbestellers optraden.

43. "Ben padvinder is altijd opgewekt en goedlachs," zei de NPO in 1911. "Ben padvinder glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden," zo werd de tekst later. De strekking bleef hetzelfde. Als toevoeging vermeldde het NPO-handboek van 1911 nog dat padvinders nooit vloeken. De straf daarvoor bestond ". . .in het uitgieten van een glas koud water over de benedenmouw van den schuldige ... " Ben niet geheel juiste vertaling. B.-P. had bedoe1d dat het water in de mouw werd gegoten. Hoe dan ook, je kon maar beter op je woorden letten.

UN E.CLfl.IREUR EST TOUJOURS DE BONNE HUMEUR

9

UN ECLRIREUR EST COURRGEUX.

DEBROUILLRRD, DECIDE.

44. Hier komen we bij een tweetal extra artikelen die de Franse wet kende. Een padvinder is dapper, bij de hand, vastberaden. Het hier getoonde beeld sprak tot de verbeelding van iedere jongen. Een scout train de ook zo veel mogelijk om in situaties als deze juist op te kunnen treden. B.-P. leerde de jongens om overal rond te kijken en te bedenken welk ongeval eventueel zou kunnen gebeuren. Viel zoiets dan voor, dan had de scout een voorsprong op aile anderen en kon direct reageren.

45. Ook dit artikel kwam in de Britse en Nederlandse versies van de scout-wet niet voor. Een scout is vasthoudend, is de vertaling van de hier vermelde tekst. In later jaren werd in Nederland het artikel "Een padvinder glimlacht en fluit onder aile moeilijkheden" vervangen door "Een padvinder zet door". Een tekst die heel dieht bij de bovenstaande komt.

/fO

UH ECLRJREUR EST TENRCE.

II 1111'1111111111

UN ECLRIREUR EST TRRVRILLEUR.

PREVOYRNT ET ECONOME.

46. "Een padvinder is spaarzaam," zo luidde in Nederland kortweg de tekst van artikel 9. Het sparen bij een spaarbank was nu niet direct algemeen gebruikelijk. Om dit te stimuleren, werd later weI een bepaald bedrag genoemd dat een scout op de bank moest hebben als appeltje voor de dorst bij werkloosheid of andere problematiek. Het bedrag was laag en zou vandaag de dag al heIemaal nutteloos zijn. Het ging echter meer om het idee en de wil niet van anderen afhankelijk te zijn.

47. Dit laatste wetsartikel, nummer 12 in Frankrijk, nummer 10 in Enge1and en Nederland, werd pas later toegevoegd. De eerste negen artike1en stonden in B.-P.'s "Scouting for Boys". Het in 1911 in Nederland verschenen "Baden-Powell's Padvindersboek" bevatte ook slechts negen artikelen. "Een padvinder is rein in gedachten, woord en daad," zo luidde later de Nederlandse vertaling van dit wetsartikel.

1Q

UN ECLfIREUR EST PROPRE DRNS SON CORPS, DRNS SES PENSEES, SES PRROLES, SES RcrES.

48. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was dat van grote invloed op de nog jonge beweging. Overal trachtten de scouts zich verdienstelijk te maken in het belang van hun land. Wat we op kaart 42 getekend zagen is hier werkelijkheid. Engelse scouts als koerier per fiets in dienst van het Britse leger. Hoewel de leiders van de scouts in het leger werden opgenomen, ging de vereniging door, dank zij het patrouille-systeern, Veel jongens meld den zich aan als lid, want nu pas bleek hoe nuttig de speelse training was geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek