Serooskerke in oude ansichten deel 1

Serooskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Coomans
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4641-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Serooskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Nog eens drie be elden hier, van feestdagen in Serooskerke. De wat wazige foto links is van 1904, toen burgemeester C. Berrevoet werd opgevolgd door L. de Oude Nzn. Hij werd bij zijn inhuldiging opgehaald aan de gemeentegrens, waama een rit volgde door het dorp, dat was opgesierd met twee erebogen. Een ervan stond voor de bakkerij van Pols en die zien we hier. Hoewel moeilijk te herkennen, staan van links naar rechts onder de poort: een onbekende, J. van Teeling-Korbijn, M. Fondse-Koole, J. Berrevoets-Verboom, J. van den Houten (met hoed), K. van den Houten-Bodbijl, P. Berrevoets-van de Velde, J. van Graafeilandvan Strien en een onbekende. .Boetenburgemeester" L. de Oude werd na zijn overlijden in 19200pgevolgd door J. Schooff.

Rechtsboven zien we nog een erepoort, ditmaal opgesteld in de Schelphoek, ter ere van het bezoek van koningin Wilhelmina in 1924 aan ons eiland. Zij kwam niet in Serooskerke, maar wellangs de Schelphoek. De foto is daar gemaakt, vanaf het cafe van M. Beije. De "kaoije" lag links en aan die kant zien we juist het huis van kolenhandelaar P. Landegent. Achter staat de boerderij van W. Oosse Mzn. Rechts ligt de vaart met in de verte ,,'t steene 'eul" waarover men op de Dijksweg kwam. De luitjes op de foto zijn vanaflinks: een onbekende, Corrie Landegent, een onbekende, P. Landegent, Marie Landegent, Neeltje Hart, een onbekende, Wim Hart (op de fiets), een onbekende, havenmeester-herbergier M. Beije en een onbekende. In het cafe kregen de kinderen die dag een glaasje limonade, waama ze snel naar Noordwelle liepen om het hoge bezoek nog een keer te kunnen zien. Toen ze er na een half uur arriveerden was de stoet net voorbij ...

De laatste foto is er een van 1938, toen het 4O-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd gevierd. Op de versierde auto van molenaar W. Moelker gaf de ,,'arpeclub" een rijdend concert, toen zij deelnamen aan de tocht door het dorp. Namen noemen ging dit keer niet, maar het blijft een leuk kiekje. Waar in de buurt zie je immers nog wel eens een optocht met praalwagens?

27. Hoe klein Serooskerke ook was, een dorpsschool was er altijd. Eerst in de tegenwoordige consistorie, later in de centraal op deze foto aanwezige zogenoemde nieuwe schole. Dit twee-Iokaals gebouw werd in 1912 gezet en is ook na de ramp nog gebruikt. In het linker lokaal werkte de juffrouw met de laagste klassen, terwijl rechts de meester de grotere kinderen onder zijn hoede had. De schooldeur bevond zich rechts, aan de kerkzijde. Op het eind van de gang was de leermiddelenkast. De kinderen hingen hun jassen en petten altijd aan hun eigen, genummerde kapstok. Eronder was plaats voor de klompen. De ramen van de lesruimten zaten zo hoog dat je zittend in de bank onmogelijk naar buiten kon kijken. En alsof dat nog niet genoeg was, waren de onderste ruitjes van matglas! Door een van de vensters op het oosten, konden de leerlingen van de meester echter nog net de torenklok zien. Dat was tenminste nog Iets.

Over de meester gesproken, die woonde in ,,'t meestersuus" links achter de bomen. Het staat er nog. Helemaal achteraan zien we "d'n zwarten 'oek" en rechts is andermaal duidelijk zichtbaar hoe scheef de toren in 1931 weI stond. De ruimte voor de school heette het schoolplein. Wellicht dat lezers van dit boekje zichzelf tussen de kinderen op ,,'t groentje" herkennen, wij kwamen echter geen namen te weten.

28. Deze schoolfoto stond ooit in de Zierikzeesche Nieuwsbode, met de vennelding dat het om een opname uit Dreischor ging. Toen een aantal geboren en getogen "Seerskerkenaers" zich in de krant herkende, bleek al gauw dat er een vergissing gemaakt was. Wij waren er als de kippen bij en hadden na wat gesprekjes met onder anderen Iets ouder geworden leerlingen van toen, de namen snel op papier. Ze volgen hier, te beginnen op de voorste rij vanaf links: Jan Hanse, Marien Fonteine, Pieter Hanse, Han Prince, Mientje Bodbijl, Cor Kostense, Adriaan van den Bos en Jan Klompe.

De tweede rij, van links gezien: Bram Hanse (achter), Gilles Klompe, Jannetje Bezuijen, Corrie Linders, Nellie van der Velde, Pietje Bodbijl, Neeltje van den Bos, Marietje Bakker, Aaltje Prince en Coba Fonteine. Achteraan, van links naar rechts: juffrouw M. van der Zande uit Tholen, Cor Stoel, Krien van den Bos, Jaap Viergever, Leendert Straaijer, meester W. van der Linde, Bas Bakker en Bertus van der Velde.

De foto is gemaakt tussen de school en de kerk. Benevens hier en daar wat macadam, was er van wegverharding nauwelijks sprake, zodat het er bij regen een modderige boel was. Klompen aan de voeten waren daarom het handigst en het goedkoopst.

29. Dank zij deze klassefoto uit 1924 kunnen we even de toen 12 jaar oude openbare lagere school van Serooskerke binnenlopen. Je zou er zo bij willen schuiven in de lege banken, om mee te luisteren naar een van die mooie verhalen van meester Barentsen. We zien hem voor de klas achter de lessenaar. Hij kon geweldig vertellen. Met de duimen achter zijn vest stapte hij langs de rijen en verhaalde uit het hoofd van de belevenissen van Remi en Vitales uit het boek "Alleen op de wereld" . Hij kon echter ook erg streng zijn en zijn "vlugmaekertje" (latje) was zeer gevreesd!

Toen de fotograaf verscheen was daar natuurlijk geen reden toe. Met een blik in de camera kijken de kinderen als het ware tevens in onze tijd. Ret zijn de leerlingen van de klassen vier tot en met zeven. Ze zaten toen nog met kousevoeten op de planken vloer en schreven met de bekende kroontjespennen.

We ontdekken op het plaatje van links naar rechts: Pietje Linders, Jo van den Houten, Jaap van den Berge, een onbekende, daarvoor Rina Stoel, Lina van der Velde (met strik), Cor Legemate, Dirk Berrevoets (vooraan), daarachter Dirk Verboom, half zichtbaar een onbekende, Jaap de Meij, Paul Bezuijen (op de voorgrond), achter hem Katrien Legemate en Maarten van den Houten, Catrien van den Berge, Cor Bakker, Corrie Berrevoets (achterin), Mina Minders en Keetje Geleijnse.

Hoofd van de school G.J. Barentsen kwam in 1887 naar Serooskerke en zou er liefst 36 jaar blijven. De tweede meester op de foto is kwekeling W.D. Pieterse, zoon van de Serooskerkse smid. We laten onze ogen nog eenmaallangs de oude schoolattributen dwalen en stappen dan weer eens op.

30. Ais er op de dag dat deze foto gemaakt werd geen kinderen thuis gebleven waren, dan telde de Serooskerkse school in 194645 leerlingen en die zien we hier allemaal bijeen voor de kerk. Vooraan zitten, van links naar rechts "op d'r uukjes" (gehurkt): Jan Hanse, Joop Verboom, Jan Hart, Han de Meij, Kees Boot, Jannie de Jonge, de zusjes Jouwsma, Ina de Jonge.

Op de tweede rij, vanaf links: Adrie Mast, Nico Moelker, Leendert Hart, Tini ter Poorten, Gijs Moelker, Anna Hart, Mientje de Jonge, Riet ter Poorten, Riet van der Stolpe, Riet Geleijnse, Geertje Verboom, Beppie Kloet, Lenie de Meij en Corrie Klompe.

Daarboven, ook weer links te beginnen: Aartje Moelker, meester K.A. Stoel, Gree Bodbijl, Willy Moelker, Matthy van der Stolpe, Jan Kloet, J aap de Jonge, Rinus Hanse, Dingeman Verboom, Wout de J onge, Adrie Ilzendoorn, Gert Verboom, handwerkjuffrouw Krina Boot.

Geheel boven, van links naar rechts: Jannie de Witte, Betsie de Meij, Rina Verboom, Willy Bouwman, Joke Zorge, Annie Berrevoets, Jo van't Hof, Adrie Klompe, Joke IJzendoorn, Leny Verboom en Nel Hart. "Meester Stoel" was na drie jaar te Renesse lesgeven net weer terug als hoofonderwijzer te Serooskerke. Hij had toen aIle klassen onder zijn hoede, omdat er in verband met de lage salarissen geen onderwijzeres te vinden was. Dat zou drie jaar duren, tot juffrouw A. Huijbregts werd aangesteld. Later vertrok zij naar Schiedam, maar zou als .Jioofd" weer terugkeren.

In die functie kreeg meester Cor Stoel in 1957 een aanstelling te Arnemuiden. Daarna was hij vele jaren leraar aan de Ambachtschool (later LTS) te Zierikzee. Ais meester of "meneer" zag hij vele Schouwen-Duivelandse kinderen voor zich in de klas. Het zou ons niet verbazen als hij aan die uit zijn geboortedorp Serooskerke de beste herinneringen bewaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek