Serooskerke in oude ansichten deel 1

Serooskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Coomans
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4641-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Serooskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. We vertoeven nog steeds in de omgeving van de kerk en kijken hier oostwaarts langs de gevels van de noordelijke bebouwing van het Dorpsplein. De 2V2-cents-postzegel op de achterzijde van deze oude ansicht vertoonde nogjuist de stempelafdruk van 4 mei 1911. Gezien het ontbreken van de macadam wegverharding die hier in 1910 werd aangebracht, zal de kaart iets ouder zijn. De straatverlichting bestond destijds nog uit olielampen. Rechts in het gras zien we een gietijzeren lantaampaal, waarvan de lamp, vermoedelijk omdat het zomer was, werd gedemonteerd. Lantaamopsteker in Serooskerke was onder meer J. Berrevoets. Uiterst links op de foto vinden we een gedeelte van het dubbele woonhuis "d'n zwarten 'oek" genaamd. Het was er binnen donker en vochtig en de woninkjes werden dan ook zelden lang door een en hetzelfde gezin bewoond. Dikwijls vormden zij de tijdelijke behuizing van pasgetrouwde stellen.

De attente waamemer zal in de schaduw van de bomen op de achergrond het fraai gekrulde smeedijzeren stoephek hebben ontdekt. Een straatversiering die je tegenwoordig helaas weinig meer ziet. Aan het eind van de straat passeert toevallig net een met "baelezakken" of iets dergelijks geladen boerenwagen, kalm en bijna geruisloos. Het grote gebouw achter de jammer genoeg niet herkende "Seerskerkenaers" is het in 1902 opgetrokken gemeentehuis van de gemeente Serooskerke. Elders in deze plaatjesserie behandelen we dit uitgebreider.

Greet uit Serooskerke (Schouwen)

-,

22. Een blik nu, in dezelfde straat als zo even, maar twintig jaar later. Enkele duidelijke tekens van" vooruitgang" illustreren dat. Zo kwam hier in 1921 de bestrating tot stand en deden ook telefoon en elektriciteit hun intrede, waardoor er telefoonpalen langs de weg verschenen met bovenin die bekende wit-porseleinen potjes.

In de beginjaren van het telefoonverkeer was er op het dorp aIleen in het postkantoortje een toestel. Dat was in het pand waar we op de foto de brievenbussen aan de muur zien. Daar woonde het echtpaar G. van der Schelde- Tangeman, dat er in een klein kamertje de postzaken behartigde. Het loket beyond zich in de smalle gang. Aan het eind daarvan was de "telefooncel". Het was toen nog zo, dat de beambte en zijn vrouw de gesprekken konden meeluisteren. Soms verraadden zij zich daarbij vrij onnozel, door aan de conversatie deel te nemen of deze met een opmerking aan te vullen.

Van der Schelde deed dit werk maar als bijverdienste. Eigenlijk was hij schoen- en gareelmaker. Zijn werkplaats was in de rechter ruimte van het dubbele huis "d'n zwarten 'oek", waarvan we hier links op de foto een raam zien met het huisnummer A-26. Het bord voor het venster was ook met een loupe niet te lezen. De grotere woning iets naar rechts was van J. Kostense en in het voor die tijd al moderne huis met "kuvelessen" op het dak, woonde timmerman A.J. Beije. Zijn buurman was M. de Blonde en verderop huisden nog "baas Teeling" en J. Stoel, die onder meer gemeentebode en schilder was. Achteraan zien we nog net de "winkel" van schilder P. van Popering en uiterst rechts het gemeentehuis.

De schooljeugd op het "groentje" hoeven we niet te storen, want niemand kon ons met zekerheid de juiste namen doorgeven.

23. De situatie hier in beeld gebracht, werd vastgelegd in maart 1902. Een jaar later pas" viel" het dikke pak sneeuw op het prentje van de zuid-oosthoek van het Dorpsplein. Met andere woorden: het is nep, een truefoto. Niettemin is het een leuke, erg oude opname. Het was de tijd waarin metselaar Heijboer het gemeentehuis bouwde. Op "d'n pad" staan twee vroegere bouwvakkers met metselaarskielen aan. Achter de bomen rechts ontdekken we de winkel van C. T. Pols. In de schuine aanbouw met de "schouwe" had hij zijn bakkerij. De oven werd er met "musters" (takkebossen) gestookt, die opgestapeld lagen in het pakhuis achter het goed zichtbare hek.

Links daarvan vinden we de tapperij van toen L. Padmos. Het pand was nog zo goed als nieuw, want zes jaar eerder (1896) brandde het vrijwel geheel af. Sinds 1974 ongeveer heet het hier "Herberg De Waag". Uiterst links op de foto woonde wagenmaker J. de Roo. Zijn vrouw A. de Roo-den Bleijker staat in het "deurgat" en hun pleegdochter Tine zien we voor het linker raam. Zij zou later de eerste telefoniste van het dorp worden, toen het kleine gebouwtje naast de fraaie poort als PTT-kantoor werd ingericht.

In het huis met de "blinden" woonde L. Hanse. Hij was tot 1890 cafehouder in de tweede Serooskerkse herberg, die we aan het eind van de straat bij de lantaarnpaal zien. De beide kasteleins hadden het aIleen echt druk met de "mart" en de "strao". Dan zorgden de Hulster .Bakkertjes" en de gebroeders Feijen uit Zierikzee voor de dansmuziek en werd er onder het genot van menig "brandewientje" driftig gewalst.

24. De aanduiding .Dorpsplein'' voor de zanderige, hier en daar met gras begroeide kern van het oude Serooskerke hiernaast op de foto, komt wat onwezenlijk over. Onder een plein verstaan wij een bestraat of in elk geval verhard terrein, terwijl men er vroeger een "vlak, effen veld" mee bedoelde. In die betekenis zien we hier dus toch een echt plein.

Hoewel er altijd weI kinderen speelden onder de iepebomen bij de kerk, was het er op het moment dat dit prentje gemaakt werd weI uitzonderlijk druk. Logisch, want in 1919 gingje niet vaak op de foto, dus moest je je kans grijpen. Dat deed ook Antje Berrevoets en zodoende zien we haar met "breikouse" geheellinks op de plaat. De andere kinderen zijn niet herkenbaar.

In het meest rechtse huis woonden achtereenvolgens de bakkers J.J. de Koster, C. van der Have, C. Reinhoud en diens zoon J.D. Reinhoud. Ernaast zien we de in 1908 gebouwde woning van smid J.J. Pieterse, wiens ijzerberging zich achter het kleine poortje bevond. Bij de houten wagenwielen vinden we vervolgens de "smisse" van Pieterse. Links daarvan had C.T. Pols zijn winkel annex bakkerij en deze grensde weer aan het cafe van in die periode landbouwer-kastelein J. Boot, die er L. Padmos was opgevolgd.

In de herberg aan de overkant van de toenmalige Serooskerkscheweg woonde inmiddels W. van den Berge. De laatste goed te onderscheiden voorgevel is die van het "erremuus" , de woonstee van de minderbedeelden in het dorp.

DORPSGEZICHT, SEROOSKERKE (S,)

25. Feestvieren is iets dat men altijd weI gedaan zal hebben. Je komt er tenminste in de oudste verhalen al voorbeelden van tegen. De omvang van de festiviteiten hing immer af van de aanleiding ertoe en van de levensomstandigheden in het betreffende tijdvak. Zo was er een periode waarin elk feest ontaardde in een drink-en schranspartij en hangt er om de meeste huidige festijnen meestal een zakelijk luchtje. Ten dage van de foto hield men alles noodgedwongen sober. Plezier had men er niet minder om, op die 14e mei van 1909 toen de Serooskerkse bevolking uitliep om de geboorte van prinses Juliana te vieren. Op die zonnige zaterdag leefden de mensen zich uit in allerlei volksspelen. De foto toont bijvoorbeeld iemand die bezig is met het toen populaire mastklimmen en op de achtergrond staat een van boerenwagens gemaakte muziektent, waarop men tevens de geboorte van de Prinses uitbeeldde.

De weduwe Jobina Bezuijen-van Graafeiland speelde de rol van koningin Wilhelmina, waarbij een pop gebruikt werd die echt kon huilen. Simon Hart kroop in de huid van prins Hendrik en "Jaone" Boot was baker. Wat jammer dat we van geen van die vrolijke kindertjes en vrouwen in Schouwse dracht de naam weten. Het tafereeltje is er echter niet minder aardig om.

De wens "Lang zal Zij leven" op het bord boven de wagens werd gelukkig bewaarheid. In 1987 mochten prinses Juliana en prins Bernhard hun 50-jarige huwelijksfeest beleven en weer werd er toen gefeest!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek