Serooskerke in oude ansichten deel 2

Serooskerke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. Coomans
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4642-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Serooskerke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Deze kaart werd in 1924 te Noordwelle gepost. Er zat een zegel op van een cent, die echter doormiddel van een stempel was opgewaardeerd tot het dubbele. Ook toen deden de posterijen er dus af en toe al een schepje bovenop. Het was winkelier H. Bakker die de prentbriefkaart uitgaf en er zodoende voor zorgde dat wij ons nu nog een beeld kunnen vormen van het vroegere Serooskerke ter hoogte van de Dijksweg.

Daar woonden links de gebroeders Verboom, die hun woning in 1925 verkochten aan J. van den Bos. Op de achtergrond de school met wat keuvelende dorpelingen en rechts van de weg de ,,'outschure" van timmerman Prince. Emaast, met de boogramen, zijn nog altijd aanwezige wagenmakerij. Het schuurtje rechts daarvan was van bakker C. Reinhoud. Zijn buurman was smid J.J. Pieterse, wiens witte huis en iets lagere smederij we nog net kunnen zien, Vervolgens komen we bij de woning met aangebouwde opslagplaats van bakker C.T. Pols en uiterst rechts sluit het cafe van toen J. Boot de rij.

De voor die tijd modeme bovenzaal werd vooral gebruikt voor vergaderingen. Ook werd er wel toneel gespeeld, bijvoorbeeld door de Bond van Staatspensionering, die er propagandastukken opvoerde. Het podium bestond eenvoudig uit wat over schragen gelegde planken.

Eenvoud kenmerkte ook het werk van de twee "errebeiers" op de voorgrond. Machines waren er nog nauwelijks, alles geschiedde met de hand, waarbij men vaak hele dagen gebukt op het land stond. Het leverde veel ouderen een wat voorover gebogen houding op; ze hadden zich letterlijk krom gewerkt!

SEROOSKERKE

12. We maakten een fikse sprong in de tijd ten opzichte van de voorgaande foto en zijn aangeland in het jaar 1950. We zien dat de aanblik van de Dijksweg nogal wat wijzigingen onderging. De vaart met de "planken" en de oude ,,'eule" was er nog weI, al miste ,,'t sasje" toen al de sluisdeuren. Er stond op het moment dat de foto tot stand kwam weinig water in de vaart, waardoor men eens met "kloetschuten" of "vrachtemlers" van Renesse naar Zierikzee voer.

De grootste verandering ter plaatse was echter weI het verrijzen van een viertal gemeentewoningen op "d'n 'uusmeet" van de gebroeders Goemans, rechts van de weg. Onderaan de havendijk in de Schelphoek bouwde men eveneens een tweetal van deze huizen. Zowel in de Dijksweg als bij de haven zou men er maar kort plezier van hebben. Het water maakte geen onderscheid tussen oude en nieuwe gebouwen ...

13. Hier nogmaals de omgeving van de .Huisrneet" en de Dijksweg en ook weer in de jaren vlak voor die helaas zo vaak ter sprake komende watersnood. Er zijn in zekere periode van veel huizen, hoefjes en grote boerderijen luchtfoto's gemaakt, die we dan ook op verschillende plaatsen in albums of netjes aan de muur hangend tegenkwamen. Ze zijn goud waard, omdat ze nog net laten zien hoe het was voor de grote gedaanteverwisseling in 1953. Dat geldt ook voor de plaat hiernaast, waarop we bovenaan mooi een stukje van de Serooskerkscheweg kunnen volgen. De vrijstaande woning was van B. Kosten en staat thans aan het Prunjewekken. De weg omhoog leidde naar de hofstede .Dorpzicht" van toen N.L. de Oude.

De vier nieuwbouwhuizen langs de Dijksweg werden van links naar rechts bewoond door: M. van den Houten, M. Geluk, C. de Rijke en J.J. Kloet. M. van den Houten, J.J. Kloet en C. de Rijke wonen er ook nu weer in de in 1985 gebouwde bejaardenwoningen.

Rechtsonder zien we de twee arbeidershuisjes van .Dorpzicht''. Rechts woonde I. de Meij en aan de andere kant onderwijzeres mejuffrouw Voerman. Tot slot vinden we langs de vaart de in 1923 gebouwde woning van rijksveldwachter Van Gorsel. Het huis verdween na de ramp en veldwachters hebben we ook al lang niet meer.

14. Ret zijn vaak kleine dingen die een oud plaatje interessant maken en wanneer je er oog voor hebt, zijn ook op deze ansichtkaart uit ongeveer 1913 veelleuke details te ontdekken. De muurankers bijvoorbeeld, of de "blinden" voor de ramen; de paneeldeur met koperen "krikke" en de klompen op de stoep met het aardige sierhekje. Zelfs op iets simpels als de watervangbak onder de dakgoot linksboven, wist men nog een mooi sterretje aan te brengen. Ret waren deze tierelantijntjes die het leven van aIle dag wat moesten opfleuren, want veel vermaak was er verder niet. Er werd hoofdzakelijk hard gewerkt, of je nu bakker was zoals C.T. Pols, die we rechts op de foto zien, of metselaar zoals J. van der Werf, die in het linker huis woonde. De man met de transportfiets is buurman C. Stoel.

Van der Werfs woning is er nog. In de gevel bevindt zich een steen, die aangeeft dat de bouw plaatsvond in 1789. In 1927 verkocht de metselaar zijn huis aan P. Verboom en vertrok naar Noordgouwe. Hij was zo aan Serooskerke verknocht dat hij bij zijn overlijden zijn woonhuis vermaakte aan de kerkvoogdij van zijn eerdere woonplaats. Achter het kleine raam rechts van Stoel, vertoefde eerst P. Thomson en later diens zoon M. Thomson. Deze bezat als een van de eersten in het dorp een radio. Hij verongelukte bij het dragen van "super" (kunstmest) op de haven.

Ret opvallende "meestersuus" iets verderop staat er ook nu nog. De toen daar woonachtige meester G.J. Barentsen was ook kantoorhouder voor de PTT. De brievenbus is aan de muur te zien. Achter de bomen ten slotte nog een stukje van .D'n Zwarten 'oek", De school rechts bezichtigen we op de volgende bladzij.

Serooskerke, Dorps~elicht

15. In 1912 werd de bouw van de .nieuwe'' school verwezenlijkt. Vijf jaar later maakte men er deze prentbriefkaart van, met links weer de huisjes aan "D'n Zwarten 'oek" en aan de andere kant het kerkgebouw met de duidelijk achteroverhellende toren. De leibomen links stonden voor de onderwijzerswoning en op het schoolplein zien we een oude lantaarnpaal. Daarachter plaatste men met de kermis - het eerste weekend in juli - de zweefmolen. De jonge lindeboom rechts naast het eerste kerkraam stond dan eigenlijk in de weg en werd met een touw iets opzij getrokken. Desondanks probeerden de kinderen al zwevend met hun voeten de takken te raken.

Behalve voor de normale lessen werden de twee schoollokalen gebruikt als repetitieruimte voor toneelgroepjes en de plaatselijke ,,'arpeclub". Ook de landarbeidersbond vergaderde er. Aangezien iedereen in die tijd op klompen liep en men die bij het naar binnen gaan netjes op de stoep of in het portaal achterliet, leverde dat op een vergaderavond een leuke verzameling op. Kwajongens gooiden soms aIle klompen doorelkaar of bonden ze stuk voor stuk aan een touw, waarvan de gevolgen te raden zijn.

Na de ramp heeft de school nog tot 1956 dienst gedaan en werd toen afgebroken. De door jong en oud schoongebikte stenen en andere delen werden gebruikt bij de bouw van het huidige dorpshuis, dat zodoende nog aardig wat historisch materiaal herbergt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek