Serooskerke in oude ansichten deel 2

Serooskerke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. Coomans
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4642-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Serooskerke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SEROOSKERKE

16. De ingang van de school bevond zich aan de kerkzijde. Daar is deze groepfoto in circa 1924 gemaakt en men stond daar eigenlijk op het kerkhof, dat in een grijs verleden ook daadwerkelijk als begraafplaats werd gebruikt. Er liggen heden ten dage nog grafstenen rond de kerk, waarop namen van allang vergeten Serooskerkenaars.

Op de foto zien we dus de schooldeur, met links een raam van het lokaal van de meester. De rechter muur met het schuin aflopende dak was van het overdekte schoolpleintje, waar een tweede deur op uit kwam. De kinderen van het kiekje zullen er tijdens het speelkwartier menig nat voetje gehaald hebben als er na een fikse regenbui traditiegetrouw een grote plas stond.

Na wat speurwerk kwamen we de namen van de toen op het groentje poserende schooljeugd te weten. Het zijn, zittend op de voorste rij, van links naar rechts: Bertus van der Velde, Toon Stoel, Jaap Viergever, Jan Verboom, Co van den Bos, Wim Hart, Bram Hanse, Marie van der Schelde, Corrie Berrevoets, Betje Verboom, Cor Stoel, Nico de Oude, Jan Klompe en Jan van den Bos (beiden iets hoger).

De tweede rij, ook vanaflinks: Bas Bakker, Dirk Berrevoets, Jaap van den Berge, Cor Bakker, Paul Bezuijen, Jaap de Meij, Cor Legemate, Dirk Verboom, Maarten van den Houten, voor hem een onbekende, half zichtbaar een onbekende, Corrie Linders, Aaltje Prince, Geertje Geluk en Kaatje Verboom.

Tot slot de achterste rij, van links naar rechts: Krientje Berrevoets, Marie Hanse, Lina van der Velde, Pietje Linders, Neeltje Straaijer, Jo van den Houten, Keetje Geleijnse, Koos Bakker, Rina Stoel, Katrien van den Berge en Mina Minders. De oudere heer is bovenmeester G.J. Barentsen en naast hem staat juffrouw M. van der Weele. Rechts van haar zien we aankomend onderwijzer W.D. Pieterse.

Met klompen, matrozenkragen, schortjurkjes en strikken werd het een pracht van een plaat, vinden wij.

17. .Aap, noot, Mies, Wim, Zus, Jet," de eerste zes woorden van het eens op de scholen zo vertrouwde leesplankje. Wie van de ouderen onder ons zou het hele rijtje nog kunnen opzeggen zonder stiekem naar de hier getoonde klassefoto te kijken? De kinderen van toen konden de bij de woorden horende afbeeldingen wel dromen. Nu is het .Aap, noot, Mies" ouderwets en nagenoeg vergeten. Net als het telraam rechts naast het schoolbord en de klok met Romeinse cijfers. Deze simpele leermiddelen passen uiteraard niet meer in ons elektronische tijdperk. De jeugd van de van 1925 daterende foto heeft er echter uitstekend mee leren lezen, rekenen, schrijven en klokkijken en ze waren er waarschijnlijk niks minder gelukkig mee.

Wie het zoal zijn in het klasje van de ons van achter de lessenaar aankijkende juffrouw M. van der Weele, zullen we rij voor rij, steeds van links naar rechts bekijken, In de voorste banken: Jannetje Bezuijen, Geertje Geluk, Aaltje Prince en Bas Bakker.

In de middelste rij: Kaatje Verboom, Betje Verboom, Neeltje van den Bos, Corrie Linders, Jaap Viergever, Bram Hanse en Bertus van der Velde.

Achteraan: Marie van der ScheIde, Nico de Dude, Corrie Berrevoets, Cor Stoel, Jan Klompe, Jan Verboom, Jan van den Bos en Toon Stoel.

Samen vormden zij de klassen een, twee en drie, die door hun geringe omvang konden rekenen op ruim voldoende aandacht van de juf. Of dat ook aan de cijfers te merken was konden of durfden de nu "groot gegroeide" kinderen van het plaatje ons niet vertellen.

18. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens en zeker niet op school. Het is immers bekend dat de klokken daar veellanger over een uur doen dan die bij moeder thuis. Dat was ook vroeger al zoo Ais we daarbij nog bedenken dat het lespakket toen nog niet zo gevarieerd was als nu, dan moe ten de schooldagen destijds erg lang geduurd hebben. Logisch dat het jaarlijkse schoolreisje een welkome afwisseling vormde, waar de jeugd lang tevoren naar uitkeek. Ver van huis kwam men zelden en het uitje met de klas naar de Westhoek was dan ook een hele belevenis. Er werd natuurlijk gefietst en patatkramen waren er nog niet, dus nam men brood mee van huis. Op een plaatje uit 1923 pauzeren de Serooskerkse schoolkinderen even bij een duinovergang. De mand met krentebollen is al geplunderd en hier en daar wordt nog een hap weggewerkt.

Wat het noemen van namen betreft is dit een lastige foto, maar we proberen het. Eerst de achterste rij, staand van links naar rechts: Jannetje van der Werf, een onbekende, Marie Hanse, Mina Minders, een onbekende, Leuntje van Gorsel, Lina Pols, Antje Berrevoets, W.D. Pieterse (kwekeling) en drie onbekenden. De rest zullen we zo duidelijk mogelijk voorstellen, ook weer links te beginnen: Jo van den Hoek, Janna van den Berge, Dirk Berrevoets, wat wazig een onbekende, Hendrik van den Houten (met pet), Corrie van Graafeiland (met strik), een onbekende met flaphoed, daarachter Marien de Jonge, Maatje Hart, een onbekende (half zichtbaar), hiervoor een onbekende, Ko van den Bos (achter de duindoorn), Hendrik Kloet (met matrozenkraag boven), een onbekende naast hem, Pietje Linders (met witte jurk), een onbekende met hoed, Rina Stoel, voor haar Maarten van den Houten, half te zien een onbekende, daarboven met strik een onbekende, juffrouw M. van der Weele, Jaap van den Berge, Cor Legemate, naast hem een onbekende, daarvoor ook twee onbekenden, Dirkje Kloet (voor, met donkere jurk), Katrien van den Berge, twee onbekende meisjes, Adriaan van den Bos, meester G.J. Barentsen, Jo van den Houten (links van de vlag), een onbekende, Geertje Geluk en Lina van der Velde.

Het kanten mutsje vooraan tussen de struiken is van Jannetje Bezuijen. De veldwachter op de trap kennen we niet en was daar volgens ons overbodig, want de juffrouw en de me esters zullen de zaak best onder controle gehad hebben.

19. Het leuke van in het lokaal gemaakte schoolfoto's is, dat ze een indruk geven van de inrichting van de lesruimte. Op dit exemplaar uit het voorjaar van 1949 ontdekken we links aan de muur de onontbeerlijke landkaart en wat kastjes met attributen die vermoedelijk dienden ter ondersteuning van het vak "kennis der natuur", Achterin zien we de bekende punteslijper en rechts enkele mooie platen van waarschijnlijk verre oorden. Aan die kant staat ook meester K.A. Stoel, geboren en getogen Serooskerkenaar. Hij had in 1936 zijn te Zierikzee gevolgde opleiding afgerond en was van 1940 tot 1943 als "kwekeling met akte" werkzaam aan de school in zijn geboortedorp, waar J. Blok toen "bovenmeester" was. Daarna werkte hij drie jaar te Renesse om dan van 1946 tot 1957 de functie van hoofdonderwijzer te bekleden in Serooskerke. Aansluitend volgde een korte periode te Arnemuiden en ten slotte een langdurig dienstverband aan de "ambachtschole" in Zierikzee. In "Seerskerke" spreekt men nog steeds lovend over "meester Stoel", hij is er blijkbaar goed bevallen.

Voor wie dat aan de kinderen bier op de foto zou willen vragen, volgen nu hun namen, we noemen ze van links naar rechts: Jan Hart, Lenie de Meij, Kees Boot Pzn., Annie Berrevoets, Riet ter Poorten, Riet van der Stolpe, Mattie van der Stolpe, Nico Moelker, Geertje Verboom, Jan Kloet, Adrie IJzendoorn, Ina de Jonge, Jans Bodbijl, Gree Bodbijl, Aartje Moelker, Willy Moelker, Nel Hart, Adrie Klompe, Beppie Kloet en Corrie de Jonge.

Als na het verdwijnen van de fotograaf de opwinding wat was weggeebd, moest er natuurlijk weer ijverig worden geleerd; taal, aardrijkskunde of misschien weI geschiedenis, wat deze foto nu dus ook eigenlijk is.

20. Op dit prentje uit 1915 hebben we zicht op de beide vroegere schoolgebouwen van Serooskerke. Over het oudste, meest rechtse van de twee, schreef men in 1837: Men heeft er (te Serooskerke) eene school, welke gemiddeld door een getal van 60 leerlingen bezocht wordt. En de dorpsschool is, v66r eenige jaren, in plaats van de oude vervallen aan de oostzijde der kerk, geheel nieuw opgebouwd. De schuine aanbouw op de voorgrond werd er veellater tegenaan gezet. Achter de dubbele deur met het aanplakbiljet was de brandspuit gestald en onder het afdakje ernaast beyond zich de "visbank". Daar zat men droog en onmoetten de dorpsbewoners elkaar voor een praatje.

Uit de daar eveneens aanwezige "kerkeregenbak" verkocht C. Verboom in droge tijden drinkwater voor een cent per emmer. Tussen de palen om het kerkhof hingen door de smid vervaardigde ijzeren kettingen met vrij scherpe punten. Die konden de jeugd er echter niet van weerhouden er van paal tot paal overheen te lopeno Ook de kinderen op de foto zullen dat best eens gedaan hebben. Zij gingen al naar de "nieuwe" school, die we links van de kerk zien.

In het huis uiterst links woonde de weduwe J. Bezuijen. De schuine schamppaal op de voorgrond diende om de boom te beschermen tegen al te dieht passerende boerenwagens. Die mochten ook niet de binnenbocht nemen langs het kerkhof en daarom zette men er de drie palen achter de boom. De "wegwiezder" geeft nog eens aan dat er drie wegen waren van en naar Serooskerke. In de richting vanwaar de opname gemaakt werd ging je ,,'t leege land" in, op de stad aan; naar links bereikte je de Schelphoek en Haamstede en rechtsaf kon je naar Noordwelle en .D'n Ouwendiek".

Wij blijven nog even rondkijken in het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek