Sint-Oedenrode in oude ansichten

Sint-Oedenrode in oude ansichten

Auteur
:   A. van Breugel
Gemeente
:   Sint-Oedenrode
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6326-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Oedenrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Dude Dommelarmen. Talrijk zijn de afgesneden Dommelarmen en vanuit de aangrenzende Dommelbeemden hebben we een prachtig gezicht op het dorp.

53

MUSEUM N,V, aDA

v.h. H, J, v . d. Kamp,

Sinl Oedenrode

gevesligd 1905,

De Dorpssmederij. Teruggaande naar de hoofdweg, die we zojuist hadden verlaten, komen we, links van deze weg, bij een oude dorpssmederij. Hierin begon H. J., v. d. Kamp in 1905 zijn zaak, als hoef-, grof- en kachelsmid. Het gebouwtje is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de zaak, door het Gemeentebestuur van SintOedenrode, geschonken aan de Zonen van de oprichter der zaak. Deze hebben het in oude stijl laten restaureren en het ingericht als museum, zodat we ons kunnen verplaatsen naar het begin van deze eeuw.

De nieuwe zaak. Na enkele jaren kocht de Hr. V. d. Kamp het pand aan de overzijde, vestigde zich daar opnieuw als smid en cafehouder, waarnahet bedrijf zich geleidelijk aan steeds naar achteren begon uit te breiden. Thans is deze zaak, de N.V. Oda Stalen Meubelfabriek vlh H. J. v. d. Kamp, uitgegroeid tot de grootste fabriek van stalen meubelen in West-Europa.

55

56

De mobilisatie 1914-18. Een herinnering aan de mobilisatie van 1914-18 geeft deze foto, waarop behalve de huzaren het gehele gezin Van de Kamp voorkomt.

-

De Boskantse weg. Na het passeren van de in aanbouw zijnde kantoorflat der N.V. Oda gaan we de Boskantse weg op, vroeger genoemd Boskant, met rechts de gallerijmolen, die door brand is verwoest, doch waarvan de steenmassa nog bestaat.

57

Kasteellaan - St. Oedenrode.

58

De Kasteellaan. Even voor de Boskantse weg gaan we links de Kasteellaan in. Zij voert ons naar het kasteel "Henkenshage·'.

Groeten 'uit

51. Oedenrode Kasteel .. Henkenshage" (acnterz ijde}

Henkenshage. Wanneer we de Kasteellaan links verlaten komen we bij de ingang van "Henkenshage". In zijn huidige vorm be staat het kasteel van ongeveer 1840; het moet in de late Middeleeuwen reeds hebben bestaan. Het zal in die tijd, zoals zovele andere versterkte huizen van Sint-Oedenrode, slechts een eenverdiepingshuis geweest zijn, met een gracht en ophaalbrug erom heen. Zo was het ook nog in het begin der 19de eeuw. De hoofdingang met ophaalbrug was.toen aan de Parkzijde. Verschi11ende voorname geslachten hebben het huis bewoond. Ook de zusters Augustinessen van 1 801-1819.

59

60

De Parkzijde. Het hoofdgebouw is in 1840 voorzien van een verdieping. Toen zijn ook de torens gebouwd. Het kasteel heeft een burchtachtig aanzien, doch achter de kantelen zijn geen weergangen. De ophaalbrug, die vroeger aan deze zijde was, is niet meer teruggekomen bij de laatste restauratie. De Gemeente Sint-Oedenrode kocht het gebouw met de omliggende landerijen op 30 april 1940, van de laatste bewoners de fam. v. Gulick uit 's- Hertogenbosch.

Parkzijde Henkenshage. Henkenshage v66r de restauratie, die in 1962 klaar kwam. Vanaf 1821 tot 1904 is Henkenshage bewoond geweest door het geslacht de Girard de Mielet van Coehoorn. Deze adelijke familie was van de mannelijke zijde van Franse oorsprong. De vrouwelijke tak stamde van de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn. Bij de restauratie heeft een del' laatste telgen uit dit geslacht, de gemeente financieel tel' zijde gestaan, terwijl een belangrijke collectie familiestukken in het gebouw, als aandenken zijn ondergebracht,

61

62

Dommelrode. Wanneer we Henkenshage zijn gepasseerd en we gaan in oostelijke richting dan komen we bij Dommelrode. Wij zouden, kort nadat de zusters, die dit gebouw het laatst bewoonden, en het de naam gaven "Mariendae1", waren vertrokken, hun klooster met de kloostertuin hebben kunnen zien, zoals op deze foto. In 1954 hebben de zusters Augustinessen het klooster verlaten en hebben zich getinieerd met een soortgelijke congregatie te Deursen bij Ravenstein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek