Scouting internationaal in oude ansichten

Scouting internationaal in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2314-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Scouting internationaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Een bijzondere rol vervulden de Britse seascouts. Binnen enkele uren nadat de oorlog was uitgebroken, namen zij de kustwacht op zich. Gedurende de gehele oorlog bleven de seascouts op post. Bij een constante bezetting van vijftienhonderd tot tweeduizend scouts werkten in totaal rond de tweeendertigduizend scouts aan deze dienst mede. We zien op deze foto enkele scouts bezig met het afsteken van een vuurpijl. Deze en andere foto's verschenen in "The War Pictorial" en in de in het Nederlands en Frans vertaalde edities van dit Britse tijdschrift, zodat ook in ons land en elders in Europa deze activiteit bekendheid kreeg.

50. Een heel bijzondere dienst verleenden de scouts-hoornblazers. De oorlog bracht tot dan onbekende verschrikkingen, zoals de luchtaanvallen met zeppelins op Londen en andere steden. Zodra het gevaar geweken was, bliezen de scouts het signaal "alles veilig" op hun hooms. Een geluid dat alle betrokkenen als muziek in de oren klonk.

51. Maar ook minder spectacu1air werk werd door de scouts uitgevoerd. Hier zien we hoe mange1worte1en worden opge1aden. Ook op het platte land waren heel wat arbeidskrachten minder beschikbaar, zodat de scouts voor een welkome vervanging zorgden. Ook met het inzame1en van voedse1 en oud papier maakten de scouts zich verdienstelijk.

52. Bij de padvindsters was de situatie precies hetzelfde. Ook zij hielpen waar ze konden. Op deze ansichtkaart zien we hoe ze op een boerderij hulp bieden. Het plukken van groente, bezighouden van kinderen, materialen vervoeren voor het Rode Kruis, het helpen in ziekenhuizen, zijn slechts enkele voorbeelden van de hulpbereidheid van de girl guides. Voor Belgische vluchtelingen werden door de Britse meisjes zelfs taalcursussen verzorgd.

53. In totaal veertigduizend leiders en oudere verkenners gingen in het leger. Deze kaart, geschilderd door Baden-Powell, brengt in beeld hoe verkenner Jack Cornwell zich onderscheidde tijdens de zeeslag bij Jutland. Ondanks verwondingen bleef hij op post en sneuvelde. Hij kreeg het Victoria Cross posthuum toegekend. Naar hem werd de padvindersonderscheiding "Cornwell-badge" genoemd. Een fonds voor oorlogsslachtoffers kreeg eveneens zijn naam. Contribuanten daaraan kregen deze kaart als bedankje toegestuurd.

Le General GALLiJ:.,'I et 13 preparation militaire. General GALLI!:.. J and military preP3ration

r!.r(t an'b ranl:oeHH i:l: 06u:.ecTl:o BOe.HHOH nOllrOT~BKH. D''D rldtl.s1ra Oll

54. Ook in aIle andere betrokken landen speelde de grote oorlog een belangrijke rol in het leven van de scouts. Deze kaart uit Frankrijk laat zien hoe de boy scouts, of in dit geval eclaireurs, worden ge inspecteerd door generaal Gallieui, bevelhebber van de vesting Parijs. De foto stamt uit 1914. Het cijfer 1909 rechts onderaan is geen jaartal maar een fotonummer.

55. Wat deze dappere boy scout precies gedaan heeft, hebben we niet kunnen achterhalen. De mogelijkheden waren weIhaast onbeperkt. Hij stierf voor het vaderland, zo verzekert ons de tekst op deze kaart. Hoewel ook de achterzijde van de kaart geen uitsluitsel geeft, nemen wij aan dat het hier om een Belgische jongen gaat, gezien het gebruik van de benaming boyscouts.

LE B~AVE PETIT BOY-SCOUTS A TOINE DUPAIX MORT POUR LA PI. TRIE

MAGYAR CSERKESZ DALA. Radvanyi K.

Orsegen a1l6 magyar vagyok, Aparn a Karpat heayfalat vedte Dacos erovel. Meg is halt erte : ? De eng-em itthazyott,

Itthagyott, hogy alljarn a vartat,

Kesz en legyek. ha rnozdut a !{arpat. Ha mozdul az Adria s Erdely he"'yeit

Megrazza a kin, a harag .,

S a szent vihar minden gazt foldre tent, Sikongnak a vad viharmadarak.

Addig varok es allorn a vartat,

56. Deze ansichtkaart vermeldt het lied van de Hongaarse padvinder. Hij staat op wacht. Zijn vader kwam om bij de verdediging van de Karpaten en liet hem achter om de wacht te houden. Net als elders hielpen ook de Hongaarse scouts hun land waar mogelijk. Zij speelden een vitale rol bij de produktie en distributie van kranten. Scouting was al in 1909 in Hongarije ontstaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd de beweging gereorganiseerd en in 1920 behoorde Hongarije tot de eerste lidlanden van de wereld-scouts-organisatie.

57. We laten het strijdende Europa even voor wat het is en gaan in de Verenigde Staten kijken, Daar werd begin 1910 de "Boy Scouts of America" opgericht. We zien op deze van 1915 daterende kaart hoe de boy scouts de vlag hijsen, Merkwaardig is dat de scouts niet salueren, maar de burgergroet brengen: de hoed afgenomen en ter hoogte van het hart tegen de borst gehouden.

"Honu to T'hrono a Rope."

58. Cowboy-invloeden zijn het Amerikaanse verkennen niet vreemd. Scouts te paard, staand en zittend, volgen een demonstratie lasso werpen. De knapen op deze foto dragen het zomer uniform met korte broek. Op volgende kaarten zullen we meestal de rijbroek zien dragen. Figuren die een binding had den met Amerika's pioniers historie, zoals Dan Beard, speelden een hoofdrol in het Amerikaanse verkennen. De foto op deze kaart werd gemaakt op de "Culver School of Woodcraft".

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek