Sint-Michielsgestel in oude ansichten deel 1

Sint-Michielsgestel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.L.P. Eijkemans
Gemeente
:   Sint-Michielsgestel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2096-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Michielsgestel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Sint-Michielsgestel is een mooi, vriendelijk Brabants dorp, gelegen aan de rivier de Dommel in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 20 wordt ons dorp meestal in het kort in oude boeken beschreven. Het schijnt al eeuwen terug een prettig woonoord te zijn geweest, want opgravingen en historische vondsten hebben bewezen, dat hier meer dan tweeduizend jaren geleden reeds mensen woonden.

Het verre verleden laten wij verder maar rusten. Wij gaan het wat dichterbij zoeken.

In de twaalfde eeuw werd Gestel bij Herlaer, destijds zo genoemd, door de bisschop van Luik onder de naam hoge heerlijkheid van Herlaerin leen uitgegeven. De oudst bekende leenheer was Dirk van Herlaer.

In 1798 werd de heerlijkheid opgeheven.

In al die jaren is er vanzelfsprekend veel gebeurd. Opvallend is, dat Sint-Michielsgestel altijd veel van oorlogsgeweld te verduren heeft gehad. Wellicht, omdat het zo dicht bij de vestingstad 's-Hertogenbosch lag.

De Geldersen onder Maarten van Rossum roofden en plunderden er; de verovering van 's-Hertogenbosch in 1629 en de belegering van de stad in 1794 brachtenvele troepen in en om het dorp. De bekende Franse veldheer Pichegru huurde hier een rijtuig, om zich daarmede naar Ravenstein te laten vervoeren.

Van de talrijke historische gebouwen die in en in de

directe omgeving van het dorp moetenhebben gestaan, is helaas niet veel overgebleven. Op de plaats waar voorheen het kasteel Oud-Herlaer, vermoedelijk het oudste kasteel, stond, staat thans een boerderij. Van het eigenlijke kasteel Nieuw-Herlaer en het 'kasteel de Grote Ruwenberg zijn aileen nog de torens overgebleven. Gelukkig zijn in de straatnamen vele herinneringen aan het verleden bewaard gebleven,

De nog bestaande indeling in Heide, Halder en Dorp dateert uit 1381, toen de inwoners van Thede, Herlaer en de Plaats van Willem van Hoorne, heer van Perwijs, Duffel en Herlaer gemeenschappelijke gebruiksrechten kregen op de Theereheide, waaronder later de Bleeken. Ook de nog bestaande schuttersgilden dateren uit die periode.Bepaalde situeringen in ons dorp herinneren nog aan het verleden, alhoewel veel door de uitbreidingen is veranderd.

De Plaats - het dorp - was jarenlang het middelpunt van de heerlijkheid en later van de gemeente.

Het is dan ook begrijpelijk, dat de meeste prenten betrekking hebben op het centrum van de gemeente. Toch hoop ik, dat dit boekje een goede indruk zal geven van Sint-Michielsgestel in vroeger jaren en dat geinteresseerden het met belangstelling zullen doorbladeren, Tenslotte dank ik allen die mij op enigerlei wijze bij de samenstelling behulpzaam zijn geweest.

1. Over een kronkelige grind weg, die in 1848 door het provinciaal bestuur rnetfinanciele medewerking van enkele gemeentebesturen en grootgrondbezitters werd aangelegd, kon men vanuit Vught SintMichielsgestel bereiken. Over de Essche stroom nabij Halder werd in 1896 deze fraaie brug gebouwd. In de oorlogsdagen van oktober 1944 werd zij vemield.

2. Tot voor enkele jaren kwam men vanuit Vught eerst door de buurtschap Halder. Het aanzien van Halder was rond 1900 heel wat fraaier dan thans. Als buurtschap betekende het toen ook meer. Er was zelfs jaarlijks een aparte kermis. Op de foto, die rond 1900 gemaakt is, komt voerman Philips uit Tilburg met zijn voermanskar uit Sint-Michielsgestel op weg naar Tilburg. Op het instituut Ruwenberg en het seminarie Beekvliet waren veelleerlingen uit Tilburg. Voor het vervoer van pakjes en wasgoed onderhield deze voerman een vrij regelmatige vervoersdienst op Sint-Michielsgestel. Op de voorgrond staan de heren De Lange en Van Rooij, twee inwoners van het Instituut voor Doven, dat destijds gevestigd was op Nieuw-Herlaer.

3. Langs de oprijlaannaar het kasteel Haanwijk staat dedikste boom van Noord-Brabant. De omtrek van de boom is 6.40 meter. Op de voorgrond zien we met paard en kar, een der voormalige bewoners van een boerderij op het landgoed, de heer H. Oerlemans,

4. De Theereheide was tot 1959 een gebied met bouw-en weiland, doorkruist met zandwegen, waaraan slechts hier en daar woningen stonden. In vroeger jaren was het een vrij moerassig gebied. De bewoners van de Theereheide, Halder en Dorp hadden hier sinds 1381 gemeenschappelijke gebruiksrechten. Zij mochten daar turf steken en hun vee weiden. De foto, die genomen is vanaf de Theerestraat nabij het houthandelbedrijfvan de heer Jan van der Meijden, geeft enig idee van het landelijke karakter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek