Sint-Oedenrode in oude ansichten

Sint-Oedenrode in oude ansichten

Auteur
:   A. van Breugel
Gemeente
:   Sint-Oedenrode
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6326-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Oedenrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"Dommelrode" gezien vanuit het noorden. Eromheen wandelende zouden we vanaf de huidige Hertog Hendrikstraat een beeld gekregen hebben, zoals op deze foto. We zien hierop links, een der vleugels van het oude slotje, verder rechts de kapel die in 1856 is gebouwd en nog meer rechts het rectorshuis, dat in 1903 gebouwd is.

63

64

Dommelrode. Gezicht op de beide vleugels van het slotje en de eindgevel van de kapel.

Binnenplaats Dommelrode. De binnenplaats met de westgevel van een der vleugels en de toegang tot de kapel. Achter genoemde westvleugel bevindt zich thans, beneden de kamer van de burgemeester, boven de raadzaal.

1

~I-

- ..

,.

~

4

66

Het vernieuwde Dommelrode. Aan het slotje is een rijke historie verbonden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, woonde hier de laatste schout van het kwartier Peelland, Jhr. Marcus van Gerwen; hij overleed in dit gebouw. Van 1819 tot 1954 was het als klooster in gebruik bij de zusters Augustinessen. Daarna aangekocht door de Gemeente, gerestaureerd en ingericht als gerneentehuis; de foto geeft een beeld van de oost-west vleugel en van de gevel van het voormalige pensionaat. De architectuur verraadt een Zuid-Limburgse invloed,

De noord-zuid vleugel. De noord-zuidvleugel van het Historisch gebouw en de vleugel waarin de adrninistratie van de Gerneente is ondergebracht.

67

r

.

. . ,

'_. ! ~ ..

I

I

68

Emmaus. Een niet minder belangrijk slotje was Emmaus, dat gelegen was aan de huidige Emmausstraat. Men noemt het op de foto ,,'t Stadje Emaus St.-Oederode". De foto moet vroeg in 1900 of op het Jaatst van 1800 gemaakt zijn. Thans is van het oude slotje weinig of niets meer te zien. Op de grond, behorende bij dit slotje, doch buiten de grachten bouwden de katholieken hun eerste schuurkerk in 1661.

De Windmolens. De windmolen in de Boskant hebben we al even genoemd en was op de foto van de Boskantse weg nog even zichtbaar. Op het Hoogeind stond een bergmolen, het laatst in bedrijf bij Gerrit in 't Zand. De molen is verdwenen bij oorlogshandelingen in 1944-45.

70

De Coeveringse Molen. In 1299, op het feest van St.-Nicolaas, verkreeg Arnoldus Heim van Hertog Jan II van Brabant, het recht van vrije wind. Dit hield o.m. in, dat hij mocht malen voor de inwoners van de plaats waar hij een molen bouwde. Hij koos daarvoor uit, een punt waar de grenzen van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode samenkwamen. Daar bouwde hij de molen met twee steunpunten op Sint Oedenrode, een op Schijndel en een op Veghel en verkreeg daardoor het recht, te malen voor de inwoners van deze drie plaatsen.

Hertog Jan II. De molen droeg de naam van hertog Jan II. Het was een standaardmolen, en behalve het stenen voetstuk, geheel uit hout opgetrokken. De laatste molenaar was P. Hoedemakers. In 1944 is deze molen eveneens door oorlogshandelingen verwoest. Deze molen bezat de oudste rechten op een na.

St. Oda-Geslicht. ST. OEDENRODE.

72

Sint-Oda Gesticht. Een machtig gebouw, dat binnenkort dreigt te gaan verdwijnen is het in 1906 gebouwde Sint-Oda Gesticht, waar de zusters van Liefde uit Schijndel zovee1 zieken hebben verpleegd en nog de zorg hebben over een groot aanta1 bejaarden. Aan dit klooster was ook een meisjesschool gebouwd, maar deze is reeds ontruimd en de leerlingen gaan naar de nieuwe school in plan Armenhoef.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek