Sint-Oedenrode in oude ansichten

Sint-Oedenrode in oude ansichten

Auteur
:   A. van Breugel
Gemeente
:   Sint-Oedenrode
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6326-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Oedenrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

?. St. Oedenrode

Coop. Stoomzuiveliabriek .SI.Oda·

De zuivelfabriek St.-Oda. Gaan we een paar honderd meter de Lindendijk op dan zien we links de zuivelfabriek, zoals die in 1916 is gebouwd en nadien herhaaldelijk verbouwd. In 1918 kwam deze fabriek in het landelijk nieuws, door de brutale roofmoord op haar eerste directeur v, d. Kruisdijk, welke moord omstreeks 6 uur 's avonds door 2 personen is gepleegd,

13

14

Het wegvoeren van een der moordenaars. Na ijverig speurwerk van de politie, konden de moordenaars worden gegrepen. Op de foto zien we een van hen weggeleid worden na reconstructie van de moord ter plaatse. Deze lafhartige moord bracht het anders zo rustige dorp volslagen in opschudding.

Even verder en ter zijde van de Lindendijk, stand rechts het geboortehuis van Mgr. Bekkers.

15

St. Oedenrode

Bnitenrust

16

"Buitenrust". Halverwege tussen Sint-Oedenrode en Schijndel lag destijds de uitspanning .Buitenrust". Het gebouw be staat nog; vroeger was dit cafe een dankbaar object voor Rooienaars om erheen te wandelen, wat te rusten en weer terug te gaan. Het gebouw was rijk omzoomd door prachtige born en, terwij1 v66r de intrede van de kunstmest, de naaste omgeving bestond uit bossen en heide, Thans is in het gebouw een klompenmakerij gevestigd,

Damiaancollege. lets verder als "Buitenrust" ligt het klooster van de paters der H.H. Harten, in de wandeling genoemd "de Darnianen", Het is gebouwd in de jaren 1922-23 en met de laatste wereldoorlog zwaar beschadigd doch weer hersteld. De paters zijn erg gastvrij en zeer behulpzaam voor onze gemeenschap.

17

Damiaancollege. Een der vele kloostergangen van het Damiaancollege.

De Kolk. St. Oedenrode

"De Kolk". Gaan we terug naar de Hambrug dan zien we rechts, aan de Dommel, "De Kolk" Iiggen; eertijds een prachtig landgoed met een zeer mooi park erom heen. Leden van de familie Van Laack waren de laatste bewoners in de glorietijd. Het gebouw is geleidelijk aan in verval geraakt en dreigde met het park, geheel verloren te gaan. Onlangs is het landgoed aangekocht door Dr. Fr. Alkemade, waardoor het voor verder verval en ondergang is behoed.

19

St. Oedenrcde

Den Dijl<,

20

"Den Dijk" , thans "Borchmolendijk". Gaan we vanaf de Hambrug richting Markt dan passeren we links 2 winkelhuisjes no. 46 en 48. Dit gebouw was vroeger de Synagoge, in de volksmond genaamd "de Jodenkerk", Op de foto, die genomen is vanuit het westen, zien we de kerk rechts (hoog dak). Ze is omstreeks 1942 verbouwd tot winkelpand. Hoe rustig het destijds op "Den Dijk" was blijkt uit de manier waarop de buurtbewoners, midden op de weg gaan staan om "op de foto te komen". We herkennen, links met sloof, de Siotenmaker Thijske van den Brand en de grote vrouw links is Leen-Jan-Berte, bij de Burgerlijke stand ingeschreven als Helena Habraken.

St. Oedenrode

Molenzkht.

De Borchmolen. Als we iets verder richting Markt gaan, even voorbij de plaats waar de fotograaf stand, am no. 20 OP te nernen, zijn we aangeland bij de nag bestaande Molenwiel. De Borchmolen is verdwenen; de laatste restanten zijn kort na de bevrijding in 1944, opgeruimd. De Borchmolen behoorde eerlang tot het be zit van de Burcht van Rode, waarover ik in mijn inleiding reeds sprak en die westelijk van de Markt heeft gestaan, Links op de foto Kerklust waarover later meer.

21

St. Oedenrode

Watergraanmolen (achterzijde)

: ~~ _. __ .- _ ..:c;;.~_

- - -- "'-- - - ~-

22

De Borchmolen. De foto geeft de achterzijde van de Borchmolen in zijn geheel, met rechts een vuilnisstortplaats van de beeldenfabriek van Swinkels. De Borchmolen was een koreno, vol- en oliemolen. De Vol- en oliemolen lag oostelijk en is reeds in J 926 ingestort. Hij werd door een afzonderlijk waterrad aangedreven. De korenmolen is het laatst door Joh. Poos in bedrijf gehouden. De gehele molen was gebouwd op palen en ook de wanden waren van hout. Door het neerlaten van de sluis nabij de Pas, stroomde het water door een gegraven stuk rivier, naar de molen. Daar bracht het water de raderen in beweging om daarna achter de Kolk weer terug te vloeien in de oude rivierbedding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek