Sint-Oedenrode in oude ansichten

Sint-Oedenrode in oude ansichten

Auteur
:   A. van Breugel
Gemeente
:   Sint-Oedenrode
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6326-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Oedenrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ret Sluisje. Staande op de eerder genoemde Hambrug en kijkende in zuidelijke riehting, zag men vroeger "het Sluisje", waarvan hierboven sprake is. Op deze foto zien we het Sluisje vanuit het zuid-westen, met de Eersehotse straat als aehtergrond. Deze foto is genomen, nadat hoog water een gedeelte van de Sluis en ook het Sluisdijkje had vernield. Wanneer men over het Sluisdijkje en de Sluis ging, kwam men op de weg, die lag op de plaats waar nu de Corridor ligt. Deze oude weg voerde ons naar de landerijen rond Den Berg.

23

24

.Kerklust". Huize "Kerklust" is gebouwd door de Hr. Schindler, die burgemeester was van Sint Oedenrode van 1874-1896. De grand waarop hij bouwde en het Koepeltje waartegen zijn huis was aangebouwd, behoorde voordien bij Stompershoek. Het is nog steeds een onopgeloste zaak, hoe dit Koepeltje hier terecht is gekomen. Het vertoond veel gelijkenis met soortgelijke theehuisjes langs de Vecht en de Zaan.

"Stompershoek". Huize "Stompershoek", dat tot 1947 dienst deed als pastorie voor de predikant der Ned. Herv. Gem. is in 1862 gebouwd, op de plaats waar voordien een oude dokterswoning stond, die later door de Burgerlijke Gemeente is aangekocht, ter compensatie van de vroegere pastorie, staande bij de voormalige Sint Maartenskerk onder Eerschot. De Gemeente had deze pastorie verkocht aan dominee Molenmakers. Na het overlijden van deze dorninee, eiste, terecht, zijn opvolger een nieuwe pastorie, Ze is omstreeks 1965 door de huidige eigenaar aangekocht en omgebouwd tot hotel.

51. Oedenrode " Huize Stornpershoek " Fastorie Ned. Herv. Gem.

26

De Borchmolendijk. Vanaf de Molenwiel richting Markt, zien we de rest van wat wij nu noemen Borchmolendijk met geheeI op de achtergrond de pastorie del' R.K.-kerk.

De Borchmolendijk. Deze foto geeft het gezicht van dezelfde straat maar nu vanuit het westen.

27

St. Gedenrode

28

Het oude Raadhuis. Vervolgen we onze weg riehting Markt, dan treffen we reehts bij het begin der Markt een statig gebouw aan, dat vroeger ook als dokterswoning is gebouwd en in 1881 ingericht als Gemeentehuis, met aan de zijde van de Borehmolendijk het postkantoor.

V66r die tijd stond het Raadhuis midden op de Markt, waar nu de kiosk staat. Thans is het gebouw ingericht als bureau Gem. Werken en -bedrijven,

Raadhuis, St. Oedenrode

De Markt. De Markt omstreeks 1910: op de achtergrond de woning van de scholaster van het kapittel, welk huis is gesloopt bij de doorbraak van Mark! naar Haverland.

29

30

De Markt omstreeks 1920.

De Markt in een totaaloverzicht. Op alle fete's nog de zware lindebomen, welke omstreeks 1959 zijn gerooid wegens ouderdom.

31

- St. Oedenrode.

32

R.K. pastorie en gezicht op "Den Heuvel", De pastorie staat tegenover de R.K.-kerk. De iepebomen op de achtergrond zijn omstreeks 1930 gerooid, wegens reconstructie van de weg en het aanleggen van de noodzakelijk geworden trottoirs.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek